Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Hakkında

14 Mart 2017  facebook  

Sayın Üyemiz,

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden, odamıza gönderilen yazıda;

Tarih, kültür ve termal zenginliklere sahip, cumhuriyet döneminde büyük kamu yatırımlarının yapıldığı, buna paralel önemli sanayi birikimi ve kültürüne sahip işgücü ve tedarikçinin bulunduğu ve maden varlıkları açısından zengin kaynaklara sahip olan ilimizin Altıntaş ilçesine; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 16.01.2017 tarih ve 187 sayılı yazısı ile Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi kurulduğu belirtilmektedir.

Organize Sanayi Bölgesinin, 560 hektar büyüklüğünde, İstanbul-Antalya karayolu üzerinde; İstanbul’ a 357 km, Ankara’ya 341 km, İzmir’e 318 km, Antalya’ya 346 km … gibi büyük metropollere eşit uzaklıkta sayılabilecek bir mesafede olduğu; Altıntaş ilçe Merkezine 12 km, Afyonkarahisar İl Merkezine 68 km, Uşak İl Merkezine 103 km, Gemlik Limanına 247 km ve Zafer Bölgesel Havalimanına 5 km mesafede olduğu bildirilmektedir.

Bakanlığın kuruluş kararına müteakip; OSB Yönetim Kurulu tarafından, Organize Sanayi Bölgesinin Hali Hazır Haritasının çıkartılması, Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu ve imar Planlarının hazırlanması işleri ile ilgili olarak gerekli ihalelerin yapıldığı, bahse konu çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bölgenin imar planının, Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmayı planlayan müteşebbislerin taleplerine göre hazırlanacağından bahisle, arsa tahsis talebinde bulunacak müteşebbislerin, nihai arsa yüz ölçümlerini Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hitaben yazacakları dilekçe ile bildirmeleri istenmektedir.

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmayı düşünen üyelerimizin bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

Bilgi İçin irtibat: Hasan Göksel ILGAZ

Tel :  0274 220 00 18 Fax :  0274 220 00 19  E-Posta : gokselilgaz@gmail.coın

Yenibosna Mahallesi, Kütahya Eskişehir Karayolu 7.Km No:64

Kütahya