EMET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, ORMAN EMVALİ İHALESİ

İHALE METNİ