Anlaşmalı Matbaalar İlanı

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılması Zorunlu Bulunan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Defterdarlığımızla anlaşmalı bulunan matbaalara ilişkin liste güncellenerek ilişikte gönderilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek : Matbaalar Listesi