Dış Ticarette Belge Maliyetlerinin Azaltılması

1. HAZAR EKONOMİ FORUMU VE FUARI

BAE Faaliyet Listesi

Ekvator Yatırım Forumu

Bangladeş/Index Group Firması İşbirliği Talebi

Türkiye KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı

KTKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları Hakkında

Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet Hakkında Duyuru

Togo’dan Kaynaklanan Dolandırıcılık Girişimleri Hakkında