İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfta bulunularak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 14 üncü maddesinde;

– İşverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,

– Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün, içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü kılındığı, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağının öngörüldüğü, uygulanacak idari para cezası miktarının da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırıldığı belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının, işverenlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim uygulaması üzerinden https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do linkinden görüntülenmesi hususunda program çalışmalarının tamamlandığı, söz konusu iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının iş kazası ve meslek hastalığı bildirim ekranlarından her işverenin kendi sigortalılarını görüntülemesinin sağlandığı bildirilmiş olup konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Türkiye-Belarus OSTÇG Toplantısı ve İnovasyon Forumu Hakkında (13-14 Aralık 2017, Minsk)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgi yazısına atfen , 13 Aralık 2017 tarihinde Minsk’te Türkiye-Belarus Ortak Sanayi ve Teknoloji Çalışma Grubu (OSTÇG) 3. Dönem Toplantısı’nın, 14 Aralık 2017 tarihinde ise Türkiye-Belarus İnovasyon Forumu’nun düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Belarus tarafı, 13 Aralık 2011 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye-Belarus OSTÇG 3. Dönem Toplantısında maden, tarım makine ve araç tedarikçileri, otomobil yan sanayi üreticileri, özel tasarım araç tedarikçileri, Belarus’taki serbest ekonomik bölgelere ilgi duyan şirketleri, 3. İstanbul Havaalanı ile Mersin’de yapılması planlanan nükleer enerji üretim tesisi inşaatlarına katılan şirketleri, Kanal İstanbul Projesi’ne katılmayı planlayan şirket temsilcilerini görmekten memnuniyet duyacağını belirtmiştir.

Diğer taraftan, Belaruslu mercilerden edinilen bilgiye göre, Belarus Cumhuriyeti’nin en eski ve en büyük yüksek eğitim kurumlarından biri olan Belarus Ulusal Teknik Üniversitesi’nin (BNTU) Politeknik Bilim ve Teknoloji Parkı’nda AR-GE çalışmalarını yürüten firmalar Türkiye’de tarım, turizm-otelcilik, demir-çelik, atık işleme, yakıt ekipmanı, elektronik makine üretimi, doğal gaz iletimi, metalürji, ahşap işleme, eczacılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği kurmak istemektedir.

Bu itibarla, 14 Aralık 2017 tarihinde düzenlenmesi planlanan Forum çerçevesinde, Türk ve Belarus firmaları arasında iş imkanlarının değerlendirileceği ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Minsk’e gidiş ve dönüş uçak biletlerinin ve otel rezervasyonu gibi işlemlerin anılan ziyarete katılacak firma temsilcileri tarafından münferit olarak organize edilmesi beklenmektedir.

Belarus firmalarının listesi, forum programı ve katılım formuna aşağıda ekten ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmektedir. Bu çerçevede, Türkiye-Belarus OSTÇG 3. Dönem Toplantısına ve/veya İnovasyon Forumuna ve ikili görüşmelerine katılmak isteyen firmaların katılım formunu doldurarak en geç 08 Aralık 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ( Anara DAYLAN, anara.daylan@tobb.org.tr) iletilmesi gerektiği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK

Ek1_Forum_Taslak_Program -TR

Ek2_Belarus_Katilimci_listesi

Ek3_Katilim_Formu

Ankara – Fildişi Sahilleri’nin Keşfedilmesi Günleri Konferansı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Fildişi Sahilleri Büyükelçiliği’nden ilgi yazısına atfen, Türkiye’deki Fildişi Sahili Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin kuruluşundan bu yana ilk kez 15-16 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da, “Fildişi Sahillerini tanımak: İş Fırsatları ve Turizm” temasıyla, “Fildişi Sahilleri’nin Keşfedilmesi Günleri” düzenleneceği bildirilmiştir.

Bu vesileyle Fildişi Sahilleri’nden devletin en üst düzey yetkilileri ve iş dünyasının uzmanları, Fildişi Sahilindeki yatırım koşulları ve sektörlere göre iş fırsatları hakkında konuşmalar yapacaktır.

Fildişi Sahilleri’nde yatırım ve iş imkanlarıyla ilgilenen ve konferansa katılmak isteyen Türk şirketleri, Türk iş adamları ve Türk iş kadınlarının resmi davetleri almak için, 30 Kasım 2017 tarihinden önce aşağıdaki bağlantıda yer alan davet formunu doldurarak fildisikonferans@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK Fildişi Sahilleri Keşfetme Günleri – Konferans Davet Formu

 

İrtibat Numaraları:

Tel:        0090 312 446 01 14 – 15

Faks:      0090 312 446 01 16

Sadece Acil Durumlar İçin: 0090 539 712 33 98

ABD’nin İran’a Yönelik Yeni Yaptırımları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Dışişleri Bakanlığı’nın USGY-I/545.08/2017-13041582 sayı ve 07.11.2017 tarihli yazısında, ABD Hazine Bakanlığı tarafından 31 Ekim 2017 tarihinde “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act-CAATSA” başlıklı yasa kapsamında açıklama gönderildiği bildirilmiştir.

