Mısır Üreticisi Kayıt Sistemi Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamasının 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu, konu hakkındaki çalışmaların bu tarih itibariyle yapılmaya başlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Mısır tarafından 13.04.2018 tarihinde alınan bilgilere göre güncellenmiş onaylı ve onay bekleyen firma listelerinin Ekonomi Bakanlığına iletildiği bildirilmekte  olup, Mısır üretici Kayıt Sistemine başvuru işlemleri tamamlanmasına rağmen halihazırda henüz onay bekleyen odamız üye firmaları güncel durumlarını sorgulamak amacıyla Birliğimize (disticaret@tobb.org.tr) 04.06.21018 tarihine kadar başvurmaları gereklidir  

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Atık Yönetimi Uygulaması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazılarında, görev sorumluluklarında bulunan atık yönetimine ilişkin birçok iş ve işlemin Başkanlığın Çevre Bilgi Sistemi içerisinde yer alan Atık Yönetim Uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak yürütülmekte ve takip edilmekte olduğundan bahsedilmekte ve bu kapsamda atık üreticisi konumunda olan tüm kamu kurumları ile devlet ve vakıf üniversitelerinin Çevre Bilgi Sistemine kayıt işlemelerini gerçekleştirmelerinin önemine dikkat çekildiği ifade edilmektedir.

Sistemin genel işleyişi hakkında 05.01.2018 tarihinde Bakanlığın web sayfasından yapılan duyurular ile tüm kullanıcılara ulaşılmaya çalışıldığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda Atık Yönetmeliği ekinde yer alan listelerde tehlikeli sınıfında bulunan tüm atıkların lisanslı ve mobil cihaz takılı atık taşıma araçları ile Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) üzerinden taşınması gerektiği ifade edilmektedir. Oda ve Borsalarda oluşan tüm tehlikeli atıkların lisanlı geri kazanım/bertaraf tesisine gönderilmesi işlemlerinin Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN) ekranı sol menüsünde yer alan ‘’ Atık Gönderim İşlemleri/Taşıma Talebi Ekleme’’ başlığından yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili hazırlanmış olan Yardım Videoları ile Kullanım Kılavuzlarına aynı ekrandan ulaşılabilmektedir. Söz konusu hususla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Süveyş Kanalını Transit Geçen ve Akabe Limanına Yönelen Gemilere Uygulanan Teşvikler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

Ürdün Büyükelçiliği’nden bir Nota alındığı ve bu Nota’da Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi ile Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi Ismail Rifaie arasında 6 Mart 2018 tarihinde bir toplantının gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bahse konu toplantıya atıfla, Sayın Bakan Tüfenkçi’nin isteği üzerine aşağıda kayıtlı hususlar hakkında bilgi verilmektedir.

Söz konusu Nota’da, Mısır makamları tarafından Süveyş Kanalını transit geçen ve Akabe Limanında bulunan kuru yük gemilerine, gezinti gemilerine ve konteyner gemilerine uygulanan Kanal transit ücretlerinde %50 indirimi sağlayan anlaşmayı yenilemeyi kabul ettiği belirtilmekte, söz konusu indirimin sadece Ürdün bayrağını taşıyan gemilere değil aynı zamanda Akabe limanında bulunan tüm gemilere uygulanacağı bildirilmekte; buna ek olarak Mısır ve Ürdün arasındaki kesin ve karşılıklı anlaşmalar dahilinde, Arap Köprüsü Denizcilik Şirketi’ne (Arab Bridge Maritime Company) ait gemilere verilen başka teşviklerin de olabileceği, ancak buna ilişkin bilgilerin anılan şirketten sağlanabileceği kaydedilmektedir.

İlgili Nota’ya, TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/ Ülke Duyuruları” bölümünden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Nijerya Doğrudan Yatırımcılar Zirvesi Etkinliği

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen bilgiendirmeye atfen, Abuja Ticaret Müşavirliği tarafından, 21-23 Mayıs 2018 tarihlerinde, Abuja’da, Nijerya Federal Devlet Başkanı, Federal Devlet Başkan Yardımcısı ve Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanı katılımlarıyla, Nijerya Yatırım ve Promosyon Komisyonu (NIPC) organizasyonunda “Doğrudan Yatırımcılar Zirvesi” adlı bir etkinlik düzenleneceği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, bahse konu etkinlik kapsamında Nijerya’da önde gelen enerji, ulaşım, imalat, bilgi teknolojileri ve tarımsal sanayi gibi sektörlerin ön planda olacağı ve bu sektörler için yapılması planlanan projelere yer verileceği belirtilmiş olup, bu etkinlik ile uzun dönemli yatırımların Nijerya’ya çekilmesinin ve politika yapıcılar ile yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir. Etkinliğe ilşkin detaylı bilginin, TOBB internet sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-Nijerya” bölümünde yer aldığı belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Detaylı Bilgi İçin NIPC İletişim Bilgileri:

Telefon: +234 (9) 290 0059, +234 (9) 290 0061
E-posta: events@nipc.gov.ng

Türkiye-Moldova Ekonomi Forumu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

TOBB ve Moldova İş Adamları Derneği (BPAM) işbirliğinde, 23 Mart 2018 Cuma günü, TOBB’un İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda, Moldova Ekonomi Bakanı Chiril Gaburici’nin katılımıyla, Türkiye-Moldova Ekonomi Forumu gerçekleştirileceği, forum kapsamında, Moldovo’daki yatırım ortamı ve iş yapma fırsatları hakkında sunum yapacak olup, firmalar arası iş görüşmeleri imkanı olacağı iletilmiştir.

Foruma, Moldova’nın tarım ve gıda işleme; tekstil, hazır giyim, ayakkabı ve deri sanayi; otomotiv ve makine inşa sanayi; bilgi ve iletişim teknolojileri ile bankacılık sektöründen önde gelen firmaların katılmaları beklendiği bildirilmektedir.

Etkinliğin programı TOBB web sitesinde (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları – Ülke Duyuruları-Moldova” bölümünde yer almaktadır. Program düzenli olarak güncellenecek olup, Moldova’dan katılım sağlanması beklenen firmaların listesi temin edildiğinde web sitesinde yayınlanacağı ifade edilmektedir.

Etkinliğe katılmak isteyen firmaların, ekte ve TOBB’un web sitesinde yer alan katılım formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak, 19 Mart 2018 Pazartesi Günün mesai bitimine kadar Birliğe e-posta yolu ile (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

31 Aralık 2017 tarihinden sonra GTS Rejimi yürürlükteymiş gibi hareket edilip GTS kapsamında yer alan ürünlerin sevkiyatlarında ilgili ithalatçılar tarafından ABD gümrüklerine sunulan ürünün teslim evrakında (CBT Form 7501) “A” işaretinin eklenmeye devam edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 23 Mart 2018 tarihinde Başkan Trump, 01 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 1625 sayılı GSP yeni uzatma yasasını uzatmış bulunduğu, böylece ABD tarafından uygulanmakta olan GSP sistemi 2020 yılına kadar uzatılmış olduğu bildirilmiştir.

Bu bağlamda, 01 Ocak 2018’den GTS’nin yeniden yürürlüğe girdiği tarihe kadar, GSP kapsamında yapılan sevkiyatlara ödenmiş olan gümrük vergilerinin, gerekli prosedürlerin yerine getirmiş olması kaydıyla, ithalatçılara iade edileceği ifade edilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

Kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yolu ile yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığı bildirilmektedir.

Yerli firmalarımızın projelere katılımının arttırılması, yerli katkı faaliyetlerinin öncelikli sektör ve alanlara yönlendirilmesi, yurtiçindeki imkân ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması, yatırım ve teknoloji ihtiyaç olanaklarının etkin bir şekilde değerlendirilip yönlendirilmesi, yatırımların ve kazanılan kabiliyetlerin atıl kalmaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ve Bakanlık yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

9.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

” İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ile İş Birliği” ana teması altında proses güvenliği, risk yönetimi, davranış birimleri ve ergonominin de aralarında bulunduğu 31 ana başlıkta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların değerlendirileceği 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 6-9 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Kongreye; birçok ülkeden alanlarında öncü akademisyenler, uzmanlar, konu ile ilgili uluslararası kuruluşlar, üniveriteler, meslek odaları ve benzeri sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan yerli ve yabancı katılımcıların iştiraki beklenmektedir.

Katılım için http://www.tioshconference.gov.tr/adresinde yer alan online kayıt alanından kayıt olması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Belt and Road Summit: From Theory to Practice Konferansı, 22-23 Kasım 2018

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;Ambrosetti Forumu yetkilisi Paolo Borzatta’nın Pekin Büyükelçiliğimizi ziyaret ettiği, gerçekleştirilen görüşmede adı geçenin, Ambrosetti Forumu ve Çin Kalkınma Enstitüsü tarafından bu yıl ikincisi 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde, Shenzhen/Çin’de düzenlenecek olan “Belt and Road Summit: From Theory to Practice” başlıklı yüksek düzeyli konferans ve yerel iş liderleriyle kapalı yuvarlak masa toplantıları hakkında bilgi vermek suretiyle konuşmacı olarak Pekin Büyükelçimizi anılan Konferans’a davet ettiği ve Türk şirketlerinin de söz konusu faaliyette yer almasının talep edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla; bahse konu etkinliğin “Belt and Road: Seize the Next Wave of Growth in Eurasia” temalı ilk toplantısının 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde Venedik’te gerçekleştirildiği, Konferansın Kuşak ve Yol Girişimi’nin sunduğu yatırım fırsatları ve stratejilerini tartışmak üzere Çin, Orta Asya ve Avrupa’dan üst düzey işadamları, siyasi ve düşünce liderlerini bir araya getirmeyi amaçladığı, oturumların başlıklarının katılımcılarla birlikte belirleneceği, jeostratejik bağlam, Çin ve Orta Asya’da üretimin geliştirilmesi, İpek Yolu boyunca e-ekonomi, ticaret ve yatırım politikaları, Kuşak ve Yol bağlamında başarılı işbirliklerinin tesisi ile altyapı ve ulaştırmanın ana konular olduğu kaydedilmektedir.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesi “www.tobb.org.tr” üzerinden “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-Çin” bölümünde yer aldığı ifade edilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

7103 Sayılı Kanun Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

İlgi kayıtlı yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Şubat 2017’de TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda “İstihdam Seferberliği” başlatılmıştır. Türk özel sektörünün üstün gayretleri ile 2017 sonunda dünyada eşi-benzeri görülmemiş bir başarıya imza atılmış ve 1,5 milyon insanımıza iş, ailelerine aş imkânı sağlanmıştır. İş aleminin istihdamın artırılması için gösterdiği başarı, 14 Aralık 2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği Ödül Töreninde en çok istihdam sağlayan illerimize, sektörlerimize ve firmalarımıza verilen ödüllerle taçlandırılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, burada 2018’de uygulanacak istihdam teşviklerini açıklarken Türk iş dünyasına yeni bir çağrıda bulunarak 2017’de 1,5 milyon ilave istihdam sağlayan Türk özel sektörüne yeni bir hedef göstermiştir. Bu hedefe ulaşmak için, iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu yeni istihdam teşvikleriyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda iş dünyası olarak ihtiyaç duyduğumuz istihdam teşviklerine ilişkin yasal düzenlemeleri de içeren 7103 sayılı Kanun TBMM’de kabul edilmiş ve 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni istihdam teşvikleri 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 arasında 3 yıl süreyle uygulanacaktır. Kanun ile ayrıca 1 Nisan 2018 tarihinden önceki dönemde tüm şartları taşıdığı halde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan istihdam prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış üyelerimizin en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurmaları halinde bu Kanunlar ile getirilmiş teşviklerden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK : 7103 Sayılı Kanun Hk. Bilgilendirme Notu için tıklayınız.