Taslak ÇED Yönetmeliğine Görüş Talebi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ilgide kayıtlı yazıda; Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin ilk olarak 07.02.1993 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu, bahse konu tarihten beri yürürlükte ve kesintisiz olarak uygulandığı belirtilmekte ve zaman içerisinde gelişen teknoloji, AB Uyum Yasaları, hukuk süreçleri, yeni prosesler ve gereksinimler nedeniyle revizyonlar yapıldığı ifade edilmektedir.

İlgi yazıya göre; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, ülkemiz şartları, dünyadaki mevcut iyi uygulamalar ve uygulamada ortaya çıkan gereksinimler nedeniyle ele alınmış ve ilgili kurum/kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla ÇED Çalıştayı düzenlenmiş, akademisyenlerin de yer aldığı çalışma grubu ile “ÇED Yönetmeliği’nin Geliştirilmesi Projesi” yapılmış ve projenin çıktıları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından taslak ÇED Yönetmeliği hazırlanmıştır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı ve görüş bildirme formu, Birliğimiz http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Sektörler ve Girişimcilik Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağının “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri ile kurum/kuruluşunuzun görev ve sorumluluk alanları dahilinde incelenerek, görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenerek en geç 23.10.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederiz.​

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği