Hibe ve Teşvik Araştırma Raporları

Araştırma

Rapor

İstatistik

Türkiye İl Sunumu Eylül 2017 Manisa Bölge

1441966233-3.Istihdam_Izleme_Bulteni_Mayis_2015

1441970039-1.Istihdam_Izleme_Bulteni_Mayis_2015

Dış Ticaret İstatistikleri, Temmuz 2015

Dış Ticaret İstatistikleri_Şubat 2015

Ekim 2015 Kurulan Kapanan İşletme

Ekim 2015 Kurulan Kapanan İşletme

Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos 2015

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2015 II. Çeyrek

Gelir ve Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Sayıları_Aralık 2014_v2.xlsx

Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları_Ekim 2014

GSYHbüyüme_2014 3.çeyrek

GSYHbüyüme_2014 işsizlik 2015 toplam karsiliksiz_cek_il_bazinda_201511_

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Aralık 2015

Kurulan Kapanan İsletmeler 2015-06

Kurulan Kapanan İsletmeler 6532-2

Kurulan Kapanan Şirket İstatikleri_Aralık 2014_v(2)

Kurulan Kapanan Şirket İstatikleri_Kasım 2014

Kurulan -Kapanan Şirket İstatistikleri Kurulan -Kapanan Şirket İstatistikleri_ARALIK

KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Perakende Satış Hacim Endeksi, Ekim 2015, TUIK Reel Kesim Güven Endeksi .

Reel Kesim Güven Endeksi Aralık 2015 TCMB. REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ Ekim 2015

Reel Kesim Güven Endeksi Eylül 2015 TCMB Reel Kesim Güven Endeksi Kasım 2015

Reel Kesim Güven Endeksi Ocak 2016 TCMB Reel Kesim Güven Endeksi TCMB Mart 2016

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ_Aralık 2014 Sanayi_Uretim_Endeksi_Kasım 2014

SÜE_Ekim 2014

SÜE_Mart 2015

SÜE_Mayıs 2015_v02

SÜE_Ocak 2015

SÜE_Şubat 2015

Temmuz 2015 Kurulan kapanan işletmler

Temmuz 2015 Kurulan kapanan işletmler

2015 Aralık Kurulan Kapanan Şirket

2015 Şubat İşgücü İstatistikleri Bülteni

2015 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ

2015 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ

2015-11 Kurulan kapanan şirket

2015-11 Kurulan kapanan şirket

2015-Aralık Kurulan Kapanan Şirket

1420037514-6.Istihdam_Izleme_Bulteni_08_2014

1420038273-0.Istihdam_Izleme_Bulteni_08_2014

TEPE_Mart_2015

TEPE_Kasim_2015

TEPE_Kasim_2014_Sonuclari

TEPE_Haziran_2015

TEPE_Ekim_2015

TEPE_Ekim_2014_Sonuclar

TEPE_Aralik_2015

TEPE_Agustos_2015

1444376387-4.TEPE_Eylul_2015

1422949559-0.TEPE_Ocak_2015_Sonuclari

1420444108-8.TEPE_Aralik_2014_Sonuclari

TEPE_Temmuz_2015

TEPE_Subat_2016

TEPE_Mayis_2015