TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin’den, odamıza gönderilen yazıda;

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı arttırıp, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014 yılında uyguladığı “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” programının 2018 yılı için başlatıldığı bildirilmektedir.

TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri sürecinde proje başvuruların Konfederasyonlarınca 9 Kasım 2018 tarihine kadar kabul edileceği bildirilerek, başvuru formu ve detaylı bilgiye www.tisk.org.tr ve http://csrforall.eu/tr/index.php adreslerinden ulaşılabildiği belirtilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK :

TİSK-2018-KSS-Ödül-Programı-Başvuru-Formu-RÇ-1-Ağustos-2018

Burundi İktidar Partisi Genel Sekreteri Toplantısı Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 14:00’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleler Binası’nda,  Burundi İktidar Partisi Genel Sekreteri General Evariste Ndayishimiye’nin ziyareti kapsamında bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Türk şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelinerek  potansiyel iş imkanları üzerinde fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin en geç 16 Ağustos 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıda iletişim bilgileri bulunan sekreterya ile irtibata geçmeleri ve kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

İletişim için;

Damla Tufan
Tel: 0312 218 22 26
E-mail: damla.tufan@tobb.org.tr

Hong Kong Gümrük Deklarasyonuna İlişkin Değişiklik

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza gönderilen yazıda;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, 16.07.2018 tarihinden itibaren Hong Kong’a gelen ve Hong Kong’dan ayrılan gerçek kişilerin, beraberlerinde bulundurdukları büyük miktarlı para ve devredilebilen, piyasası olan, alınıp satılabilen, ciro edilebilir borç araçları, bono, tahvil ve benzer kıymetli evrakı (örneğin toplam değeri 120.000 HK Dolarını aşanlar) yeni bir kanunla yazılı olarak deklare etme zorunluluğunun (Cross-boundary Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable lnstruments Ordinance – Chapter 629) getirildiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, bahse konu kanun çerçevesinde;
– Ekte isimleri yer alan 13 belirlenmiş kontrol noktaları yoluyla, yüksek miktarlı para ve kıymetli evrak ile HK’a ulaşan kişilerin, Kırmızı ve Yeşil Hat Sistemindeki Kırmızı Hattı (Red Channel) kullanarak Gümrük memuruna yazılı deklarasyon vermek zorunda olduğu,
– Belirlenmiş kontrol noktalarını kullanmaksızın, HK’dan ayrılmak üzere olan veya HK’a ulaşan kişilerin, Gümrük memurunun, beraberinde yüksek miktarlı para veya kıymetli evrak taşıyıp taşımadığına yönelik bildirimde bulunma talebi üzerine, taşımaları halinde yazılı deklarasyon yapmak zorunda olduğu,
– Deklarasyon Formlarının Gümrük varış Holündeki Kırmızı Kanal’da hazır tutulacağı, aynı zamanda Custom s and Exeise Department (C&ED) web sitesinden de erişimin mümkün olacağı,
– Kargo sevkiyatlarında ithalatı ve ihracatı yapılan Para ve kıymetli evraklara C&ED web sitesinden erişilebileceği,
– Kanuna uymayanların maksimum 500.000 HK Doları para cezası ve 2 yıl hapis cezasına maruz kalacağı,
– Deklarasyonu vermeyen ve vermediği ilk kez tespit edilen kişilerin, geçmişte para aklama veya teröre finans sağlama gibi suçlamalara tabi olmamaları halinde 2.000 HK Doları ödemeye mahkum edilebileceği,
– Kamuya, ,ziyaretçilere ve ticaret yapanlara yardımcı olmak amacıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği 16 Temmuz 2018 tarihinden sonraki ilk 3 ay içerisinde, Kanuna uymayanlara mümkün olduğu ölçüde yazılı uyarı verileceği ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgilerin Hong Kong’a yapılacak iş amaçlı seyahatlerde dikkate alınmasını teminen,duyurulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Belirlenmiş Kontrol Noktaları
ı. Lo Wu Control Point
2. Hung Hom Station
3. Man Kam To Boundary Control Point
4. Sha Tau Kok Boundary Control Point
5. Hong Kong-Macau Ferry Terminal
6. China Ferry Terminal
7. Lok Ma Chau Boundary Control Point
8. Hong Kong International Airport
9. Tuen Mun Ferry Terminal
10. Shenzhen Bay Port Hong Kong Port Area
11. Lok Ma Chau Spur Line Control Point
12. Kai Tak Cruise Terminal
13. Ocean Terminal

BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellemesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza gönderilen yazıda;

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliklere ve Daimi Gözlemciliklere gönderilen Nota ‘nın örneği Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğimizden alındığı iletilmektedir.

Söz konusu Nota’da, yaptırımlar listesinde yapılan son güncellemeyle 1483 (2003) BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde mal varlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinde yer alan “Iraqi Life Insurance Company” ve “National lnsurance Company” firmalarının 13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle söz konusu yaptırım listesinden çıkarıldığı bildirilmektedir.
Bahse konu Nota örneğine, TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Ülke Duyurulan/Irak” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Türkiye Güney Kore STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza gönderilen yazıda,

Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye ve Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, taraflar arasındaki mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin Mal Ticaret Anlaşması’nın 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, son olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tahsis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkındaki Karar’ın  5 Haziran 2018 (Mükerrer) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olduğu ve bahse konu Anlaşma’ya ilişkin iç onay sürecinin de tamamlanmış olduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, Türkiye ve Güney Kore arasında “Hizmet Ticareti Anlaşması” ve “Yatırım Anlaşması”nın “ Ağustos 2018 itibariyle yürürlüğe girmesi hususunda iki ülke arasında mutabakata varıldığı ifade edilmektedir.Söz konusu anlaşma metinlerine, www.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

İİT Üyesi Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Odamıza gönderilen yazıda;

Irak Hükümeti’nin himayelerinde, Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Devlet Kurumu ve ICDT işbirliğinde, “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı”nın 7-13 Nisan 2019 tarihinde Bağdat Uluslararası Fuar Alanı, (Baghdat Internaitional Fair Ground) Irak’ta düzenleneceği bildirilmektedir.​

Söz konusu yazıda, fuarın Irak Hükümeti ve Uluslararası Toplulukların teminatı altında Irak’ta yer alan büyük inşaat projelerine ilişkin, İİT üyesi ülkelerin iş insanları, Ticaret Teşvik Organları (TPOs), Mesleki Birlikler ve ekonomik aktörlerine; ürün ve hizmet tanıtımı, ticari işlemlerin sonuca bağlanması ve yeni ortaklıklar kurmaları için bir platform sağlanacağı iletilmektedir.  Yazıda, fuar alanının metre kare fiyatları aşağıdaki gibi sunulmuş olup, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıda isim ve iletişim bilgileri yer alan görevliden ulaşılabilinmektedir.

·        Donanımlı fuar alanın metrekare fiyatı: 150,- ABD Doları

·        Donanımsız kapalı alanın metrekare fiyatı 100 ABD Doları

·        Boş alanın metrekare fiyatı: 60 ABD Doları

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ammar Makhlouf Soufi

İçişleri Departmanı Müdür Yardımcısı

Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Devlet Kurumu

Cep Telefonu: +964 7800728276

E- mail: iraqifairs@gmail.cominterior.fairs@yahoo.com

TOBB MEYBEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Odamıza gönderilen yazıda;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen ikinci el motorlu kara taşıtları alım satım işini yürüten kişiler için (galeri vb.) TOBB MEYBEM tarafından yetki alma çalışması başlatılmıştır.

Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Alım-Satım Sorumlusu (Seviye 5) olmak üzere, Ağustos 2018 itibariyle ikinci el ve sıfır araç alım-satımı yapan ve iş makinesi alım-satımı yapan üyelerimiz ve çalışanları için sınav ve belgelendirme hizmetine başlanacaktır.

Bu kapsamda, söz konusu mesleklere ilişkin sınav ve belgelendirme hizmeti almak isteyen üyelerimizin, aşağıdaki bağlantılarda yer alan ilgili meslekteki ön başvuru formunu doldurarak, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Odamıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) Elektronik Ön Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Elektronik Ön Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

 

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU BİLGİ NOTU

Mesleki Yeterlilik Belgesi Şartı, Hangi Kurum Tarafından Sorgulanacaktır ve Denetlenecektir?

İl Ticaret Müdürlükleri, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere “Yetki Belgesi” vermeyecektir.

Noterler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin “Alım-Satım İşlemlerini” kabul etmeyecektir.

Belediyeler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere “Ruhsat” vermeyecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor? Kim Hangi Belgeyi Almalı ?

Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapanlar veya bu sektöre yeni girecek girişimciler için;

–              Firma sahibi

–              Şube var ise şube müdürü

–              Pazarlama ve satış personelinden en az bir kişi

Yetkili Alınacak Mesleki Yeterlilik Belgesi
Firma Sahibi Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5
Şube Müdürü Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5
Pazarlama / Satış Personeli Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alımı İçin Son Tarihler Nedir?

Mevcut işletmeler için: 01/01/2019

Yeni kurulacak işletmeler için: 01/09/2018

Lise mezunu olmayanlar için: 13/08/2018

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alan İşletmeler, Hangi Kara Taşıtlarının Alım ve Satımını Yapacak?

Motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtlar

Yetki Belgesi Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

Yetki Belgesi, 5 yılda bir yenilenecektir. Aynı şekilde mesleki yeterlilik belgeleri de 5 yılda bir yenilenecektir.

Mesleki yeterlilik belgesi veya yetki belgesi yerine geçen herhangi bir belge var mıdır?

Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecektir. Mesleki yeterlilik belgesi ise TOBB MEYBEM tarafından TOBB’a bağlı Odalar aracılığıyla verilecektir.

Yetki belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi yerine geçen bir belge bulunmamaktadır.

Sınavlar Nasıl Yapılacak?

Sınavlar, TOBB MEYBEM tarafından yapılacak olup, yazılı (teorik) ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilecek.

•             Teorik sınavlar, Odalarımızın eğitim / toplantı salonlarında veya Galerilerin eğitim / toplantı salonlarında

•             Uygulamalı sınavlar, alanı uygun olan TOBB MEYBEM tarafından onay verilmiş olan bir galeri bünyesinde yapılacaktır.

Her iki sınavdan da başarılı olan adaylar, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacak.

Sınav ve Belgelendirme Ücret Detayları Nelerdir?

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 sınav ücreti KDV dahil 550 TL’dir.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınav ücreti KDV dahil 600 TL’dir.

Adayların, sınavdan başarılı olduktan sonra “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” alabilmeleri için, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na belge masraf karşılığı olarak ödenmek üzere, 150 TL belge ücreti ödemelidir.

Önemli Not: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 meslekleri sınav ve belgelendirme ücretleri “Devlet Teşviki” kapsamında değildir. Dolayısıyla sınav ücretleri, geri ödenememektedir.

Nasıl Başvuru Yapılacak?

Sınavlara ön başvuru yapmak için;

•             TOBB MEYBEM tarafından gönderilecek ön başvuru formlarının ıslak imzalı olarak doldurulması,

•             Nüfus cüzdanı fotokopisi ve

•             2 adet fotoğraf ibraz edilmesi yeterlidir.

Sayısal Takograf Sürücü Şirket Kartları (STS) Veri Analiz Projesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza gönderilen yazıda;

Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümlerince zorunlu hale gelen sayısal takograf (ST) uygulaması kapsamında, ST sürücü, şirket, servis ve denetim kartlarının sahiplerine ulaştırılması ile ilgili iş ve işlemlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) yürütüldüğü bilinmektedir.

2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. Maddesi hükmünce ST kartı sahipleri, ST sürücü kartlarında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir Kart Verme Otoritesine gönderecektir. Bununla birlikte, ST sürücü kartlarında kaydedilen veriler, araç sahibi şirketler tarafından da Kart Verme Otoritesine gönderilecektir. Araç yetki belgesi sahipleri, sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan, söz konusu Genelgenin 5. Maddesinin 1. Paragrafında yer aldığı üzere, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verileri, şirket kartı kullanmak suretiyle, geriye doğru 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve üçer aylık periyotlarla dijital ortamda arşivleyecek ve bu veriyi ayda bir Kart Verme Otoritesine gönderecektir.

Bu uygulama, yük taşımacılığı yapan sürücü ve şirketlerin yanısıra yolcu taşımacılığı yapan sürücü ve şirketler için de geçerli olacaktır.

Söz konusu verilerin yükleneceği temel enstrüman, internet sitesi üzerinden sağlanan alan olup, http://staumanaliz.tobb.org.tr/  adresinden erişilmektedir. Söz konusu projenin birinci aşamasında veriler toplanmaya başlanmış olup, veriler üzerinde yapılacak analizler sonucu sorumluların yaptırımlarla karşılaşması muhtemeldir. Veri yüklemeleri sırasında linkte verilen ST Veri Yükleme Kılavuzundan (http://staumanaliz.tobb.org.tr/Content/Veri%20Yukleme%20K%C4%B1lavuzu.pdf)  faydalanılabilecektir. 

Sürücü kartlarından veri indirilmesini teminen ülkemizde sürücülerimizin kolay erişimine açık alanlarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordinasyon halinde veri indirme kioskları yerleştirilecek olup, ilk kiosk Ankara Lojistik Üssü’nde Kazan’da kurulmuştur. Söz konusu kiosklardan sürücülerimizin kolaylıkla yükleme yapabilmeleri amacıyla ilk aşamada 39 noktada daha hizmet vermeye başlayacağı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Alacak Sigortasının Tanıtımı

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda;

Şirketlerin hayat sigortası olarak da tanımlanan, aynı zamanda şirketler için bir erken uyarı sistemi olan “Alacak Sigortası’’, şirketlerin ihracat ve yurt içi satışlarından olan alacaklarını sigortalayan bir sistemdir. Şirketlerin ticari faaliyetlerini, büyük ölçekli kayıplardan korumak ve karlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmayı amaçlayan bu sistem; sektörel ve ekonomik trendler hakkında güncel veriye sahip olarak bilgiye dayalı kredi kararları almak, kayıpların önüne geçmek ve onları asgariye indirmeyi amaçlamaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Coface, Atradius ve Euler Hermes, vb. şirketler alacak sigortası hizmeti sunmaktadır.

TEPAV ve Coface Ocak-Şubat 2018 tarihlerinde Oda ve Borsa üyelerimize yönelik Reel Sektörün Ödeme Davranışları Araştırması gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda üyelerimizin yüzde 48,5’i alacak sigortasını hiç duymadığını, yüzde 48’i duyduğunu ama kullanmadığım, yüzde 3,5’i de kullandığı ifade etmiştir. Alacak Sigorta mekanizmasına ait tanıtım ve bilgi için aşağıdaki iletişim noktasından yararlanabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Leyla ZERGER SİDAL

Coface – Pazarlama ve İletişim Departmanı

Tel : +90 0212 385 99 60

E-Mail : leyla.zerger@caface.com

TOBB / ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI BİRLİĞİ (IRU)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen yazıda,

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından 6 – 8 Kasım 2018 tarihleri arasında Umman – Maskat’ta 70. lRU Dünya Kongresi düzenleneceği, ekonomilerin lokomotif sektörlerinden biri olan karayoluyla yolcu ve yük taşımacılığında küresel ölçekte önemli bir rol oynayan ülkemizin ve sektör temsilcilerimizin, anılan Kongrede temsilinin önem taşımakta olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, lojistik, yolcu ve yük taşımacılığı ve bilgi teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren ülkemiz firmalarının dünya çapında bilinirliklerini ve rekabet güçlerini arttırarak, küresel düzeyde kamu ve özel sektör paydaşları ile bir araya gelme fırsatından yararlanmaları amacıyla çeşitli sponsorluk paketleri hazırlanmış olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu organizasyon ile ilgilenen firmaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği personeli Elif Tangil (elif.tangil@tobb.org.tr) ile iletişime geçmeleri hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

IRU DÜNYA KONGRESİ BROŞÜRÜ