T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü, Ulusal Otoritenin yetkisi altına giren bazı teknik iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) “Türkiye Kart Verme Otoritesi (TR-CIA)”, “Türkiye Sertifika Üretim Otoritesi (TR-CA)” ve “Türkiye Kart Kişiselleştirme Organizasyonu (TR-CP)” olarak yetkilendirmiştir. Bu yetki çerçevesinde, takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması süreçlerindeki iş ve işlemleri Bakanlığın denetimi altında TOBB gerçekleştirmektedir.

Sayısal takograf sistemi kapsamındaki sürücü kartı, servis kartı ve şirket kartını almak isteyen kişi veya kuruluşlar, TOBB’un http://staum.tobb.org.tr web adresinden ilan ettiği ve aralarında Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın da bulunduğu il merkezlerindeki TOBB’a bağlı Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına doğrudan başvuru yaparak kartlarını temin edebilmektedirler.

Sayısal takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır.

Aracın kat ettiği mesafe, aracın hızı, sürüş zamanı, diğer çalışma veya hazır bulunma süreleri, çalışma araları ve günlük dinlenme süreleri gibi bilgileri kayıt eden takograf cihazı kayıt işlemleri konusunda, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından da hizmet verilmeye başlanmıştır.

STAUM web sitesi üzerinden ön başvuru yapılmasının ardından, Sayısal Takograf Sistemi kapsamında, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan takograf kartı başvurusunda bulunulabilir.

Sayısal Takograf Nedir?

Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır.

Takograf cihazı aşağıdaki bilgileri kayıt eder:
-Aracın kat ettiği mesafe
-Aracın hızı
-Sürüş zamanı
-Diğer çalışma veya hazır bulunma süreleri
-Çalışma aralarını ve günlük dinlenme süreleri

21 Mayıs 2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Yönetmeliği gereğince; 16 Haziran 2010 tarihi itibariyle, yeni tescil edilen (ağırlığı 3,5 tondan fazla kamyon ve çekici ile 9 kişiden fazla yolcu taşıyan otobüsler) ticari araçların uluslararası taşımalarında, sayısal takograf cihazı ve kartı kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bu tarihten önce kayıt olmuş ve analog takograf takılı araçlar için herhangi bir uyarlama zorunluluğu yoktur.

Türkiye’nin de taraf olduğu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç Mürettebatının Çalışmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (AETR)” gereği Avrupa Birliği’ne üye olmayan fakat AETR’ye taraf olan, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere 16 Haziran 2010 tarihine kadar, uluslararası karayolu taşımacılığında, sayısal takograf uygulamasına geçilmesi konusunda bir geçiş süreci tanınmıştır.  Ancak, 16 Haziran 2010’a kadar, çoğu ülkelerde, Sayısal Takograf sistemini bir bütün olarak uygulamak mümkün olmadığından, söz konusu geçiş süreci 31 Aralık 2010 tarihine kadar uzatılmıştır. 31 Aralık 2010 tarihinden sonra sayısal takograf kartı bulundurmak zorunlu olup, sayısal takograf kartı olmadan araçlar taşıma yapamayacaklardır.

Sayısal takograf uygulamasının zorunlu olduğu, AETR anlaşmasına taraf ülkeler şunlardır: Almanya, Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İspanya, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Luksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Monako, Norveç, Özbekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan.

Sayısal Takograf Başvuruları Nasıl Yapılır?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü, Ulusal Otoritenin yetkisi altına giren bazı teknik iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) “Türkiye Kart Verme Otoritesi (TR-CIA)”, “Türkiye Sertifika Üretim Otoritesi (TR-CA)” ve “Türkiye Kart Kişiselleştirme Organizasyonu (TR-CP)” olarak yetkilendirmiştir. Bu yetki çerçevesinde, takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması süreçlerindeki iş ve işlemleri Bakanlığın denetimi altında TOBB gerçekleştirmektedir.

Sayısal takograf sistemi kapsamındaki sürücü kartı, servis kartı ve şirket kartını almak isteyen kişi veya kuruluşlar, TOBB’un http://staum.tobb.org.tr web adresinden ilan ettiği ve aralarında Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın da bulunduğu il merkezlerindeki TOBB’a bağlı Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına doğrudan başvuru yaparak kartlarını temin edebilirler.

Ön Başvuruda Odaya Gelmeden İzlenecek Adımlar

Kart Tipleri:

Sürücü Kartı: Uluslararası taşımacılık yapan ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerden SRC1, eşya taşımacılığı yapan sürücülerden SRC3 belgesine sahip her sürücü sayısal takograf kartına başvuru yapabilecektir.

Şirket Kartı: Şirketin yerleşik olduğu ülkedeki yetkili otorite tarafından, takograf hafızasında saklanan bilgiyi indirmek ve yetkisiz ulaşımı engellemek için şirkete ait bilgileri kilitlemek amacıyla, taşımacılık şirketine verilen karttır. Bir şirket birden fazla şirket kartı alabilir.

Servis Kartı : Temel olarak sayısal takografların takılması, açılması, kalibre edilmesi,kontrolü ve bilgi yüklenmesi için, onay almış servislere ve/veya servislerin montajcılarına verilen akıllı kartlardır. Sadece sayısal takograf için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay almış yetkili servisler servis kartı alabilir.
 
Denetim Kartı : Ulusal yetkili denetim otoritesine verilen takograf kartıdır. Denetim kartı denetim otoritesini tanıtır ve veri hafızasında veya sürücü kartlarında hafızaya alınmış veriyi okumak, yazdırmak ve/veya indirmek için bu veriye erişmek amacıyla kullanılır. Denetim kartları için başvuru ve kartların teslimatı TOBB ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılacak işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Sürücü ve şirket kartları 5 yıl, denetim kartları 2 yıl ve servis kartları ise 1 yıl geçerlidir.

Sayısal Takograf Kartı Başvuruları:

STAUM – Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin webdeki  https://staum.tobb.org.tr/PinacaWeb/ sayfasına tıklayarak ön başvurunun yapılması,

Takograf kartı ödemenin yapılarak, başvuru sırasında dekontun Odamıza ibraz edilmesi, (Sürücü kartları 100 TL, şirket ve servis kartları 400 TL). Ödeme, T.Vakıflar Bankasına yapılacaktır. İnternet bankacılığından ya da EFT yapılarak ödeme işlemi kabul edilmemektedir.

Diğer işlemlerin tamamlanması için Odamıza başvuruda bulunulması.

Başvuru sahipleri Odamıza gitmeden önce ön başvuru işlemleri ile ödemeyi gerçekleştirmiş olmalıdırlar. Kartların teslimatları başvurunun yapıldığı Odalardan gerçekleştirilecektir.

Kart Başvurularında Gerekli Belgeler:

Kart Tipine göre ön başvuru işlemi ve takograf kartı ödemenizin ardından, aşağıdaki belgelerle Odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir.

Sürücü Kartı Başvurusu İçin;

Dekont

Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi

Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi

Biyometrik (3,5-4,5 cm ebatında, cepheden, arka fon açık renk-tercihen beyaz-) fotoğraf.

Servis Kartı Başvurusu İçin;  

İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

Oda Kayıt Belgesi (asıl)

Vergi Levhası fotokopisi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi

Dekont

Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

Servis Kaşesi

 Şirket Kartı Başvurusu İçin;

İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

Oda Kayıt Belgesi aslı

Vergi Levhası fotokopisi

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi

Dekont

Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

Şirket kaşesi