Söz konusu açıklama aşağıdaki link’den ulaşılabileceğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek
ABD HAZİNE BAKANLIĞI TARAFINDAN 31 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILAN “COUNTERING AMERICA’S ADVERSARIES THROUGH SANCTIONS ACT-CAATSA” BAŞLIKLI YASA KAPSAMINDAKİ AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYINIZ. (4 Sayfa)

Venezuela İhracatçılar Odası’nın (CAVEX) Hakkında Alınan Bilgi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ekonomi Bakanlığı’nın 21.11.2017 tarih ve 57637780-724.01.01 -E.125856 sayılı yazısında, Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan Nota’ya atfen, Venezuela vatandaşı Miguel Silva ile Türk vatandaşı Leyla Koç tarafından temsil edilen Venezuela İhracatçılar Odası’nın (CAVEX) ülkemizde çeşitli girişimlerde bulunduğu bilgisinin Büyükelçilikçe öğrenildiği, ancak anılan Oda’nın Venezuela Cumhuriyeti Hükumetinin hiçbir resmi kurum ve kuruluşunu temsil etmediği bildirilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi Sempozyumu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Kamu İhale Kurumu ve TOBB işbirliğiyle 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla bir sempozyum yapılacağı belirtilmektedir.

Sempozyum, 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda düzenlenecektir.

Sempozyuma katılmak isteyen üyelerimizin http://kik.tobb.org.tr/egitimkatilim/jsp/kayit.jsp?sinifid=1&dersid=1  linkinden online kayıt yaptırması gerekmektedir.

Taslak Program aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Program

1.GÜN (4 Aralık 2017)                                                                      Yer: TOBB İkiz Kuleler 
                                                                                                            Konferans Salonu Ankara
09.30-10.00  Açılış Konuşmaları   
10.00-11.15  Birinci Oturum
Yaklaşık Maliyetin Gizliği
11:15-11:30  Çay/Kahve Arası
11.30-13.00  İkinci Oturum
Tüzel Kişinin Ortağına Ait İş Deneyim Belgesini Kullanımında Ortağa İlişkin İlave Kriter Getirilmesi
13.00-14.00: Öğle Yemeği
14.00-15.45  Üçüncü Oturum 
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ve Benzer İşe Uygun Tutarların Ayrıştırılması
15:45-16:00  Çay/Kahve Arası
16.00-17.45  Dördüncü Oturum 
Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Sınır Değer Tespiti
2.GÜN (5 Aralık 2017)                                                                      Yer: TOBB İkiz Kuleler 
                                                                                                            Konferans Salonu Ankara
09.30-10.45  Beşinci Oturum
Fiyat Farkı Uygulamalarının Değerlendirilmesi
10.45-11.00: Çay/Kahve arası
11.00-12.30  Altıncı Oturum
Mal ve Hizmet Alımlarında Sözleşme Uygulamalarının Değerlendirilmesi
12.30-13.30: Öğle Yemeği
13.45-14.45  Yedinci Oturum
Yapım İşlerinde Sözleşme Uygulamaları ve Genel Şartnamenin Değerlendirilmesi
14.45-15.00: Çay/Kahve arası
15:00-16:00  Yedinci Oturum (Devamı)
Yapım İşlerinde Sözleşme Uygulamaları ve Genel Şartnamenin Değerlendirilmesi
16:00-16:30  Kapanış Konuşmaları

Abd’nin İran’a Yönelik Yeni Yaptırımları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden, (TOBB) odamıza gönderilen yazıda;

İlgide kayıtlı yazıda TOBB tarafından daha önce ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ile ilgili Dışişleri Bakanlığı ve Washington Büyükelçiliği’nden alınan bilgilere ilave olarak ABD Hazine Bakanlığı tarafından 13 Ekim 2017 tarihinde yapılan ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırımlarını içeren açıklama yazısı aşağıda yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK

ABD Hazine Bakanlığı tarafından 13 Ekim 2017 tarihinde yapılan yaptırım uygulamasını içeren açıklama

 

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden, (TOBB) odamıza gönderilen yazıda;

26/12/2012 Tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin  de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.

Anılan prosedür gereğince , işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi en son 27/02/2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun olarak hazırlanmış ekte yer alan başvuru formu doldurmak sureti ile en geç 6 Aralık 2017 tarihine kadar Odamıza ulaştırılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek

Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu

Suudi Arabistan Pazara Giriş Uygulamaları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden, (TOBB) odamıza gönderilen yazıda;

10.11.2017 tarih ve 17406 sayılı yazıda Riyad Ticaret Müşavirliğimiz tarafından hazırlanan ve Suudi Arabistan Standartlar Kurumu’nca (SASO) belirlenen plastik ürünlerin Suudi Arabistan pazarına giriş sürecini içeren raporun T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr ) “Ülkeler / Suudi Arabistan /Ticaret Temsilciliklerimiz / Duyurular” bölümünde yayımlandığı bildirilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Nijerya’daki Yatırım Teşvikleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden, (TOBB) odamıza gönderilen yazıda;

Ekonomi Bakanlığı’nın ilgi kayıtlı yazısında, Nijerya Yatırım Promosyon Komisyonu (NIPC) ve Federal Gelir İdaresi Hizmetleri (FIRS)’nin, 31 Ekim 2017 tarihinde yayımladığı, “Nijerya’da Yatırım Teşvikleri Özeti” belgesinde genel olarak yer verilen teşvikler belirtilmiştir.

Bu çerçevede, genel olarak vergi temelli teşviklere, tarım, katı mineraller, imalat, turizm/konaklama ile petrol ve doğalgaz sektörlcrine özgü teşviklere, tarife temelli teşviklere ihracat teşviklerine özel ekonomik bölgelere yönelik teşviklere yer verilmiş olup, detaylı bilgi ve ilgili kamu otoritelerinin iletişim bilgilerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-Nijerya” bölümünde yer alan belgeden ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği