1 Disiplin Kurulu Başkanı Nihat DELEN
2 Disiplin Kurulu Üyesi Erdoğan PALANGALI
3 Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet HATİPOĞLU
4 Disiplin Kurulu Üyesi Ş.Yılmaz DELEN
5 Disiplin Kurulu Üyesi Hüsnü OLÇAR
6 Disiplin Kurulu Üyesi Şükrü KUTLUĞ