7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Tanıtım

Sayın Üyemiz, Kütahya Defterlığından Odamıza gönderilen yazıda; – Üyelerimizin Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7326 sayılı Kanun kapsamına giren vergi ve ceza borcunu öğrenmek, taksitle ödeme yapabilmek, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi imkanlardan yararlanmak için bağlı oldukları vergi dairelerine şahsen yada posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden başvurmaları gerektiği, … 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Tanıtım okumayı sürdür