Tehlikeli Madde Taşımacılığı / ADR – Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı’ndan gönderilen yazıya istinaden, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 06.03.2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında inceleme ve belgelendirme işlemlerinin TSE tarafından gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, ADR’ye göre patlayıcı madde (Sınıf 1) olarak sınıflandırılan madde taşımacılığında kullanılan EXII/ EXIII tipi araçlarda, ADR Uygunluk Belgesi ve ilgili diğer belgeler, levha vb’nin yanı sıra Koruyucu Bölme, Ayırma Paneli veya Muhafaza Kutusu Onay Raporu Bulundurulmasının zorunlu olduğu vurgulanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan TSE K 560 Belgelendirme Kriteri yeniden gözden geçirilmiş olup uygulama tarihi 15.11.2018 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu yazıya https://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/ADR.php internet adresinde “DUYURULAR” bölümünde “TSE K 560 Belgelendirme Kriteri Duyurusu” başlığı üzerinden ulaşılabildiği ifade edilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları 2

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan 14.08.2018 tarih ve 12338 sayılı yazıda Ticaret Bakanlığı’nın 70422525-150.01-E.79835 sayı ve 06.08.2018 tarihli yazısına istinaden ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamalarına ilişkin hususlar yer almaktadır.

İlgili metnin tamamı aşağıda üyelerimizin bilgisine sunulur.

Ticaret Bakanlığından alınan, ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamalarına ilişkin ilgide kayıtlı yazıda aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

‘Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 04/08/2018 tarihli ve 2018/14185097 sayılı yazıda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye’de yargı süreci devam eden bir şahsın yakalanmasını ve tutukluluğunu gerekçe göstererek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı alığından bahisle;

‘’Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayan, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin doğasına tezat düşen bu karara, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak, aynıyla mukabele edilmesinin uygun olacağının değerlendirdiği belirtilmektedir.’’

‘‘Aynı yazıda devamla, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e ilişkin olarak; diğer tedbirlerin yanında, Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her tülü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunmasının yasaklanmasına yönelik tedbirlerin alınması talep edilmektedir.’’

‘’Bu itibarla, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen’in kendileri ve/veya sahibi, ortağı, yöneticisi olduğu şirketlerle hiçbir surette ticaret yapılmaması gerekmektedir.’’

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası 

Genel Sekreterliği

Yönetmelik Değişikliği Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olduğu belirtilmektedir.

“(1) 5362 sayılı Kanunun 62nci maddesi ile 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odalar ve Borsalar Kanununun 12nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz.
(2) Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilir.”

Yukarıda değinilen mevzuat değişikliğini bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

2. EİT Kamu ve Özel Sektör Enerji – Petrokimya Konsorsiyumu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

İran Ticaret Sanayiler Madenler ve Tarım Odası tarafından 2-3 Aralık 2018 tarihlerinde, Tahran’da 2. EİT Kamu ve Özel Sektör Enerji – Petrokimya Konsorsiyumu / Şirketleri etkinliğinin düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliği İran’da petrol ve enerji konularının önde gelen bürokratları ve yetkililerinin, bölge Odaların temsilcilerinin, bölge ülkelerin Büyükelçileri, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası yetkilileriyle İran şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin katılımlarının beklendiği ifade edilmektedir.

Etkinliğin taslak gündemi ve etkinlikle ilgili önemli bilgiler veren kavram kağıdı www.tobb.org.tr web adresinde “Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları-Ülke Duyuruları- İran” bölümünde yer almaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve katılım bildirmek için EİT TSO Genel Sekreterliği ve EİT TSO İran Ulusal Komitesi ile irtibata geçilebilir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EİT TSO İletişim: E-posta: ecocci@tobb.org.tr tel: 0212 924 3973

EİT TSO İran Ulusal Komitesi İletişim: E-posta: ecochamber@gmail.com  ; tel: +98 21 85732533

Tunisia Business Export Forum Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda;

Tunus Başbakanı Yousef Chahed’in de katıldığı bir konferans ile Tunus’a yatırım çekmeyi amaçlayan Kamu-Özel ortaklığı (PPP) projelerinin kamuoyuna tanıtıldığı bildirilmekte ve temelde dört ana başlık altında derlenen toplam 33 projenin sunulduğu söz konusu konferans konularının, enerji, ulaştırma ve lojistik, alt yapı, kalkınma ve şehircilik ile bilim ve teknik merkezlerinden oluşturulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) projelerinin listesine ve bahse konu projelere ilişkin ayrıntılı bilgiye www.tunisiappp2018.tn adresinden ulaşılabilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Onaylı Tedarikçi Faaliyet Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

Milli Savunma Bakanlığı’ nın 27.09.2018 tarih ve 26588592-0100-440712-18/Ver.Değ, ve Risk Anlz.Ş. sayılı Onaylı Tedarikçi Faliyeti Duyurusu konulu yazısında;

İlgi;

(a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

(b) 17 Temmuz 2017 Tarihli 2017/10605 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

  1. MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün ilgi (a)  kanu’un 3’üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
  2. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden: Askeri fabrikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik yeterlilik, finansal güç gibi kriterleri Sağlayan tedarikçilerden alabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturulabilmesine imkan tanınmıştır.
  3. MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvuruları 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olup, şuana kadar yapılmış olan başvuru sayısının yetersiz olduğu görülmüştür.
  4. 31.12.2019 tarihinden sonra ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tutarları aşan alımların “Belirli İstekliler Arasında ihale Usulüne” göre onaylı tedarikçilerden yapılması gerekmektedir.
  5. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlü’ne bağlı Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askeri Fabrikaya, söz konusu fabrikaların faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet teslim etmek isteyen üyelerimizin bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Pasifik İttifakı’nda İş Fırsatlar: Türkiye, Peru, Şili, Kolombiya, Meksika Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Latin Amerika’nın bölgesel bir entegrasyonu olan ve 28 Nisan 2011 yılında kurulan Pasifik ittifakı (Pacific Alliance) Ülkeleri Peru, Şili, Kolombiya, Meksika Büyüleyiçilikleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde 6 Kasım 2018 tarihinde saat 14:00’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ikiz Kulelerde “Pasifik İttifakı’nda İş Fırsatlar’: Türkiye, Peru, Şili, Kolombiya Meksika” toplantısı düzenlenecek olup bahsi geçen ülkelerle iş fırsatlarına ilişkin Büyükelçilikler tarafından sunumlar gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Türkiye, dönem Başkanlığı’nı Peru’nun yaptığı Pasifik İttifakı’na tüm dünya genelinde gözlemci olan 52 ülkeden biridir. Peru, Şili, Meksika ve Kolombiya’nın oluşturduğu söz konusu entegrasyon 225.8 Milyon nüfusu ve kişi başına düşen ortalama 17,266$ GSYİH ile Latin Amerika’daki stratejik, dinamik ve kapsayıcı bir girişimi olduğu, ittifaka bağlı ülkeler madencilik. enerji. tarım, otomotiv, sanayi, balıkçılık ve imalat alanlarında öne çıkmata olduğu,

Söz konusu Pasifik İttifakı’nda İş Fırsatlar’: Türkiye, Peru, Şili, Kolombiya, Meksika” Toplantısı’na ilişkin programa ve katılım formuna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sayfası (www.tobb.org.tr) Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş Imkânlan/Yurtiçi Etkinlikler” bölümünden ulaşılmaktadır. Toplantı kapsamında İngilizce-Türkçe simultane tercüme hizmeti verileceği bildirilmektedir.

Bu itibarla, “gıda; tarım ve balık ürünleri, hazır yiyecek ve içecek, tekstil; hazır giyim materyalleri (yün ve akrilik). erkek hazır giyim ve yüzücü kıyafetleri, yiyecek ve kozmetik sanayi katkı maddeleri; doğal ürünler ve kimyasallar, otomotiv parçaları” alanlarında faaliyet gösteren ve bahsi geçen Toplantı’ya katılmak isteyen firmalarımızın katılım formunu doldurarak 2 Kasım 2018 Cuma Günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (seda.gedik@tobb.org.tr) iletmeleri gerektiği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek:

KATILIM FORMU PASAL

TOBB-Pasifik İttifakı Programı

Enflasyonla Mücadele Programı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Hükumetimiz tarafından enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde İndirim Kampanyasıbaşlatılmıştır.  81 il, 160 ilçede yer alan 365 Oda/Borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan Oda/Borsa üyelerimizin İndirim Kampanyasına katkıda bulunması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, ekteki listedeki (ek-1) tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az %10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi tavsiye edilmektedir.

İndirim yapan üyelerinizin tespit edilmesini ve söz konusu üyelere ilişkin ilişikte (ek-2) yer alan formun doldurarak 22 Ekim 2018 tarihine kadar Odamız gönderilmesini rica eder, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK

1- Ürün ve Hizmet Listesi

2 – Bilgi Formu

TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin’den, odamıza gönderilen yazıda;

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı arttırıp, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014 yılında uyguladığı “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” programının 2018 yılı için başlatıldığı bildirilmektedir.

TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri sürecinde proje başvuruların Konfederasyonlarınca 9 Kasım 2018 tarihine kadar kabul edileceği bildirilerek, başvuru formu ve detaylı bilgiye www.tisk.org.tr ve http://csrforall.eu/tr/index.php adreslerinden ulaşılabildiği belirtilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK :

TİSK-2018-KSS-Ödül-Programı-Başvuru-Formu-RÇ-1-Ağustos-2018