Kazakistan Basın Haberleri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’nün yazına atfen; Kazakistan’ın resmi haber ajansı Kazinform’ da 2 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanan “Aktau Limanı Özelleştirilecek” başlıklı haberin detayları aşağıda belirtilmektedir.

Hazar Denizinde bulunan Kazakistan Uluslararası Aktau Limanı’nın, Kazakistan Demir Yolları tarafından özelleştirileceği bildirilmektedir. Bu karar; Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından başlatılan Özelleştirme Programı kapsamında öngörülmekte olup, ayrıca Kazakistan Demiryolları tarafından yönetilen birkaç bölgesel havaalanının da yılsonuna kadar satılmasının planlandığından bahsedilmektedir. 2017 yılında Kazakistan Demiryollarına ait toplam 21 adet mal varlığının özelleştirileceğinin planlandığı duyurulmaktadır.

Aktau Limanı, birçok uluslararası nakliye geçidinin kesiştiği noktada, Hazar Denizi’nin doğu kıyısında, İran, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan yönünde ve bahsi geçen ülkelere doğru kuru yük, ham petrol ve petrol ürünlerinin 24 saat, 12 ay boyunca taşındığı bir konuma sahip olduğu trend.az raporlarında yer aldığı belirtilmektedir.

Özelleştirme Programı kapsamında; Kazakistan devletine ait olan büyük şirketlerin, Kazakistan Demiryolları şirketi, KazMunaiGas petrol ve gaz şirketi, Kazatomprom Atom Şirketi, Samruk-Energy, Kazpost, Air Astana, Kazgeology, Kazmoıtransflot Deniz Nakliye Şirketi, Atyrau Rafinerisi, Pavlodar Petrokimya Tesisi ve PetroKazakhstan Petrol Ürünleri ve benzeri gibi, daha rekabetçi bir ortama geçmesi planlanmaktadır.

Aynı yazıda bahsi geçen haber ajansında, 25 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan ve İngiltere’den Çin’e yük taşıyan ilk trenin Kazakistan’dan geçtiği haberinin de yer aldığı belirtilmektedir.

Konteyner taşıması yapan trenin Londra’da bulunan “DP World London Gateway” terminalinden yola çıkarak, Çin’in en büyük lojistik merkezlerinden biri olan Yiwu şehrine gönderildiği duyurulmaktadır. Söz konusu trenin rotasının Manş Tüneli ile başlayarak sırasıyla Fransa, Brüksel, Almanya, Polonya, Beyaz Rusya, Rusya, Kazakistan ve Çin olduğu belirtilmektedir.

KZT Express müdürü Kari Geissen, Kazakistan’ın nakliye ve lojistik altyapısının imkânları sayesinde nakliyecilere teslimat süresini 2 kat azaltan çok yönlü bir zincir inşa ettiği ve aynı yükün deniz yoluyla taşınmasının 36-38 gün sürdüğünü açıklamıştır. Geissen, Çin ile Avrupa arasında yük taşımacılığı yapan trenlerin; Çin ve Avrupa arasındaki ticari ve ekonomik bağları güçlenmesi, aralarındaki karayolu taşımacılığının geliştirilmesi için Kazakistan, kendi toprakları üzerinden platformlar ve fırsatlar yarattığını belirtmiştir. Aynı zamanda, tüketici malları ile Çin’den gelen ilk trenin, bu yılın Ocak ayında Londra’ya ulaştığı belirtilmektedir. İngiliz yapımı mallarla dolu 32 konteynerden oluşan trenin, yaklaşık 12.000 kilometre yolu 20 günden daha az bir sürede katetme hedefine ulaştığı belirtilmiş olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

INKSNA kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Tarafından Alınan Yaptırım Kararı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

Dış işleri bakanlığı’nın 10277076-545.08-2017*12208197 Sayı ve 03.04.2017 tarihli İlgi kayıtlı yazısında, ABD’nin “İran, Kuzey Kore ve Suriye Yayılmanın Önlenmesi Yasası (INKSNA)” kapsamında ABD Dış işleri Bakanlığı tarafından 10 ülkeden 29 yabancı gerçek ve tüzel kişi hakkında 21 Mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaptırım karan alındığı belirtilmiştir.

Yaptırım kapsamında alman gerçek ve tüzel kişilerin de listesini içeren söz konusu karara dair 30 Mart 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesinin ilgili bölümü ilgi yazıyla Birliğimize iletilmiş olup, Ek-l’de bilgilerinize sunulmaktadır.

INKSNA çok taraflı kontrol ve denetim rejimleri ( Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi, Nükleer Tedarikçiler Grubu, Avustralya Grubu) kapsamında yasaklı malzemelerin İran, Suriye ve Kuzey Kore’ye satışına dair yaptırımlar öngörmekte olup, EK-2’de listesi bulunan söz konusu 29 gerçek ve tüzel kişi hakkındaki yaptırımların iki (2) yıl boyunca geçerli olacağı; söz konusu yaptırımların ilgili ülke ve hükümetlere uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bahse konu gerçek ve tüzel kişilerden 11’i (9 ÇHC, BAE ve Kuzey Kore) İran’ın balistik füze programına yönelik transferler nedeniyle yaptırım kapsamına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin konuya ilişkin bir açıklamasında; İran’ın bölgedeki faaliyetlerinin kışkırtıcı nitelikte olduğuna, bölge güvenliği, istikran ve refahına zarar verdiğine, INKSNA kapsamında alman yeni yaptırım kararının İran’ın terörizme verdiği destek, balistik füze programı, Yemen’de Hutilere verdiği destek dahil söz konusu faaliyetlere ABD’nin karşı koyma taahhüdünün altım çizdiğine, yaptırım kararının kapsamının KOEP( Kapsamlı Ortak Eylem Planı) hükümlerinin dışında olduğuna, ABD’nin İran’ın nükleer programıyla ilgili olarak akdedilen KOEP kapsamındaki yükümlülüklerini uygulamaya devam ettiğine değindiği belirtmiştir.

Buna ek olarak 19 gerçek ve tüzel kişiye (3 ÇHC, 7 RF, 3 Sudan, Myanmar, Mısır, Eritre, İran, Kuzey Kore, Suudi Arabistan) ise İran, Suriye ve Kuzey Kore’ye yapılan transferler kapsamında farklı nitelikteki ihlaller nedeniyle yaptırım uygulama kararının alındığı ifade edilmektedir.

Söz konusu grubun içinde, Myanmar Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müdürlüğü, Eritre Deniz Kuvvetleri ve İran Havacılık Sanayi Örgütü de bulunmaktadır. Yaptırımlar kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından aksi belirtilmediği sürece, ABD Hükümeti ve bağlı birimlerin söz konusu 29 gerçek ve tüzel kişiden tedarik işlemi gerçekleştirmeyeceği, söz konusu kişilere yardım sağlanmayacağı ya da herhangi bir programına dahil edilmeyeceği bildirilmektedir. Ayrıca, ABD Mühimmat Listesi’nde yer alan malzemelerin anılan gerçek ve tüzel kişilere satışının yasaklandığı, Silah İhracat Kontrol Yasası kapsamındaki satışların da durdurulduğu, bu çerçevede, yeni ihracat lisans başvurularının reddedileceği, mevcut lisansların askıya alınacağı belirtilmektedir.

İlgi yazıda, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. ABD ve AB’nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamakta olduğu, ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde alınan yaptırımlar hakkında bilgilendirmede bulunulmasında yarar görüldüğü belirtilmiş olup konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Türkiye Ulaştırma Filosunun NSPA’dan Yararlandırılması Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Odamıza gönderilen Yazıda;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirtildiği üzere ülkemizin üyesi olduğu Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nde  (NATO) 1952 yılından beri aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği ve önemli bir müttefik olarak değerlendirildiği belirtilmektedir. NATO çalışmaları örgüt dışında kalan ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı ortak savunma amacı ile kurulmuş olsa da günümüzde de söz konusu örgütün faaliyetleri bu kapsamın ilerisine giderek terörizmle mücadele, afet ve tabi olaylara müdahale, uzay çalışmaları siber savunma vb. değişik alanlarda müttefik ülkelerin savunma kapasitelerinin arttırılmasının amaçlandığını belirtilmiştir.

Günün şartlarına uygun olarak NATO sivil olağanüstü hal yapılanmasına giderek bu çalışmalara daha geniş yer vermektedir. Örgütün faaliyetlerinin yerine getirilmesinde sivil kaynakların yeri son dönemde artmış olup bu kaynakların kullanımına yönelik 1958 yılında NATO İkmal ve Bakım Ajansı(NAMSA) kurulmuştur. 2012 yılında yapılan NATO reformu neticesinde adı NATO Destek Ajansı (NSPA) şeklinde değiştirilen kuruluş Lüksemburg’da faaliyet göstermektedir.

NSPA müşterilerine ikmal, bakım, tedarik nakliye, mühendislik, harekât alanlarında üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin barış ve harekâtta ihtiyaç duyabileceği ofis malzemelerinden, araç ve silah malzemelerine kadar her türlü mal ve harekât alanında yemek ve barınma hizmetlerinden havaalanı kurulum ve bakımına kadar her türlü hizmet tedarik etmektedir.

Müşterileri tarafından finanse edilen NSPA fonlarına ülkemizden de katkı sağlanmakta ve ülkemizin askeri ihtiyaçları için NSPA’dan her yıl 30-50 Milyon Avro arası alım yapılmaktadır. Söz konusu kuruluşun yıllık cirosunun ise yaklaşık 1,5 Milyar Avro civarında olduğu tahmin edilmektedir. 10.000 üzerinde üyeye sahip olan NSPA’ya ülkemizden sadece 650 firmanın kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

Bahsi geçen bakanlık tarafından stratejik kara, hava ve deniz ulaştırması, akaryakıt nakli, depolaması ve işletilmesi, inşa, bakım, ikmal vb. yan kollarda faaliyet gösteren NSPA faaliyetlerinden ülkemizin daha fazla pay alabilmesi hedeflenmektedir.

Ulaştırma sistemleri ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın NSPA veri tabanına kayıt olmalarından, kaynak arşivine müracaat ve kaydın kesinleşmesi aşamalarında MSB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığının ilgili birimleriyle temasa geçilmesi ve gerekli sertifikaların alınması işlemlerinde koordinasyon Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yürütülecektir.

Stratejik kara, hava ve deniz ulaştırması, akaryakıt nakli, depolanması ve işletilmesi, inşa, bakım, ikmal vb. yan kollarda faaliyet gösteren NSPA faaliyetlerinden ülkemiz ulaştırma sektörünün daha fazla pay alabilmesi için ilgili sektörlerin konu hakkında bilgi sahibi olmalarının önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Konu ile ilgilenen üyelerimizin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile irtibata geçmeleri gerekmekte olup konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Türkiye – Tanzanya Çalışma Kahvaltısı Hakkında.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Tanzanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Octavian Mshiu Başkanlığında işadamlarından oluşan bir heyetle, ikili ticaret olanaklarının geliştirilmesi amacıyla TOBB organizasyonunda 6 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da bir “Çalışma Kahvaltısı” düzenlenecek olup, anılan toplantı kapsamında Tanzanya’da İş ve Yatırım Fırsatlarının anlatılacağı belirtilmektedir.

Söz konusu Foruma katılması öngörülen Tanzanyalı firmaların listesi ekte sunulmakta olup, çalışma kahvaltısının ardından, katılımcı Tanzanyalı firmaların temsilcileri ile ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin bilgilerini (İsim/Soyisim, Firma Adı, Unvan, Sektör ve Telefon Numarası) olacak şekilde 4 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar TOBB’a (irem.ahi@tobb.org.tr) iletmeleri gerektiği bilgisi verilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği