KUTSO’DA OTOMOTİV SEKTÖRÜ TOPLANTISI

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) bünyesinde, otomotiv sanayinin Kütahya’da kurulması amacıyla oluşturulan çalışma grubu, KUTSO Meclis Başkanı İsmet Özotraç başkanlığında, Kütahya ve ilçelerinde otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletme yetkilileri ile birlikte KUTSO toplantı salonunda bir araya geldi. Bursa’da faaliyet gösteren Coşkunöz A.Ş. eski Genel Müdürü Şükrü Tetik ise telekonferans bağlantısı ile toplantıya katıldı.  

 

Toplantıda, Kütahya’daki mevcut otomotiv yatırımlarının büyütülmesi, tamamlayıcı ve destekleyici yatırım türlerinin neler olabileceği, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi yerel paydaşların yapabileceği çalışmalar konusunda müzakere yapıldı. Ayrıca, katılımcıların görüşleri dile getirilerek, fikir alışverişinde bulunuldu.

 

Kütahya’nın, otomotiv sanayisinin gelişmesiyle ilgili olarak, hem coğrafi, hem de lojistik bakımdan avantajlı durumda olduğu, Marmara Bölgesindeki yatırımların doygunluk düzeyine ulaşmasının da, yatırımları başka bölgelere kaydırdığı belirtildi.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğündeki Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) projesinin, Türkiye’deki lojistik sektörüne dair önemli bir yatırım olduğu ifade edildi.

 

Zafer Organize Sanayi Bölgesi örneğinde olduğu gibi, Kütahya tarafından çevre illerle işbirliği yapıp, siyasilerin de desteği alınarak, otomotiv ve otomotiv yan sanayi bölgesi oluşturulabileceği konusundaki görüşler dile getirildi.

 

Yerli otomobil konusunun, hükümet programında,  2023 vizyonu içerisinde bir devlet stratejisi olarak yer aldığından bahisle, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere, yerel paydaşların konu üzerinde titizlikle çalışma yapması gerektiği belirtildi. Yerli otomobil konusundaki ulusal hedeflerin ve stratejilerin neler olduğu, hangi aşamaya gelindiği, otomotiv sektörüne yönelik yerel paydaşların bilgi ve birikim düzeyleri gibi konuların araştırılması ve Kütahya tarafından bilinmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

 

Otomotiv sektörünün Kütahya’da kümelenmesinin arzu edildiği, bölgede bir otomotiv vadisi oluşturularak, yerli otomobil üretilebilirse, Türkiye için de büyük bir atılım olacağı kaydedildi.

 

Kütahya’da etkin bir lobi faaliyeti yürütülerek, otomotiv ve otomotiv yan sanayisine yönelik özel bir mevzuat düzenlenmesinin talep edilebileceği, hükümet tarafından 2011 yılından beri yürütülen eylem planına dair çalışmalar yapılabileceği konusunda görüşler paylaşıldı.

 

Otomotiv sektörünün, Kütahya’da kümelenmesi için, siyaset temsilcileri ve yerel paydaşlar ile, iletişim ve işbirliği çalışmalarının güçlendirilmesinin önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca,  sektörün eylem planlarını hazırlayan ve uygulayanlar ile, otomotiv sektöründeki ulusal dernek ve kuruluşlar ile,  etkileşim içinde olunması gerektiği ifade edildi.

 

Kütahya’da özellikle sanayi sektöründe çalışacak nitelikli işgücü bulmakta sorun yaşandığı, bu sorunun aşılması için mesleki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda daha fazla gayret sarf edilmesi gerektiği ifade edildi.

 

Ayrıca şehrin cazibesinin arttırılmasının, diğer bir ifadeyle sosyo-kültürel hayatının zenginleştirilmesinin ve eğitim-sağlık imkânlarının yatırımcılar açısından önemi vurgulandı. Yatırımların bir şehre sadece ekonomik koşullara (teşvik vb.) bağlı olarak çekilmesinin mümkün olmadığı ve yatırımcının şehrin sosyal ve kültürel aktivitelerini ve eğitim-sağlık altyapısını da dikkate aldığı belirtildi.

 

Kütahya’nın sosyal, kültürel ve ekonomik alanda geliştirilmesine yönelik çalışmalarda, KUTSO’nun göreve hazır olduğunun altı çizilerek, sektör temsilcilerinin değerli katkıları ve yerel paydaşların işbirliği ile faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

 

Haber: KUTSO Basın