ESG ve Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı Eğitimi

Ticarette Teknik Engeller Raporu

İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Üst Limitleri Hk.

2023 Yılı Destek Programları Hk.

Arpa Satışı (Başvuru Takvim Değişikliği)

ZAFER Kalkınma Ajansı 2023 Yılı Destek Programları İlanı

17. ICC TÜRKİYE TAHKİM GÜNÜ

Tek Pazar Programı- Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ’lerin Güçlendirilmesi Çağrısı

Büyük Endüstriyel Kaza Politikaları Çalıştayı