ULUSLARARASI ODALAR VE TİCARET ÖRGÜTLERİ
Çeçenistan Ticaret ve Sanayi Odası (Kardeş Oda)
Türk – Alman Ticaret ve Sanayi Odası
ICC Milletlerarası Ticaret Odası
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)
İtalyan Ticaret Odası