BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde öne çıkan haber ve yorumlarda, Kütahya Valiliği İl Özel İdaresinin bir taşıtının iç donanım revizyonu sebebiyle, Kütahya Valimiz Sayın Ahmet Hamdi Nayir’e yoğun eleştiriler yapılmıştır.

Şehrimiz ve ülkemizde kamu kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması yönünde gayret ve hassasiyet olduğu kanaatindeyiz. Kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi, ilimize gelen konukların ağırlanması ve gerekli olan ortamlarda temsil faaliyetlerinin yerine getirilmesi için bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu amaçla gerçekleştirilen araç revizesine ilişkin, kamu kaynaklarını tasarruflu kullanma hususunda öncelikli davrandığını açıklayan Mülki İdare Amirimize yöneltilen eleştiriler, bizleri de son derece üzmüştür.

Şehrimizdeki hizmetlerin sunulmasında ihtiyaç doğabilecek donanımlara kaynak ayrılması gerekliliği malumdur. Kütahya Valiliği’nden yapılan basın açıklamasında da, hem hizmetlerin yürütülmesi, hem de tasarruf açısından gerekli hassasiyetin gösterilmiş olduğu, bu hassasiyete rağmen basında yansıtılanların üzücü olduğu vurgulanmıştır.

 

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

YÖNETİM KURULU