Ayin-i Şerif Hakkında Genelge 2017-2

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden, odamıza gönderilen yazıda;

Kültürel mirasımızın en mühim unsurlarından biri Mevlevi mukabelesi yada Âyin-i Şerif olarak da isimlendirilen Sema merâsimi olan bu âyin Bakanlığımızın girişimleri sonucunda 2008 yılında UNESCO tarafından >insanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi” ne alınmıştır.

Geleneğimizin ve musiki kültürümüzün, en yüksek örneklerinden biri olan Sema’nın, dini merasimine uygun mekanlarda usulüne uygun icra edilmesi hem âyin-i şeriften kastedilen mananın hayat bulmasında hem de kültürümüzün hakkıyla ve doğru bir şekilde aktarılmasında önem arz etmektedir.

Kültürel mirasımızın korunması, Özüne ve ruhunu uygun olarak aktarılması, yaşatılması ve tanıtılması için Sema ayini ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan 2017/02 sayılı Ayin-i Şerif hakkında Genelge ekte yer aldığı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK

Ayin-i Şerif Hakkında Genelge 2017-2.pdf

IPARD II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanına

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kütahya İl Koordinatörlüğünden, odamıza gönderilen yazıda;

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12.06.2017 tarihinde IPARD II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edileceği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

IPARD II – İkinci Başvuru Çağrı İlanı