7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Tanıtım

Sayın Üyemiz,

Kütahya Defterlığından Odamıza gönderilen yazıda;

– Üyelerimizin Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7326 sayılı Kanun kapsamına giren vergi ve ceza borcunu öğrenmek, taksitle ödeme yapabilmek, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi imkanlardan yararlanmak için bağlı oldukları vergi dairelerine şahsen yada posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden başvurmaları gerektiği,

– Covid-19 pandemi koşulları nedeniyle, söz konusu başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr internet adresinden ve ödemelerin de aynı inrternet adresi ya da internet bankacılığı üzerinden yapılması hem çalışanların hem de mükelleflerin sağlığı açısından önem arz ettiği, ifade edilerek üyelerinizin konudan haberdar olması ve kanunla elde edilecek avantajlardan faydalanılmasına yardımcı olmak amacıyla üyelerinize SMS yoluyla, mümkün değilse Odanız diğer iletişim kanallarıyla gerekli duyurunun yapılması istenilmiştir.

27.08.2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgi yazımıza konu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun başvuru süreleri 30.09.2021 tarihine ve ödeme süresi de 01.11.2021 tarihine uzatılmış olup, bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği