Dış Paydaş Memnuniyet Ve Şikayet Anketi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından koordine edilen proje kapsamında gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarını ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması yapıldığı belirtilmiştir.

Ankete”https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi”  adresinden  ve söz konusu Bakanlığın web sitesinde yer alan “Duyurular” bölümünden ulaşılabileceği bildirilmiş olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından koordine edilen proje kapsamında gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarını ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması yapıldığı belirtilmiştir.

Ankete”https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi”  adresinden  ve söz konusu Bakanlığın web sitesinde yer alan “Duyurular” bölümünden ulaşılabileceği bildirilmiş olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Umman’da Geliştirilmesi Hedeflenen Su Ürünleri Pazarı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda;

Dışişleri Bakanlığı’nın 23.08.2017 tarihli ve TOBB 03.10.2017 Tarih ve 15117 sayılı İlgi yazıda, Muskat Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, 17 Ağustos tarihli Umman basınında yayınlanan haberlerde, Tarım ve Hayvancılık Su Ürünleri Genel Müdürü Dawood Al Yahyai’nin anılan Bakanlığın halihazırda toplam 2 Milyar Dolar yatırıma karşılık gelen 24 büyük ölçekli kültür balıkçılığı girişimi değerlendirdiğini, bunlardan altısının onaylandığını ve yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini, diğer 18 başvurunun Çevresel Etki Değerlendirmesi alınması, fizibilite çalışması aşamalarında bulunduğunu, hükümetin önceliğinin karada ve kıyılarda uygun kıyılarda uygun alanların tahsis edilmesi olduğunu belirttiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Al Yahyai’ nin Umman’ın hedefinin 30 yıllık kültür balıkçılığı master planı çerçevesinde 2040 yılında yıllık 200.000 ton üretime ulaşmak olduğunu, ancak mevcut yatırımlar sayesinde 2030 yılında yıllık 230.000 ton üretim rakamını yakalayarak hedefleri aşma ihtimalinin bulunduğu ve yoğun üretim yapılması hedeflenen su ürünleri olarak karides, çipura, levrek, lagos, istiridye, ve deniz yosununu dile getirdiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, kültür balıkçılığı alanında önemli tecrübelere sahip olan Türk firmalarının, Umman’da geliştirilmesi hedeflenen su ürünleri pazarında yatırım imkanlarını değerlendirebilecekleri düşünülmekte olup,

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

2nd International Businesswomen Forum and B2B Exhibition

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda;

Manama Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, anılan Büyükelçiliğimizi ziyaret eden Bahreyn İş Kadınları Cemiyeti (BBS) üyelerinin, Bahreyn Kralı Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa’nın eşi ve aynı zamanda Kadın Yüksek konseyi Başkanı olan Prenses Sabikha Al Khalifa’nın himayesinde, 13-15 Kasım 2017 tarihlerinde “Global Business Trends for Women in Engineering” temalı 2. Uluslararası İş Kadınları Forumu ve B2B fuarının düzenleyeceğini bildirdikleri ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, adı geçenlerin, forumda kadınların bölgede ve dünyadaki ekonomik rolünün ele alınacağını, bu kapsamda, Türkiye’den de konuşmacılarının davet edilmesinin planlandığını ve Forum’a Türk kadın derneklerinin katılımından memnuniyet duyacaklarını vurgulayarak, katılım ücretinin 500,- ABD Doları olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, B2B fuarında, başta gayrimenkul yatırımcıları olmak üzere, ülkemizden çeşitli sektör temsilcilerinin 1.000,- ABD Doları ücret karşılığında stant açabilecekleri ifade edilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Abd’ni̇n İran’a Yöneli̇k Yeni̇ Yaptırımları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

T.C. Dışişleri Bakanlığının 12847095 sayı ve 18.09.2017 tarihli  ilgi  yazısında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamında ABD’nin İran’a uyguladığı nükleer yaptırımların kaldırılması için yasalar gereği Başkan’ın belirli aralıklarla yaptırımların kaldırılmasına ilişkin muafiyetleri (waiver) uzatması gerektiği, bu çerçevede ABD nükleer yaptırımlara ilişkin muafiyetleri 14 Eylül 2017 tarihinde bir kez daha uzatıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu yazıda, Nükleer yaptırımlarla ilgili muafiyetlerin uzatıldığına dair açıklamayla eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı tarafından da aynı gün, yaptırımlar listesinde bulunan İranlı kurumlara sağladıkları destek ya da suç unsuru oluşturan siber faaliyetler nedeniyle onbir (11) gerçek ve tüzel kişiye yaptırım uygulanmasının karalaştırıldığı ve duyurulduğu bilgisi, ilgi yazı ile tarafımıza iletilmiştir. Hazine Bakanlığının ekte kayıtlı açıklaması ile söz konusu 11 gerçek ve tüzel kişi hakkında ayrıntılı bilginin Washington Büyükelçiliğimizden alındığına değinilmiştir.

