UTİB TÜRKİYE TEKSTİL, VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE 9.U AR-GE PROJE PAZAR ZİRVESİ HAKKINDA

17 Mart 2017  facebook  

Sayın Üyemiz,

Ul”

Uludağ Tekstil ihracatçıları Birliği tarafından 2009 yılından itibaren organize edilen “UTIS Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ulusıararasi AR-GE Proje Puan Zirvesinin” dokuzuncusu uluslararası düzeyde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ortaklığı, BEBKA Organizasyon Ortaklığı ve TOBITAK destekleriyle ile 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde, BUTEKOM Ar-Ge Merkezi Dosab adresinde gerçekleştirilecektir. Etkinlik çerçevesinde Uludağ Üniversitesi, BUTEKOM Ar-Ge Merkezi ve çok sayıda Yabancı Araştırma Merkezi ve Üniversite işbirliğiyle gerçekleştirilecek Zirve’de işbirliği kurumlarının artırılması yönünde çalışmalar halen devam ettiği bildirilmektedir.

Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği vasıtasıyla Tekstil ve Konfeksiyon .Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli-yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacılarını bir araya getirerek Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi sunmaları amaçlandığı

Bu yıl ilk defa Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Öğrencilerinin tek başlarına yürütücü olarak sunacakları 3 kategoride (“Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin sanayici ortaklığına dönüşme ihtimali olan Tezler ve Lisans Bitirme Ödevler Kategorileri) proje önerileri kabul edilecek, Akademisyen için “Uzay-Havacılık-Savunma Tekstilleri”, “Otomotiv Tekstilleri” ve İnşaat Tekstilleri” Kategorilerden proje başvurulan kabul edileceği, Sektörün Ar-Ge alt yapısına destek sağlaması amacıyla her proje için maksimum 1 katılım olmak üzere etkinlikte sergilenmesi uygun bulunacak proje sahiplerinin seyahat ve konaklama masrafları karşılanacağı, sergilenmeye hak kazanan projelerin tanıtımları, gerek Poster sunumları şeklinde gerekse etkinlik öncesinde sanayicilerle B2B görüşmelerine imkan yaratacak şekilde Randevu sistemi yazılımı, aracılığıyla randevular oluşturularak gerçekleştirileceği. Ayrıca Bağımsız üyelerden oluşan Ödül Kurulları tarafından başarılı bulunacak Ar-Ge Proje önerileri nakden ödüllendirileceği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği