Gezici İSG Hizmetleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

İl Sağlık Müdürlüğüne zaman zaman yapılan başvurularda İlimizde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların sağlık taramalarının İlimizde veya İlimize komşu İllerde merkezi bulunmayan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) tarafından gezici İSG araçları ile yapıldığı bildirilmektedir.

Konu hakkında Sağlık Bakanlığı  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kütahya İl Müdürlüğüne göndermiş olduğu 30.07.2017 tarih ve E.3489 sayılı yazısında; İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin beşinci fıkrasında “OSGB ‘ler kurulduktan il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verebilmesi için, bu yönetmelikle belirtilen şartları sağlayarak o illerde  şube açılması zorunludur” hükmü bulunduğu belirtilmektedir.

Bu doğrultuda mezkur yönetmelikle belirtilen OSGB’lerinin İlimizde veya komşu İllerde açılmış olması veya İlimizde şube açılmış olması şartı sağlanarak Gezici İSG Hizmetinin verilebileceği, aksi takdirde bu hizmetlerin verilebilmesinin mümkün olmadığı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

T.C. Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından odamıza intikal eden yazıda,

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programının, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alımına başlayacağı bildirilmektedir.

Programa ilişkin başvuru koşullarına, http://fbe.dpu.edu.tr/index/duyuru/5835/fen-bilimleri-enstitusu-is-sagligi-ve-guvenligi-ogrenci-alim-ilani adresinden ulaşılabilmekte olup, ilgilenen üyelerimizin bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

01/08/2017 tarihli Belediye Meclis Kararı ile, Şehiriçi Toplu Taşıma Ücret Tarifesinin değiştirildiği bildirilmektedir.

Söz konusu karara ve fiyat tarifesine aşağıda linkten ulaşılabileceğini, bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

BELEDİYE MECLİS KARARI

Almanya Hidroelektrik Güç Santralleri İnceleme Gezisi

Sayın Üyemiz;

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (AHK),  Odamıza gönderilen yazıda;

Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan yazıda, 11 – 14 Eylül 2017 tarihlerinde hidroelektrik güç santralleri alanında inceleme yapmak üzere Almanya’nın Bavyera Eyaletine gezi düzenleneceği, organizasyonun temel amacının Alman ve Türk sektör temsilcilerini bir araya getirerek şirket ve proje ortaklıklarının kurulması olduğu belirtilmiştir.

Gezi kapsamında, Alman ve Türk uzmanların katılımıyla Türkiye ve Almanya hidroelektrik piyasalarının güncel gelişmelerinin yanında karşılıklı fırsatlar hakkında bilgi paylaşılacağı ve ikili iş görüşme imkanlarının sunulacağı ve hidroelektrik güç santrallerinin inceleneceği aktarılmıştır.

Seyahat ve konaklama masraflarının katılımcılar tarafından karşılanacağı bildirilmiştir. İş gezisi esnasında Almanca – Türkçe eş zamanlı tercüme yapılacağı belirtilmiştir.

Etkinliğin taslak programı ekte verilmiş olup, geziye katılmak isteyen üyelerimizin Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

Taslak Program için tıklayınız

 

Zafer Koç – Alman Türk Sanayi ve Ticaret Odası Proje Yetkilisi

Tel: 0090 212 363 05 00

Faks: 0090 212 363 05 60

E – mail: zafer.koc@dtr-ihk.de

ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

Odamıza birikmiş aidat borcu bulunan üyelerimiz, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar, hizmet birimlerimize şahsen başvurarak, yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

27 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun”un, 4.maddesinin 7.fıkrası gereği, birikmiş aidat borcu bulunan oda üyelerine, borçlarını yapılandırma fırsatı sağlanmıştır.

YAPILANDIRMA İÇİN GEÇ KALMAYIN

31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş aidat borçlarının tamamının ödenmesi için, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar dilekçe ile müracaat edilmesi halinde,

  • Aidat borcundan doğan gecikme zammının silinmesi ve
  • Taksitli olarak ödenmesi imkânı getirilmiştir.

 BAŞVURU İÇİN SON TARİH 31 TEMMUZ 2017

Üyelerimizin bu fırsattan yararlanabilmeleri için, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar, odamıza başvuru yapmaları gerektiğini, önemle duyururuz.

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız…

İnoSuit Projesi Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) Odamıza gönderilen yazıda;

TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile ülkemizin 41 ihracatçı firması, 22 üniversiteden 30 mentrörün katılımıyla başlamış olan İnoSuit Projesi; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiş olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, ülkemizde “inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi işbirliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemleri” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edilmiş olduğu bilgisi verilmektedir.

Bu amaçla, projenin 2. döneminden itibaren sene içerisinde projeye katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, proje başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz ayı) alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca Ekim 2017’de başlaması planlanan dönemden itibaren, projeye katılım göstermek isteyen ve “inovasyon yöntemi” konusunda deneyime/uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da projeye mentör olarak katılımlarının mümkün olacağı bildirilmektedir.

Bu itibarla katılım koşulları ve projenin yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar ekte belirtilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

3631-İnoSuit Projesi

</ object>

3380 Sayılı Kanunun Geçici 1. ve 2. Maddeleri

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

İlgi:

a) 20 Haziran 2017 Tarihli ve 30102 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 29. Mesleki Eğitim Kurulu Karar Tutanağı ve Eki.
b) Eylül 2002 Tarihli ve 2540 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ve Ağustos 2011 tarih ve 2647 sayılı Tebliğiler Dergisinde değişiklik yapılan 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Geçici 1. ve 2. Maddelerinin uygulanmasına ilişkin yönerge
c) M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel müdürlüğünün 07/07/2017 Tarih ve 10425332 sayılı “29. Mesleki Eğitim Kurulu Kararları ve Yapılacak Çalışmalar” konulu yazısı

3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanununun 4. Maddesine göre; mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında karar almak ve Bakanlığa görüş bildirmek üzere kurulmuş olan, Mesleki Eğitim Kurulunun 29. Toplantısında alınan kararlar, ilgi (a) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği.
ilgi (a) kararın 29/4 maddesine göre; mesleki eğitim merkezleri programları (çıraklık) kapsamına yeni alınan; Değirmen Makineleri İmalatı ile Metal Yüzey Boyama meslek dallarında çalışanlar için 3308 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesine göre Kurulu Kararlarının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren ilgi (b) yönerge kapsamında 3 (üç) ay süre ile müracaat (20 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar) ay süreyle bir ek müracaat süresi verilmesi.” İfadesi yer almakta olduğu. Çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamına yeni alına iki meslek dalında, kapsama alınma tarihinden önce çalışmış olduklarını SGK’dan alacakları belgelerle 20 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Merkezimize başvuranlardan,
Mesleğin ilimizde kapsama alınma tarihinde;
a) 18 yaşını doldurmuş olanlar doğrudan,
b) 16 Yaşını doldurmuş olanlar eğitime tabi tutulduktan sonra,
Kalfalık imtihanına alınırlar. İmtihanlarda başarılı olanlara kalfalık belgesi verildiği.
c ) Kalfalık belgesini almış olup 22 yaşını doldurmuş olanlara ustalık imtihanlarını başarmaları şartı ile ustalık belgesi verildiği.
Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için 20 Eylül 2017 Tarihine kadar en yakın Mesleki Eğitim merkezine başvurmaları gerektiği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 1. Maddesine Göre Başvuru Formu-Ek-2 (1 Sayfa)

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, odamıza gönderilen yazıda;

İlimiz merkezinde Özel Öğrenci Barınma hizmeti vermek isteyen (Özel Öğrenci Yurtları, Özel Öğrenci Apartları, Özel Öğrenci Pansiyonu, Özel Öğrenci Stüdyo Daireleri) işletme sahiplerine, ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Yönerge’de belirtilen iş yeri açma ve çalıştırma konuları ile ilgili, 20 Temmuz 2017 Perşembe günü Saat:11.00 de Kütahya Yazma Eserler Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacağı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ayin-i Şerif Hakkında Genelge 2017-2

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden, odamıza gönderilen yazıda;

Kültürel mirasımızın en mühim unsurlarından biri Mevlevi mukabelesi yada Âyin-i Şerif olarak da isimlendirilen Sema merâsimi olan bu âyin Bakanlığımızın girişimleri sonucunda 2008 yılında UNESCO tarafından >insanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi” ne alınmıştır.

Geleneğimizin ve musiki kültürümüzün, en yüksek örneklerinden biri olan Sema’nın, dini merasimine uygun mekanlarda usulüne uygun icra edilmesi hem âyin-i şeriften kastedilen mananın hayat bulmasında hem de kültürümüzün hakkıyla ve doğru bir şekilde aktarılmasında önem arz etmektedir.

Kültürel mirasımızın korunması, Özüne ve ruhunu uygun olarak aktarılması, yaşatılması ve tanıtılması için Sema ayini ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan 2017/02 sayılı Ayin-i Şerif hakkında Genelge ekte yer aldığı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK

Ayin-i Şerif Hakkında Genelge 2017-2.pdf

IPARD II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanına

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kütahya İl Koordinatörlüğünden, odamıza gönderilen yazıda;

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12.06.2017 tarihinde IPARD II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edileceği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

IPARD II – İkinci Başvuru Çağrı İlanı