Washington Büyükelçiliğinden iletilen açıklamada, bir İran şirketine İran’ın balistik füze programı ve Devrim Muhafızları’nı destekleyici faaliyetlerinin bulunması; Ukrayna’da mevcut iki havayolu şirketine “Caspian Air” “Al-Naser Airlines” ve Devrim Muhafızları-Kudüs Gücü’yle bağlantıları bulunan “Mahan Air” e malzeme desteği ve hizmet sağlaması; ayrıca bir İranlı bilgisayar güvenliği şirketi ile söz konusu şirketle bağlantılı 7 kişiye en az 9 büyük ABD mali kurumuna yönelik siber saldırılarda bulunmaları nedeniyle yaptırım uygulandığı belirtildiği ifade edilmiştir.

BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. ABD ve AB’nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamakta olduğu, ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde alınan yaptırımlar hakkında bilgilendirmede bulunulmasında yarar görüldüğü belirtilmiş olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

ABD HAZİNE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Türkiye-Bosna Hersek Tarım İş Forumu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

06.10.2017 tarihli ve 15355 sayılı yazıda, 26 Ekim 2017 tarihinde Saraybosna’da T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın başkanlığında “Türkiye-Bosna Hersek Tarım İş Formunun” gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

 

İlgili yazıda, foruma katılmak isteyen firma temsilcilerinin ekte bulunan örnek tablo formatını kullanarak en geç 11.10.2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar dispazar@tarim.gov.tr adresine ön kayıt yaptırmalarının ve TOBB’a bilgi vermelerinin (Damla Tufan, Tel: 0312 218 22 26, E-posta: damla.tufan@tobb.org.tr) gerektiği belirtilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

İsim-Soyisim Unvan Kurum-Kuruluş Telefon E-posta

 

Özel Sektör Yatırımları

Sayın Üyemiz;

T.C. Kütahya Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

İlimizde ikincisi yapılacak olan ekonomi toplantısında Kütahya’nın ekonomik durumu ve potansiyeli ile ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularını değerlendirmek amacıyla, üyelerimizin 2017 yılında yürütülen, yürütülmesi planlanan özel sektör yatırımları ile teşvik belgeli özel sektör yatırımlarının aşağıdaki tabloya göre doldurularak 12/10/2017 tarihine kadar Odamıza (E-posta kutso@kutso.org.tr, Faks: 228 04 40) iletilmesi gerekmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

S.N. İşletme Adı İşin Adı Yatırım Tutarı (TL) Harcama (TL) Tahmini İstihdam Fiziki Seviye (%)

 

33 Yeni Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’e çıktığı belirtilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan ve Ek l’de sunulan 33 yeni meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25/09/2018 tarihinden sonra) çalıştırılamayacağı bildirilmektedir.

Odalarımızın desteğiyle, mesleki yeterlilik sınavlarının yerelde düzenlenmesi için faaliyetlerini 81 il ve 160 ilçede sürdüren TOBB MEYBEM, yetki aldığı tarihten bugüne kadar 20 binden fazla adayın mesleki yeterlilik sınav süreçlerini yürütmüş ve başarılı adayların mesleki yeterlilik belgesi almalarını sağlamış olup, her geçen gün kapsamını genişletmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda Ek 2’de sunulan mesleklerde kapsam genişletme süreci tamamlanmış olup, MYK Yönetim Kurulu onayına müteakiben, anılan mesleklerde de sınav ve belgelendirme hizmetleri verilmeye başlanacağı bilgisi verilmektedir. Kapsam genişletmesi tamamlanan 4 meslek, yeni tebliğ ile zorunluluk kapsamına alınarak, sınav ücretlerinin “İşsizlik Sigortası Fonu” ndan karşılanması mümkün hale geldiği belirtilmektedir.

İlave olarak, yeni tebliğ ile zorunluluk getirilen ve TOBB MEYBEM’in kapsamında bulunmayan otomotiv ve makine ana sektörlerinde bulunan mesleklerde de kapsam genişletme süreci başlatılmış olduğu bilgisi verilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK

EK-1 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslek Listesi

Ek-2 TOBB MEYBEM Kapsam Genişletmesi Tamamlanan Meslekler Listesi

Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliğinin 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği ifade edilmiştir. Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK

Maden Atıkları Yönetmelik

Doğu Ekonomi Koridoru Projesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Bangkok Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Tayland’da üst düzey makamlarca dile getirilen Doğu Ekonomi Koridoru (DEK) projesi hakkında bilgi alınması amacıyla DEK Ofisi yetkilileri ile 6 Eylül 2017 tarihinde bir toplantı yapıldığı belirtilmekte ve DEK kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan alt yapı ve yatırım projelerinde Türk işadamları için çeşitli fırsatlar bulunduğuna işaret edildiği ifade edilmiştir.

Söz konusu bilgi notu ve projeler arasında yer alan Hızlı Tren Projesine ilişkin belgelere, TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde ‘’Hizmetler’’ başlığı altındaki ”Uluslararası İş İmkanları / Diğer Duyurular’’ bölümünden ulaşılabileceği belirtilmiş olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği