İş Makinesinin Tanım Ve Kapsamı Nedir?

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

 1. a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
 2. b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer

Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri araçlarını, yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?

Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

 • İlk defa tescili yapılacak araçlar için;

-Fatura (Asıl ve fotokopi)

İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz (Fatura aslı yok ise gümrük giriş beyannamesi aslı eklenmelidir)

– Araç sahibi Firmaya ait son 6 aylık Faaliyet Belgesinin Fotokopisi (Oda kaydı olanlar için),

– Araç sahibine ait ikametgah Belgesi (Şahıslar için),

– Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

– Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir)

– Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),

– Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar,

– Oda harcı olarak 1.268,00-TL. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır.

– Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

 

 • El araçlar için;

– Noter satış sözleşmesi aslı,

– Noter tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinesi Tescil Belgesi,

– Araç sahibi Firmaya ait son 6 aylık Faaliyet Belgesinin aslı/fotokopisi (Oda kaydı olanlar için),

– Varsa Sefer Görev Emri Pusulası aslı

–  Vergi Levhası Fotokopisi

–  İmza Sirküleri (Gerçek veya tüzel kişiler için)

– Araç sahibine ait ikametgah belgesi (Şahıslar için),

– Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

– Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),

– Oda harcı olarak 1.268,00 -TL. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır.

– Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

 

Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

(Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)

 

 • Veraset ilamı

– Veraset ilamı aslı,

– Araç sahibi Firmaya ait Faaliyet Belgesinin fotokopisi (Oda kaydı olanlar için),

– Araç sahibine ait ikametgah belgesi (Şahıslar için),

–  Vergi Levhası Fotokopisi

–  İmza Sirküleri (Gerçek veya tüzel kişiler için)

– Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

– Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),

– Oda harcı olarak 1.268,00 -TL. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşin yatırılır.

– Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

 

 • Rehin Şerhi İşlenmesi

– Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine Rehin şerhi işlenmesini talep eden bir dilekçe,

– Rehin Sözleşmesi aslı,

– Tescil Belgesi,

– Her iki tarafa ait imza sirküleri fotokopisi (Rehin veren ve alan taraflara ait olacaktır),

– Aracın daha önce odamızda kaydı varsa ücret ödenmeyecektir.

– Oda harcı olarak 468,00-TL. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır..

 

 • Rehin Şerhi Kaldırma

– Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasına hitaben yazılmış ve iş makinesine işlenmiş Rehin şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe,

– Rehin alan taraftan Noterden onaylı rehin kaldırma yazısı,

– İş Makinesi Tescil Belgesi,

– Oda harcı olarak 468,00-TL. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır..

 

 • Zayi İşlemi

– Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil belgesinin zayi olarak yenilenmesini talep eden bir dilekçe,

– Gazete İlanı aslı.(Herhangi bir gazeteye araç plaka No.su ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri No, araç sahibini firma unvanı İle kayıp ilanı verilir.),

– Çalınan İş Makinesi Tescil Belgeleri için karakoldan alınan tutanak,

– Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)

– Oda harcı olarak 468,00-TL. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır.

– Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

 

 • Tescil Belgesi Yenileme

– Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin yenilenmesini talep eden bir dilekçe (Eski tescil belgesinin kusuru belirtilecek),

– Eski iş makinesi tescil belgesi,

– Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)

– Oda harcı olarak 468,00-TL. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır.

– Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

 

 • Unvan Değişikliği

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin, firmanın yeni unvanına göre yenilenmesini talep eden bir dilekçe,

– Eski İş Makinesi Tescil Belgesi,

– Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Unvan değişikliği beyan gazetesi),

– Vekaletname ( Tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),

– Oda harcı olarak 468,00-TL. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır.

– Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

 

 • Şirket Birleşmesi

– Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin, Firmanın yeni unvanına göre tescil edilmesini talep eden bir dilekçe,

– Eski İş Makinesi Tescil Belgesi,

– Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Birleşme Sözleşme Beyanı Gazetesi),

– Vekaletname ( Tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),

– Oda harcı olarak 1.268,00-TL. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır.

– Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

 

İş Makineleri İle İlgili Birim Telefonu

0(274) 228 32 32 (Dahili 121)