Sık Sorulan Sorular

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

K belgesi kimler için zorunludur?

– Ticaret odaları, Sanayi odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ziraat Odalarına kayıtlı olup, ruhsatlarında araç cinsi; kamyonet, kamyon, çekici, römork, yarı römork olan araç sahipleri almak zorundadır.

K belgesi nereden alınır?

– Bağlı bulunulan Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

K belgesi hangi araçlara alınır?

– Kamyonet, kamyon, çekici, römork, yarı römork, tanker ve yük taşıyan benzeri araçlara alınır.

Hangi K belgesini almalıyım?

– Kendinize ait yük, sadece kamyonet ile taşınacak ise……………………………………………………………………….K2
– Kendinize ait yük, kamyon ile de taşınacak ise ……………………………………………………………………………….K2
– Sadece şehir içi nakliye (başkasına ait yükün taşınması) yapılacak ise (kesinlikle kamyonet olmalı)………………K1
– Şehirlerarası nakliye yapılacak ise……………………………………………………………………………………………… K1

Araçlarda hangi belge bulunmalıdır?

– Araçlarda sadece taşıt kartları bulundurulmalıdır. Diğer renkli olan yetki belgesi ve taşıt belgesinin araçta bulundurma zorunluluğu yoktur. Bu belgeleri işyerinizde veya evinizde bulundurmanız gerekmektedir.

K belgesi başvuru formunu nasıl temin ederim?

– Odamızdan temin edebilirsiniz.

K1 ve K1 belgeleri için gerekli evraklar nelerdir?

– K BAŞVURU FORMU ilgili yerler doldurulacak
– Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile sermayesini gösteren ticaret sicil memurluğu tarafından onaylanmış ticaret sicil gazeteleri sureti. (Şahıs olup ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmayanların ticaret sicil gazetesine gerek yoktur.)
– Ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları veya esnaf odalarına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı (Üye oda kayıt belgesi)
– Şirket ise; firma kurucu ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdanı fotokopisi adli sicil belgesi (sabıka kaydı) asılları, şahıs ise; kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve adli sicil belgesi (sabıka kaydı) asılları
– Şirket ise; Temsile yetkili kişilerin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti (yada oda onaylı aslı gibidir sureti), şahıs ise; imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı sureti (yada oda onaylı aslı gibidir sureti)
– Araçların ruhsat fotokopileri
– İşyeri merkezinin bulunduğu yerin kira kontratı veya işyeri şirketin kendi malı ise tapu fotokopisi, seyyar olarak çalışanlar için ikametgah aslı
– Vergi dairesinden faal mükellef olduğunu gösterir yazı veya vergi levhası fotokopisi.
– Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişi taşımacıların en az 25 ton, tüzel kişilerin en az 75 ton istiap haddini sağlayacak kadar ticari taşıtlara sahip olması gerekmektedir.
– En az 10.000.TL sermayesinin olduğunu gösterir belge

K2 ve K2 belgeleri için gerekli evraklar nelerdir?

– İstenen evraklar K1 ve K1 ile aynı olup sadece adli sicil belgesi (sabıka kaydı) na gerek yoktur.
– Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişi ve şirketlerde istiap haddi ve sermaye şartı aranmamaktadır.

K belgesinde ceza hangi durumlarda kesilir?

– K belgesi alma zorunluluğu olup, belgeyi hiç almamış şahıs ve şirketlere 2.044 TL
– K belgesi mevcut olup her bir araçta taşınması gereken, Taşıt kartını araçta bulundurulmayanlara 200 TL
– K belgesi mevcut olup, araçlarını K belgesine ekletmeyenlere 2.044 TL
cezai işlem uygulanacaktır.

K belgesi geçerlilik süresi nedir?

– Belgenin üzerinde yazan geçerlilik süresidir.
– Yeni alınan belgelerde geçerlilik süresi 5 yıldır.

K belgesinin son günü var mıdır?

– Son gün yoktur, bahsi geçen araçlar için hemen alınmalıdır.

K Belgelerinde kiralama var mıdır?

– K belgeleri kiralanamaz
– Kiralık araç için K belgesi alınamaz

K belgem var yeni araç aldım ne yapmalıyım?

– Mevcut olan taşıt belgesinin aslı
– Alınan aracın ruhsat fotokopisi
– ‘’ K ARAÇ İLAVE FORMU” doldurularak odamıza müracaat edilmelidir.

K belgemi devir yapabilir miyim?

– 1. Derece akrabaya (Anne, baba, kardeş, eş ve çocuklara)
– En az % 25 hisse ile ortak olduğunuz şirkete devir yapılabilir.
(Şirketin, K belgesinin alındığı tarihten sonra kurulmuş olması gerekmektedir. )

K belgesi devir işlemi nasıl yapılır?

– K belgesini devir alacak kişi veya şirket, K belgesi müracaatında istenilen tüm belgeleri temin eder,
– Belge sahibi şahıs, kendisine ait K belgelerinin tüm evrak asıllarını (renkli olan yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartı) teslim eder
– Her iki taraf devir işlemi için odamıza gelerek hazırlanan dosyanın İzmir Ulaştırma bölge Müdürlüğü tarafından onaylanması ve dosyanın tekrar odamıza gelmesi ile devir işlemi gerçekleşir.

K belgesinde kayıtlı olan aracımı sattım ne yapmalıyım?

– Satılan araca ait Taşıt belgesinin aslı, Taşıt kartının aslı ve noter satışının fotokopisi ile araç düşümü en geç 30 gün içerisinde yapılmalıdır. (K belgesinde araç kalmaması durumunda son satılan aracın satışından itibaren 2 ay içerisinde belgeye mutlaka araç ilave edilmelidir. )

K belgesinin iptali için ne yapmalıyım?

– Vergi kaydının silindiğine dair yazı ve dilekçe ile odamıza müracaat edilmelidir, iptal işlemi dahilinde herhangi bir ücret iadesi yoktur.

K belgem kayboldu ne yapmalıyım?

– Kaybolan belgeler için yerel bir gazeteye zayi ilanı verilmelidir, ilgili ilan yayınlandıktan sonra gazete ile odamıza müracaat edilmelidir.

TESCİL VE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ
SIKÇA SORULAN SORULAR

Ticaret sicil gazetelerini internet üzerinden görüntüleyebileceğimiz bir adres söyleyebilir misiniz?

Ticaret Sicil Gazetelerini web sayfasından görebilmeniz için T.O.B.B. nin web sayfasına üye olmanız gerekmektedir.

Ticaret sicile tescil için başvuru süresi ne kadardır?

Tescile tabi kararın alınmasından itibaren 15 gün içinde Ticaret Siciline başvurmakla birlikte tescil ve ilanının yaptırılması gerekmektedir.

Kuyumcuların ve Berberlerin Ticaret siciline mi yoksa Esnaf Siciline mi kaydolması gerekmektedir?

Ticaret siciline ve dolayısıyla ticaret odasına kaydolabilmeniz için tacir olunması gerekmektedir. Tacir’in tanımı ise Ticaret Kanunu’nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre “Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Diğer taraftan yıllık geliriniz itibarıyla Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağınızdan ticaret odasına kayıt olabilirler.

Bu doğrultuda Kuyumculuk işleri ile uğraşan şahısların Ticaret Siciline tescili uygun bulunmuş olup, Berber ve Kuaförlere ait şahsi işletmelerin tescili uygun bulunmamıştır. Ancak şirket kurmaları halinde tescili uygundur.

3 Yıllığına Yönetim Kurulunu seçtiğimiz anonim şirket için her yıl genel kurul yapma zorunluluğumuz var mı? 3 yılın bittiği hesap dönemi sonunda genel kurul yaparsak herhangi bir sorunla karşılaşır mıyız?

Ticaret Kanunu’nun 364. maddesine göre Anonim Şirketler her hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa olağan genel kurul yapmak zorundadır. Her ne kadar yönetim kurulu 3 yıllığına seçilmiş bile olsa her yılın sonunda olağan genel kurulların yapılması zorunludur. Bu husus yasanın emredici hükmüdür.

Şube açmak istiyoruz. Tescil için gerekli evraklar nelerdir?

İlgili tüm evraklar ve matbu formlar Odamız bünyesindeki arşiv bölümümüzden temin edilebilir.

Şirket kuruluşunda unvan seçimi hususunda nelere dikkat etmemiz gerekir? Seçeceğimiz unvanın başkalarınca kullanılıp kullanılmadığını nasıl ve nereden öğrenebiliriz?

Seçeceğiniz ismin daha önce hiçbir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmemiş olması gerekmektedir. Unvan kontrolü yapılırken Sanayi ve ticaret Bakanlığının ilgili tebliğine göre hareket edilmektedir. Buna göre unvanın çekirdek kısmı ile birlikte bundan sonra gelen faaliyet bazındaki 1. ve 2. kelimelere bakılmaktadır.

ÖR: GÜZEL GIDA TEKSTİL MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Öncelikle GÜZEL GIDA olarak araştırma yapılıyor. Bu şekilde başlayan bir unvan varsa verilmiyor. Eğer bu şekilde başlayan bir unvan yoksa bu kez GÜZEL TEKSTİL şeklinde sorgulanıyor. Bu şekilde başlayan bir unvan varsa yine verilmiyor. Eğer GÜZEL TEKSTİL ve GÜZEL GIDA ile başlayan unvanlar yoksa bu durumda GÜZEL GIDA TEKSTİL MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. unvanına izin verilecektir.

Ticaret Sicil Memurluğumuz unvan kontrolünü www.sanayi.gov.tr adresinden unvan sorgulama bölümüne girerek yapmaktadır. Şirket kuruluşlarında unvanın öncelikle firma tarafından ilgili bölümden yapıldıktan sonra, son kontrolün Ticaret Sicili Memurluğumuzca yapılması zorunludur.

Geçmiş tarihte yayınlanan ticaret sicil gazetelerine bakabileceğimiz arşiv niteliğinde bir link var mıdır?

http://tsgilan.tobb.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz, fakat daha önceki gazeteleri görebilmek için, ticaret sicil gazetesinden bilgi almanız gerekmektedir.

Yeni kurulacak şirketin defterleri tam olarak ne zamana kadar tasdik edilmelidir?

Yeni Kurulacak olan şirketlerde defter tasdikleri; şirket ana sözleşmesi Ticaret odası tarafından kontrol edilip unvan ve faaliyet konuları kontrol edildikten sonra Noterden tasdik aşamasında şirket ana sözleşmesi ile birlikte eş zamanlı olarak tasdik edilebilir. Pratikte ise ticaret odası evrak teslim tarihi ile aynı zamanda yapılmasında bir sakınca yoktur.

Limited şirkete atanan müdür nasıl görevden alınır?

3.kişiler arasından seçilen limited şirket müdürlerinin ve şirketin kuruluşundan sonra ortaklar kurulu kararı ile göreve getirilen ve aynı zamanda ortak olan müdürün görevden alınması, esas sermayenin en az yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile mümkündür. Ancak esas sözleşmeye konulan bir hükümle müdür tayin edilen bir kimsenin görevden alınması, ancak mahkemeye başvurarak ve basiretsizlik, ağır ihmal ya da iktidarsızlık gibi haklı bir sebebin varlığının ispatlanması ile mümkün olabilir. Limited Şirketlerde müdürler, ortaklar kararının tescil ve ilanı ile görevden alınabilir.

Adi Şirket kurulabilir mi? Ticaret Siciline tescil edilir mi?

Adi şirketlerin ticaret siciline ve odamıza kaydı söz konusu değildir. Her bir ortağın ayrı ayrı şahıs işletmesi olarak kaydı gerekir. Adi şirketlerin tescili söz konusu değildir.

Gerçek kişi işletmesini nevi değiştirerek Limited şirket haline dönüştürmek mümkün mü?

Şahısların nevi değişikliği yoluyla ya da her hangi bir şekilde şirket olması mümkün değildir. Ancak şahıs sermayesinin mahkeme kararı-bilirkişi raporu yoluyla tespitinden sonra yeni kurulacak şirkete ayni sermaye olarak konulması veya sermaye artımı sırasında sermayeye eklenmesi mümkündür.

Marka-patent tescili için ne yapılmalıdır?

Marka-Patent tescilleri, Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.

Şirketlerde her payın değeri asgari ne kadar olmalıdır?

Limited Şirketlerde her payın yirmibeş krş.’ tan az olmaması gerekmektedir. Anonim Şirketlerin Hisse senetlerinin itibari kıymeti bir Yeni Kuruş ve katları şeklinde olması gerekmektedir.

Anonim şirketlerde müdür süresi kaç yıldır? Şirket Müdürlüğünün bitiş tarihi yönetim kurulunun ( şirket müdürünü seçen )süresinin dolmasıyla bir bağlantısı var mıdır? Yönetim Kurulu Üyeleri aynı zamanda Müdür olarak atanabilir mi?

