EMET ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, ORMAN EMVALİ İHALESİ

İHALE METNİ