Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) topluma, çalışanlarına ve müşterilerine/üyelerine karşı 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, iç yönergesi, ilgili yönetmelik ve mevzuattaki yetkilerine istinaden; verdiği hizmetleri, hatasız daha hızlı ve müşteri/üye memnuniyeti odaklı gerçekleştirmek için,

  • Çalışanlarının, müşterilerinin/üyelerinin ve toplumun kalite bilincini artırmak, tüm sektörlerde bulunan müşterilerimize/üyelerimize örnek olmak,
  • Müşterilerinin/üyelerinin ekonomik ve sosyal hayatı ile ilgili sorunlarının çözümü aşamasında tüm devlet erkânı nezdinde çözümünün takipçisi olmak,
  • Çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını dokümante ederek, çalışanlarının katılımcılığını sağlayarak sürekli gelişimi sağlamak,
  • Müşterilerinin/üyelerinin istek ve problemlerinin belirlenip sonuçlandırılmasında; mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde, yeni teknolojilerin ilimize transferinin gerçekleştirilmesinde gerekli tüm çalışmaları yapmak,
  • İlimizin, bölgemizin ve gerektiğinde ülkemizin; değişen ekonomik şartları çerçevesinde oluşacak konjonktürle ilgili gerekli çalışmaları yaparak, müşterilerimizin/üyelerimizin ticari fırsatları değerlendirmesi konusunda önderlik etmek,
  • İlimizin sosyal ve kültürel aktivitelerine destek vermek,
  • Hizmet, proses ve Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi adına bünyesindeki her bireyin görev almasını sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi kuruluşun kalıcı hedefi haline getirmek,

Bu politika temellerinin ışığında tarafımıza tevdi edilecek her türlü sorunun çözümü için KUTSO’nun kendini yetkili sayıp, gerekli çalışmaları yapması için tüm yetki ve sorumluluk yönetici ve çalışanlarımıza verilmiştir. Lütfen bize görev veriniz.

Saygılarımla.

 VİZYON;

  • 2017 yılında TOBB Akreditasyon Sisteminde (A) Seviyesinde hizmet verebilen oda olmak.
  • 2023 yılında Kütahya’mıza üniversite kazandırmak.

MİSYON;

  • Üyelerimizin istek, beklenti ve ihtiyaçlarının tamamını karşılamak.

  

Nafi GÜRAL

Yönetim Kurulu Başkanı