Kütahya İstatistiki Veriler

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın tarafından üretilen veya kullanımına açık dış kaynaklardan ilimiz Kütahya’ya ve TR33 bölgesine ve ülkemize ilişkin verilere bu sayfadan erişim sağlayabilirsiniz. Açık kullanımına izin verilen diğer bilgi talepleriniz için odamız iletişim kanalları üzerinden genel sekreterliğimiz irtibata geçebilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı istatistikleri için tıklayınız.
Hazine ve Maliye Bakanlığı İstatistikleri için tıklayınız.
Türkiye İstatistik Kurumu konularına göre istatistikler için tıklayınız.
Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
Açılan Kapanan Şirket İstatistikleri Ulusal veri yayınlama takvimi için tıklayınız.

2024

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri, yıl sonunda yüklenmektedir. (17 Ocak 2025)

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri, yıl sonunda yüklenmektedir. (17 Ocak 2025)

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı – Kaynak; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Türkiye’deki_KOBİ’lere_İlişkin_Bazı_İstatistiki_Göstergeler (266 sayfa) Kaynak, KOSGEB

2023

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Gösterge
Birim
Kütahya
Tr33
Türkiye
KAYNAK
TL Kişi Başı GSYH (2022) TL 139.906 TL 142.481 TL 176.651 TL TÜİK
Kişi Başına Düşen İhracat Tutarı (2022) Bin Dolar 0,477 0,820 TÜİK
Mesleki ve Teknik Liseler Okullaşma Oranı(2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı) Yüzde %45,65 %38,58 %35,8 MEB
İşsizlik Oranı Yüzde %8,8 TÜİK
Net Göç Hızı (Yurtiçi) Yüzde -0,21% 0,05% TÜİK
Aktif Çalışanların Çalışma Çağı Nüfusuna Oranı (15-64 Yaş) Yüzde 36,7% SGK
İmalat Sanayii İş Yeri Türkiye Payı Yüzde 0,48% Ortalama %0,81 Ortalama %1,23 SGK
Hizmetler Sektörü İş Yeri Türkiye Payı Yüzde 0,54% Ortalama 1,23% Ortalaması %0,78 SGK
Ortalama TYT Puanı Başarı Puanı 554.651 555.221 561.146 ÖSYM
Kişi Başına Hekim Sayısı Kişi 0,0018 0,0069 0,0022 Sağlık Bakanlığı
Kişi Başına Diş Hekimi Sayısı Kişi 0,00039 0,00039 0,00047 Sağlık Bakanlığı
Turizm Tesisleri Yatak Kapasitesinin Türkiye Payı Yüzde %0.1 %1.2 KTB
İşletme Başına Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Sayısı Adet 0.00094 0.0007 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
TGB’lerdeki Firma Sayısının Türkiye Payı Yüzde %1.1 %3.3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kişi Başına Faydalı Model Başvurusu Sayısı Adet 0,000067 0,000048 0,000064 Türkpatent
Kişi Başına Marka Başvurusu Sayısı Adet 0,001 0,001 0,002 Türkpatent
Kişi Başına Patent Başvurusu Sayısı Adet 0,0001 0,00039 0,0001 Türkpatent
Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Oranı (2021 15 yaş ve üstü İstatistiği) Adet %0,0196 0,04% 0,019% TÜİK

2022

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

2022 Yılı Türkiye İşsizlik Oranı: %10,3  Kaynak; TÜİK

2021

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

2022 Yılı Türkiye İşsizlik Oranı: %11,2  Kaynak; TÜİK

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu

Reel Kesim Güven Endeksi

Hizmet ve İnşaat sektörü güven endeksi

Hane halkı İşgücü İstatistikleri

Tüketici Güven Endeksi

TÜFE

TEPAV Perakende_Güven_Endeksi

Sanayi Üretim Endeksi

2020

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

2019

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

2018

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

2017

Türkiye İl Sunumu Eylül 2017 Manisa Bölge

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

2016

Reel Kesim Güven Endeksi Ocak 2016 TCMB Reel Kesim Güven Endeksi TCMB Mart 2016

TEPE_Subat_2016

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

2015

İşgücü İstatistikleri Bülteni Şubat

SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ

Dış Ticaret İstatistikleri_Şubat

İstihdam_İzleme_Bülteni_Mayıs

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2015 II. Çeyrek

Dış Ticaret İstatistikleri, Temmuz 2015

Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos 2015

Kurulan Kapanan İşletme

TEPE_Ekim_2015

Reel Kesim Güven Endeksi Aralık 

Perakende Satış Hacim Endeksi, Ekim

GSYH Büyüme

İşsizlik Rakamları

Kurulan Kapanan Şirket Aralık

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Aralık 2015

2014

GSYH Büyüme 3.Çeyrek

Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları -Ekim

Sanayi Üretim Endeksi-Ekim

Gelir ve Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Sayıları

Sanayi Üretim Endeksi-Aralık

Kurulan -Kapanan Şirket İstatistikleri_Aralık