Makedonya ve Moldova STA’larında Hizmet Ticareti görüş talebi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ülkemiz ile Makedonya ve Moldova arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmalarına, “Hizmet Ticareti” bölümlerinin eklenmesine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu ülkelerin hizmet ticareti alanında hedef ve/veya potansiyel taşıyan ülkeler olduğunun düşünülmüş; bu nedenle müzakere süreci ülkemiz ve hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin/verimli bir şekilde yürütülebilmesi önem taşımaktadır.

Müzakere süreci için ekte bir örneği iletilen soru formatında yer alan başlıklar kapsamındaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu itibarla, müzakerelerde ele alınmasında fayda görülen sektör ve konulara ilişkin soru formundaki ilgili başlıklara yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 08 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar Word (.doc) dosyası olarak kaan@kutso.org.tr mail adresine iletilmesi hususunu rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK:Makedonya-Moldova STA_Hizmet Ticareti_ Soru Formu (3 sayfa)