EMET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, AÇIK ARTIRMALI ORMAN EMVALİ İHALESİ

İHALE METNİ