VİZYON;

  • Kütahya’nın kişi başı gelirinin 2033 yılına kadar reel olarak 2 katına çıkmasına öncülük etmek

AMAÇ;

  • Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gözeterek Kütahya’nın küresel rekabet gücünü ve sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyini yükseltmek, bölgemizin ve ülkemizin gelişimine aktif katkı sağlamak