1 Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa KIRATLI
2 Disiplin Kurulu Üyesi İsmet ÇATIK
3 Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet AKDEMİR
4 Disiplin Kurulu Üyesi Mustafa Hüsnü OLÇAR
5 Disiplin Kurulu Üyesi Ömer AYVAZ
6 Disiplin Kurulu Üyesi İsmail ATİLAY