Anonim Şirketlerde Müdürler Yönetim Kurulu Kararıyla seçilir ve süreleri yönetim kurulunun süresiyle aynı olmak zorundadır. Şirket Müdürünün görev süresi, Yönetim Kurulunun süresinin dolmasıyla sona erer. Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Müdürünü kendi içlerinden de seçebilir. TTK 344 müdürler yönetim kurulu üyelerinin görevlerini aşan süre ile atanamazlar tek istisnası şirket ana sözleşmesine hüküm koymaktır

Anonim Şirketler her yıl genel kurul yapmak zorunda mıdır? Genel Kurulların tescil zorunluluğu var mıdır?

Anonim Şirketlerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Genel Kurul yapmak zorunluluğu vardır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ekleri mutlaka Ticaret Siciline ibraz edilmelidir. Genel Kurulda ana sözleşme değişikliği veya yönetim-denetim kurulu seçimi görüşülmüşse tescil ve ilanı zorunludur. Aksi takdirde alınan evraklar sadece sicil dosyasına konularak muhafaza edilir.

A.Ş. yönetim kurulu üyesi iken görevinden ayrılan bir kişinin bu durmu Ticaret Siciline dilekçe ile bildirmesi halinde yönetim kurulu üyeliği düşmüş olur mu?

Hayır. Yönetim Kurulu üyeliği ancak tescil ve ilan ile değişebilir. Şirket genel kurulu toplayıp yönetimi belirleyemiyorsa, bundan zarar gören şahıs Ticaret Mahkemesine başvurarak yönetimden istifası ile yeni yönetimin oluşturulmasını Ticaret Mahkemesinden isteyebilir.

YABANCI ŞAHISLAR şirket ortağı olabilir mi? Ne gibi evraklar getirilmesi gerekir?

17/06/2003 Tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre yabancı şahısların şirket ortağı olmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Yabancı şahıslar için noter onaylı pasaport sureti ve tercümesini getirmesi yeterlidir. Ortak olacak olan yabancı tüzel kişi ise kayıtlı bulunduğu Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş Faaliyet Belgesi aslı ve noter onaylı tercümesini apostil şerhli olarak getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca tescil evraklarına ek olarak Ek:3 formunun doldurulması gereklidir. İlgili matbu form web sayfamızdan ve odamızdan temin edilebilir.

Anomin Şirketlerde ortaklar dışındaki birisi Yönetim Kuruluna üye olabilmesi için ne gerekiyor?

Anonim şirketi yönetecek olanların ortak olmaları şartı aranmıştır. Yönetim kuruluna üye seçildiği sırada ortak sıfatı bulunmayan kimseler en geç göreve getirildiği genel kurul kararı ticaret siciline tescil edilmeden önce şirket ortağı sıfatını kazanması gerekir

Şirketlerde sermaye azaltımı için istenen evraklar nelerdir?

Anonim ve Limited Şirketlerde sermaye azaltılması, bir ana sözleşme değişikliğidir. Şirketin sermayesinin azaltılmasına rağmen maddi varlığını koruduğuna dair Asliye Ticaret Mahkemesinden 3 kişilik BİLİRKİŞİ RAPORU Anonim şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı veya Limited şirketlerde ortaklar kurulu Alınması ve Değişiklik Metninin (TADİL TASARISI) hazırlanması, genel kurulda kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilmesi gerekmektedir. Sermaye azatlımı için alacaklılarla çağrı ilanı yaptırılır. Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta arayla 3 kez yayınlanmasından 2 ay sonra sermaye azatlımı ile ilgili evraklar Ticaret Sicilinde tescil ve ilan ettirilir.

Şirket unvanımızda ‘TÜRK’ ibaresini kullanabilir miyiz?

TÜRK, TÜRKİYE, CUMHURİYET, ve MİLLİ kelimeleri şirket ünvanında Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanılabilir.

Döviz büfesinin A.Ş. olarak kuruluşunda özel bir izin gerekir mi ?

4884 sayılı kanunun ikinci maddesi ile TTK nun 273 maddesi gereğince bankaların, özel finans kurumlarının, sigorta şirketlerinin, holdinglerin, döviz büfesi işleten şirketlerin, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketlerin, sermaye piyasası kanununa tabi ve halka açık şirketlerin, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın iznine bağlıdır. Bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz