Gezici İSG Hizmetleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

İl Sağlık Müdürlüğüne zaman zaman yapılan başvurularda İlimizde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların sağlık taramalarının İlimizde veya İlimize komşu İllerde merkezi bulunmayan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) tarafından gezici İSG araçları ile yapıldığı bildirilmektedir.

Konu hakkında Sağlık Bakanlığı  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kütahya İl Müdürlüğüne göndermiş olduğu 30.07.2017 tarih ve E.3489 sayılı yazısında; İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin beşinci fıkrasında “OSGB ‘ler kurulduktan il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verebilmesi için, bu yönetmelikle belirtilen şartları sağlayarak o illerde  şube açılması zorunludur” hükmü bulunduğu belirtilmektedir.

Bu doğrultuda mezkur yönetmelikle belirtilen OSGB’lerinin İlimizde veya komşu İllerde açılmış olması veya İlimizde şube açılmış olması şartı sağlanarak Gezici İSG Hizmetinin verilebileceği, aksi takdirde bu hizmetlerin verilebilmesinin mümkün olmadığı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Şirket Dolandırıcılığı Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Filipinler Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan (Philippine Department of Trade and Industry – DTI) alınan bilgiye atıfla, aşağıda adı geçen şirketlerin yasa dışı faaliyetlerde ve ön ödeme dolandırıcılığı girişimlerinde bulunduklarının anlaşıldığını, bu bağlamda anılan şirketlere hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiği bildirilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Şirketler Listesi

Shin Premier International Merchant

Shin International Export Company

Shin Pulp Papers Supply

Fushin International Enterprise

Sheep Papel

İran Menşeli İthalatta İmza Ve Mühür Tasdiki Aranmasına İlişkin Not

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Ekonomi Bakanlığının 15.08.2017 tarih E.89962 sayılı ilgi yazısında İran menşeli ürünlerin ithalatında 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren ithalata konu belgelerin ilgi konsolosluklarımıza tarafından onaylanmış olma zorunluluğu getirileceğine ilişkin Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu ekte yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Bilgi Notu (1 Sayfa)

Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi Düzenlenecektir

Sayın Üyemiz,

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) odamıza gönderilen yazıda;

18-21 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde ‘Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’ düzenlenecektir.
TMMOB Elektrik Mühendisleri İzmir Şubesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenecek olan kongre kapsamında, Güç ve Enerji Sistemleri, Aydınlatma, Yapı Elektronik Sistemleri, Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları, Elektrik Tesisatları’nda SMM ve Yapı Denetim Hizmetleri başlıklı sempozyumlar gerçekleştirilecektir.
Çeşitli  kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, elektrik, elektronik, enerji ve inşaat sektörlerinin katılımıyla enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı, yenilenebilir enerji sistemleri, elektrik tesislerinde güvenlik, jeneratör ve kojenerasyon sistemleri, enerji verimliliği, güç sistemleri, akıllı şebekeler, yapı elektronik sistemlerinin tasarımı, patlatıcı ortamlardaki elektrik tesisatı, kablo teknolojileri, yapı tesis süreci, solar teknolojiler ve fotovoltaik sistemler vb. sektörün bütününü içerisine alan güncel konuların işleneceği etkinliğe yönelik detaylı bilgiye www.tesisatkongresi.org adresinden ulaşabileceğiniz bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

Saha Yönetim ve İşletme Sertifikası Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 04.08.2017 tarih ve 79380874-145.09-E9920 sayılı yazısına atfen; maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Maden Atıkları Yönetmeliği”nin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu tarih itibariyle maden atıklarının bertarafı ile ilgili iş ve işlemlerin söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirileceği hatırlatılmaktadır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından iletilen yazıda; maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Maden Atıkları Yönetmeliği”nin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu tarih itibariyle maden atıklarının bertarafı ile ilgili iş ve işlemlerin söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirileceği hatırlatılmaktadır.
Bu kapsamda aynı ilgi yazıda, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda söz konusu Bakanlık tarafından düzenlenen “Düzenli Depolama Tesisi Saha Yönetimi ve İşletme Eğitimi”ne maden işletmelerinde görev yapan personelin katılma zorunluluğunun bulunmadığı ifade edilmektedir. Maden atıklarının bertaraf edildiği tesisler ile ilgili eğitimlerin yine söz konusu Bakanlık tarafından “Maden Atıkları Yönetmeliği” kapsamında ayrıca düzenleneceği belirtilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

ABD’NİN İRAN’A YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLARI HAKKINDA

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

İran’ın “Simorgh” adlı taşıyıcı füzeyi uzaya fırlatmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde yapılan, halen BM ve AB’nin yaptırım listesinde bulunan “Shahid Hemmat Industrial Group’a (SHIG) bağlı İran’da yerleşik 6 firmaya yaptırım uygulanmasının kararlaştırıldığına yönelik açıklama Vaşington Büyükelçiliğimizden Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiş olup, Bakanlığımız tarafından Birliğimize iletilmiştir. Söz konusu 6 firmanın bilgileri ekte bulunmaktadır.

Yazının devamında, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. ABD ve AB’nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamaların ülkemiz açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı ancak, ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde alınan yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapılmasında yarar görüldüğü bildirilmiş olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek – ABD Hazine Bakanlığı tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde yapılan açıklamada yaptırım uygulanması kararlaştırılan 6 firma listesi

İran Nükleer Yaptırımlarının Kaldırılmasına İlişkin Muafiyet Süresinin Uzatılması

Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda Vaşington Büyükelçiliği’nin ve Dışişleri Bakanlığı’nın yazılarına atfen, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 17 Temmuz 2017 tarihinde, ABD’nin İran’a uyguladığı nükleer yaptırımların Kapsamlı Ortak Eylem Planı kapsamında kaldırılması için gerekli muafiyetleri bir kez daha uzattığı (2015 tarihli “Iran Nuclear […]

If Wedding Fashion İzmir 2018

Sayın Üyemiz;

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanayi Ticaret A.Ş. den (İZFAŞ) Odamıza gönderilen yazıda;

16-19 Ocak 2018 tarihleri arasında İZFAŞ ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği işbirliği ile FUAR İZMİR’de If Wedding Fashion İzmir 2018 (12. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı) düzenlenecektir.

IF Wedding Fashion İzmir 2017 Fuarı’na, 70 ülkeden 23.048 profesyonel alıcı ziyaret etmiş, 9 ülkeden 227 katılımcı stant açmıştır. Yurt içinden Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, yurtdışından Almanya, Amerika, Bulgaristan, Dubai, Fransa, Kuveyt, Lübnan, Portekiz, Ukrayna katılım göstermiştir.

Gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektöründeki zincir ve perakende mağazaların, toptancıların, ihracatçıların, ithalatçıların, üreticilerin ve tasarımcıların katılımıyla gerçekleştirilecek olan IF Wedding Fashion İzmir Fuarı ile ilgilenen üyelerimizin aşağıda iletişim bilgileri sunulan fuar sorumluları ile irtibata geçmelerini rica eder, konuyu bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

Bilgi ve Katılım Teyidi İçin İletişim;

YeşimYiğit / Satış&Pazarlama Şefi
Tel: 0232 497 11 17 – 0533 144 98 91
E-Mail: yesim.yigit@izmirfair.com.tr

PelinGürcün / Satış&Pazarlama Sorumlusu
Tel: 0232 497 11 21 – 0536 860 53 08
E-Mail: pelin.gurcun@izmirfair.com.tr

İSK-SODEX Fuarı Bilgilendirme Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza gönderilen yazıda;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanun’unun (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı), 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” uyarınca, sektör sorunlarının kapsamlı bir biçimde belirlenmesi, bu sorunlara uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi, bu önerilerin hükümete ve diğer ilgili kuruluşlara iletilmesi ve zamanında sonuçlandırılmasının sağlanması amacıyla, TOBB şemsiyesi altında, 2006 yılında Türkiye Sektör Meclisleri oluşturulduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede faaliyetlerine devam eden Türkiye İklimlendirme Meclisi, 07-10 Şubat 2018 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri ISK-SODEX 2018 Fuarı” nı desteklemeye yönelik mutat meclis toplantılarında karar alındığı, söz konusu fuarın tanıtımı için TOBB’a bağlı ve muadil tüm ulusal ve uluslararası kurumlara EK’te hazırlanan bilgilendirme metninin iletilmesini talep etmiştir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

 

EK_4327