Ülke raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yatırım İklimi ve Sektör raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

Fuar takvimleri ve araştırmalarına ulaşmak için tıklayınız.

Hibe ve Teşvik Araştırma Raporları

Araştırma

2022

Kütahya ve TR33 illeri İhracat Rakamları  – 2021 Yılı Raporu

Kütahya ve TR33 illeri İhracat Rakamları 2022 Ocak ayı

Kütahya ve TR 33 illeri İhracat Rakamları – 2022 Şubat Ayı

Kütahya ve TR 33 İlleri İhracat Rakamları -2022 Nisan Ayı

Kütahya ve TR 33 İlleri İhracat Rakamları – 2022 Mayıs Ayı

Kütahya ve TR 33 İlleri İhracat Rakamları – 2022 Ağustos Ayı

2021

Kütahya ve Çevre İller İhracat Mevcut Durum Raporu (Ocak)

Kütahya  ve Çevre İller İhracat Raporu (Şubat) 

Kütahya ve Çevre İller İhracat Raporu (Mart)

Kütahya ve Çevre İller İhracat Raporu (Temmuz)

Kütahya ve Çevre İller İhracat, Enerji ve iş gücü Raporu (Haziran-Temmuz-Ağustos)

Kütahya ve TR33 Bölgesi İhracat Raporu (Kasım)

2020

TÜİK 2020 2.Çeyrek

TÜİK 2020 1. Çeyrek

İtalya İnşaat Sektörünü Neler Bekliyor?- İhracatçı Birlikleri

Kütahya Coğrafi İşaretli Ürün Araştırması

2019

TÜİK 2019 4.Çeyrek

TÜİK 2019 3. Çeyrek

TÜİK 2019 2.Çeyrek

TÜİK 2019 1. Çeyrek

2018

Türkiye-İl_Sunumu_Mart 2018_TR33_Bölge

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü tarafından 12-2018 Aralık Ayı Haber Bülteni Özeti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü tarafından 11-2018 Kasım Ayı Haber Bülteni Özeti

2017

Türkiye İsraf Raporu – T.C. Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı

Kütahya İli Göç Nedenleri Raporu – Zafer Kalkınma Ajansı

Kütahya İline İlişkin Bilgi Notu – KUTSO

2016

Kütahya’da Sanayi Devrimleri- KUTSO

Ukrayna Türkiye İlişkileri Araştırması – KUTSO

Türkiye’de Otomotiv Endüstrisi Otomotiv Yan Sanayii ve Kütahya Raporu-KUTSO

Kütahya Yaşam Endeksi-KUTSO

Tüik Dış Ticaret İstatistikleri-KUTSO

2015

Kütahya Karayolu Ulaştırma Raporu-KUTSO

2014

İmzanın Önemi ve Hukuksal Boyutu – KUTSO

Çek Kanunu Araştırması – KUTSO

Kütahya OSB Araştırması-2 -KUTSO

2013

Sosyo Ekonomik Görünüm – Zafer Kalkınma Ajansı

Kütahya Çinisinin Mimarideki Yansımaları

Yeni Yatırımın Tercihi Kütahya

2012

Kütahya OSB Araştırması-1- KUTSO

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı -Kütahya Hisarlı Ahmet Kültür ve Sanat Evi Tanıtım

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı – Çalıştay Sonuç Raporu

2003

2003 Çini Arama Konferansı- KUTSO

Rapor

İstatistik

2021

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Açılan Kapanan Şirket İstatistikleri Ulusal veri yayınlama takvimi için tıklayınız.

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu

Reel Kesim Güven Endeksi

Hizmet ve İnşaat sektörü güven endeksi

Hanehalkı İşgücü İstatistikleri

Tüketici Güven Endeksi

TÜFE

tepav_perakende_guven_endeksi

Sanayi Üretim Endeksi

2020

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Açılan Kapanan Şirket İstatistikleri Ulusal veri yayınlama takvimi için tıklayınız.

2019

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayız.

2018

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayız.

2017

Türkiye İl Sunumu Eylül 2017 Manisa Bölge

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayız.

2016

Reel Kesim Güven Endeksi Ocak 2016 TCMB Reel Kesim Güven Endeksi TCMB Mart 2016

TEPE_Subat_2016

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayız.

2015

SÜE_Ocak 2015

1422949559-0.TEPE_Ocak_2015_Sonuclari

2015 Şubat İşgücü İstatistikleri Bülteni

2015 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ

2015 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ

SÜE_Şubat 2015

Dış Ticaret İstatistikleri_Şubat 2015

TEPE_Mart_2015

SÜE_Mart 2015

SÜE_Mayıs 2015_v02

TEPE_Mayis_2015

1441966233-3.Istihdam_Izleme_Bulteni_Mayis_2015

1441970039-1.Istihdam_Izleme_Bulteni_Mayis_2015

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2015 II. Çeyrek

TEPE_Haziran_2015

Kurulan Kapanan İsletmeler 2015-06

Temmuz 2015 Kurulan kapanan işletmeler

Temmuz 2015 Kurulan kapanan işletmeler

Kurulan Kapanan İsletmeler 6532-2 Temmuz-2015

TEPE_Temmuz_2015

Dış Ticaret İstatistikleri, Temmuz 2015

Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos 2015

TEPE_Agustos_2015

1444376387-4.TEPE_Eylul_2015

Ekim 2015 Kurulan Kapanan İşletme

Ekim 2015 Kurulan Kapanan İşletme

Ekim 2015 Kurulan Kapanan İşletme

TEPE_Ekim_2015

Reel Kesim Güven Endeksi Aralık 2015 TCMB. REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ Ekim 2015

Perakende Satış Hacim Endeksi, Ekim 2015, TUIK Reel Kesim Güven Endeksi .

TEPE_Kasim_2015

Reel Kesim Güven Endeksi Eylül 2015 TCMB Reel Kesim Güven Endeksi Kasım 2015

2015-11 Kurulan kapanan şirket

2015-11 Kurulan kapanan şirket

GSYHbüyüme_2014 işsizlik 2015 toplam karsiliksiz_cek_il_bazinda_201511_

2015-Aralık Kurulan Kapanan Şirket

2015 Aralık Kurulan Kapanan Şirket

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Aralık 2015

TEPE_Aralik_2015

2014

1420037514-6.Istihdam_Izleme_Bulteni_08_2014

1420038273-0.Istihdam_Izleme_Bulteni_08_2014

GSYHbüyüme_2014 3.çeyrek

Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları_Ekim 2014

SÜE_Ekim 2014

TEPE_Ekim_2014_Sonuclar

TEPE_Kasim_2014_Sonuclari

Kurulan Kapanan Şirket İstatikleri_Kasım 2014

1420444108-8.TEPE_Aralik_2014_Sonuclari

Kurulan Kapanan Şirket İstatikleri_Aralık 2014_v(2)

Gelir ve Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Sayıları_Aralık 2014_v2.xlsx

KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ_Aralık 2014 Sanayi_Uretim_Endeksi_Kasım 2014

Kurulan -Kapanan Şirket İstatistikleri Kurulan -Kapanan Şirket İstatistikleri_ARALIK-2014