Büyük Endüstriyel Kaza Politikaları Çalıştay Raporu

Sayın Üyemiz,

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

18 Ekim 2022 tarihinde Bor Kampüs / Ankara adresinde düzenlenen Büyük Endüstriyel Kaza Politikaları Çalıştayı raporunun dijital baskısı ektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek: Büyük Endüstriyel Kaza Politikaları Çalıştayı Dijital Baskı