AFGM Onaylı Tedarikçileri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün 17 Temmuz 2017 Tarihli ve 2017/10605 Sayılı BKK gereğince MSY 310-12 MSB Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar (3.B) Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları Yönergesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda; Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) Onaylı Tedarikçi Değerlendirme Kılavuzu 11 Nisan 2018 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmiştir.

Onaylı Tedarikçi Değerlendirme Kılavuzu iş akış süreci gereğince, Onaylı Tedarikçi olmak için başvuran 110 aday firma, Askeri Fabrikalar tarafından tetkik edilmiş, müteakiben aday firmaların tetkik sonuçları, finansal durumları vb. hususlar Tedarikçi Değerlendirme Kurulunda 21 Kasım 2018 ve 28 Mart 2019 tarihlerinde görüşülmüştür. Anılan Kurul tarafından Ek-1’de listesi verilen 55 adet firmanın, AFGM Onaylı Tedarikçisi olması uygun değerlendirilmiştir. Firmalar il ve sektör bazında dağılımı EK-2’de verilmiştir.

Onaylı Tedarikçi olması kurulca uygun bulunun firma listesinin, MSB İnternet, TSK intranet sitesinde yayımlanması, Onaylı tedarikçi olması uygun görülmeyen firmaların ise; özellikle yerli ve milli savunma sanayinin gelişimine katkı sağlamak maksadıyla, tetkik raporlarında eksik görülen hususların bildirilerek tedarikçilerin kendilerini geliştirmelerinin sağlanması planlanmıştır.

17 Temmuz 2017 tarihli ve 2017/10605 Sayılı Kararnamenin “onaylı tedarikçi listeleri” paragrafında; “Bu esasların yürürlüğe girmesinden itibaren en fazla 24 ay içerisinde askeri fabrika ve tersanelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin onaylı tedarikçi listeleri oluşturulur. Bu süre zarfında yapılacak mal ve hizmet alımları için geçmişte alım yapılmış ve teknik yeterlilik, ürün uygunluğu, kalite, teslimat performansı ve satış sonrası hizmetler yönünden yeterliliği ispatlanmış yükleniciler geçici olarak onaylı tedarikçi kabul edilebilir.” hükmü gereğince AFGM Onaylı Tedarikçi listelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalara ve firmaların başvuruları alınmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda 22 Kasım 2018 ve 29 Mart 2019 tarihleri itibarıyla Onaylı Tedarikçi Sertifikası verilen ve verildiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli Onaylı Tedarikçi Sertifikasına sahip firma listesi Ek-1’de yer almaktadır. Onaylı Tedarikçi Sertifikası verilmiş olan firmalar ile bundan sonraki çalışmalarla güncellenecek listeye www.msb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askeri Fabrikaya faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet/teslim etmek isteyebilecek üyelerimizin dikkatine sunulduğu hususu, bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EKLER