KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesinde öngörüldüğü üzere, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından benimsenen üstün hizmet kalitesi ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sizleri; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (“Oda” veya “Kurum) tarafından aşağıda açıklanan amaç ve yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Oda tarafından;

 • Çalışan adaylarının,
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
   • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
   • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş Faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,
  • Görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla
  • Sağlık kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
   • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,
  • Diğer Hobiler kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
   • Organizasyon ve etkinlik yönetimi.
  • Çalışanlarının,
   • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
    • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
    • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
    • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
    • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
    • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
    • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
    • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
    • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
    • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
    • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
    • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
    • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
    • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
    • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
    • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
    • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
    • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
    • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
    • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
    • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
    • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
    • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
    • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
    • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
   • İletişim kategorisindeki bilgileri;
    • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
    • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
    • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
    • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
    • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
    • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
    • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
    • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
    • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
    • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
    • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
    • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
    • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
    • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
    • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
    • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
    • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
    • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
    • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
    • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
    • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
    • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
    • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
    • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
   • Özlük kategorisindeki bilgileri;
    • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
    • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
    • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
    • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
    • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
    • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
    • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
    • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
    • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
    • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
    • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
    • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
    • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
    • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
    • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
    • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
   • Hukuki işlem kategorisindeki bilgileri;
    • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
    • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
    • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
    • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
    • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
   • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
    • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
    • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
    • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
    • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
    • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
    • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
    • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
    • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
    • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
    • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
    • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
    • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
    • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi takibi amaçlarıyla
   • İşlem güvenliği kategorisindeki bilgileri;
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
   • Talep / şikayetlerin takibi
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Ücret politikasının yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
   • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
   • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
   • Ücret politikasının yürütülmesi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Görsel ve İşitsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,
  • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer İnançlar kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Sağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri;
   • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
   • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
   • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
  • Biyometrik kategorisindeki bilgileri;
   • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Diğer Hobiler kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
   • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
   • Organizasyon ve etkinlik yönetimi.
  • Habere konu kişi,
   • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
    • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
    • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
    • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
    • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
    • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
    • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
    • İletişim kategorisindeki bilgileri;
     • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
     • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
     • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
     • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
     • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
     • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
    • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
     • Hukuki işlem kategorisindeki bilgileri;
      • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
      • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
      • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
     • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
      • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
      • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
      • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
      • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
      • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
      • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
     • Finans kategorisindeki bilgilerini;
      • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
      • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
     • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri,
      • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
      • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
      • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
      • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
      • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
     • Görsel ve işitsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
      • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
      • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
      • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
      • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
      • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
      • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
     • Potansiyel ürün veya hizmet alıcılarının,
      • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
       • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
       • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
       • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
       • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
       • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
       • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,
      • Pazarlama kategorisindeki bilgileri;
       • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
       • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
       • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
       • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
       • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
       • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
       • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
       • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
       • Diğer oda ve ticaret sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
      • Sınav Adayının;
       • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
        • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
        • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
        • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
        • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
       • İletişim kategorisindeki bilgileri;
        • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
        • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
        • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
        • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
       • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
        • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
        • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
        • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
        • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,
       • Finans kategorisindeki bilgilerini;
        • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
        • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
        • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
        • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
        • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
       • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
        • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
        • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
        • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
       • Görsel ve işitsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
        • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
        • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
        • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
       • Felsefi inanç, din, mezhep ve Diğer İnançlar kategorisindeki bilgileri;
        • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
        • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
        • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
       • Stajyerin,
        • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
         • Çalışan adayı /stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
         • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
         • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
         • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
         • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
         • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
         • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
         • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
         • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
         • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
         • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
         • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
         • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
         • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
         • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
        • İletişim kategorisindeki bilgileri;
         • Çalışan adayı /stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
         • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
         • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
         • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
         • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
         • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
         • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
         • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
         • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
         • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
         • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
         • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
         • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
         • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
         • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
        • Özlük kategorisindeki bilgileri;
         • Çalışan adayı /stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
         • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
         • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
         • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
         • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
         • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
         • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
         • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
         • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
         • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
         • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
         • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
        • Hukuki İşlem kategorisindeki bilgileri;
         • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
         • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
         • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
         • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
         • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
        • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
         • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
         • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
         • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
         • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
         • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
         • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
         • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
         • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
        • İşlem güvenliği kategorisindeki bilgileri;
       • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
       • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
       • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
        • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
        • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
        • Talep / şikayetlerin takibi
        • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
        • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
       • Finans kategorisindeki bilgileri;
        • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
        • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
       • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
        • Çalışan adayı /stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
        • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
        • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
        • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
        • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
        • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
        • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
        • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
        • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
        • Ücret politikasının yürütülmesi,
        • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
        • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
       • Görsel ve işitsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
        • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
        • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
        • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
        • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
       • Sağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri;
        • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
        • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
        • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
        • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
        • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
        • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
        • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
        • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,
       • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
        • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
        • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
        • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
        • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
        • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
        • Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri amacıyla
       • Tedarikçi çalışanlarının,
        • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
         • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
         • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
         • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
         • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
         • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
         • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
         • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
         • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
         • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
         • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
         • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
         • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
         • Talep / şikayetlerin takibi,
         • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
         • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
         • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
        • İletişim kategorisindeki bilgileri;
         • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
         • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
         • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
         • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
         • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
         • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
         • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
         • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
         • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
         • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
         • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
         • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
         • Talep / şikayetlerin takibi,
         • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
         • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
         • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
        • Özlük kategorisindeki bilgileri;
         • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
         • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
         • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
         • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
         • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
         • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
         • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
         • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
         • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
         • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
         • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
        • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
         • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
         • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
         • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
         • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,
        • Finans kategorisindeki bilgileri;
         • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
         • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
         • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
         • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
         • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
         • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
         • Talep / şikayetlerin takibi,
         • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
         • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
        • Görsel ve İşitsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
         • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
         • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
         • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
         • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
        • Sağlık Bilgileri kategorisindeki bilgileri;
         • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
         • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
         • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
         • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
         • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
         • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
         • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
         • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
        • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
         • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
         • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
         • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
         • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
         • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
         • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
        • Tedarikçi Yetkilisinin,
         • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
          • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
          • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
          • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
          • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
          • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
          • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
          • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
          • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
          • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
          • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
          • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
          • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
         • İletişim kategorisindeki bilgileri;
          • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
          • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
          • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
          • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
          • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
          • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
          • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
          • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
          • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
          • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
          • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
          • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
         • Fiziksel Mekan Güvenliği kategorisindeki bilgileri;
          • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
          • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
          • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
         • Ürün veya hizmet alan kişilerin,
          • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
           • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
           • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
           • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
           • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
           • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
           • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
           • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
           • Talep / şikayetlerin takibi,
           • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
           • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
           • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
          • İletişim kategorisindeki bilgileri;
           • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
           • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
           • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
           • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
           • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
           • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
           • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
           • Talep / şikayetlerin takibi,
           • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
           • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
           • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
          • Müşteri işlem kategorisindeki bilgileri;
           • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
           • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
           • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
           • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
           • Talep / şikayetlerin takibi,
           • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
           • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
           • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,
          • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
           • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
           • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
           • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
           • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
          • Finans kategorisindeki bilgileri;
           • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
           • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
           • Talep/şikayetlerin takibi,
           • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
           • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla
          • Pazarlama kategorisindeki bilgileri;
           • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
           • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
           • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
           • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
           • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
           • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
           • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
           • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
           • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
           • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
           • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
           • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
           • Diğer oda ve ticaret sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla,
          • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri;
           • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
           • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
           • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
           • Diğer oda ve ticaret sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
          • Diğer Araç kategorisindeki bilgileri;
           • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
           • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
           • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
           • Diğer oda ve ticaret sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
          • Veli/Vasi/Temsilcilerin,
           • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
            • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
            • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
            • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
            • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
            • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
            • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
            • Talep / şikayetlerin takibi,
            • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
            • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
           • İletişim kategorisindeki bilgileri;
            • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
            • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
            • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
            • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
            • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
            • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
            • Talep / şikayetlerin takibi,
            • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
            • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
           • Hukuki işlem kategorisindeki bilgileri;
            • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
            • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
            • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
            • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
            • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
            • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
            • Talep / şikayetlerin takibi,
            • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
            • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
           • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
            • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
            • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
            • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
            • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
           • Ziyaretçilerin,
            • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
             • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
             • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
             • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
             • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
             • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
             • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla
            • Pazarlama kategorisindeki bilgileri;
             • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
             • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
             • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
             • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
             • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
             • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
             • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
            • Diğer Oda üyesi veya Ticaret Sicile Kayıtlı İşletme Sahibi, Ortağı ve Yetkilisi
             • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
              • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
              • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
              • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
              • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
              • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
              • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
              • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Talep / şikayetlerin takibi,
              • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
              • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
              • Diğer Oda ve Ticaret Sicil üyelik kaydının yapılması ve terkini,
              • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
             • İletişim kategorisindeki bilgileri;
              • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
              • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
              • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
              • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
              • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
              • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
              • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Talep / şikayetlerin takibi,
              • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
              • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
              • Diğer Oda ve Ticaret Sicil üyelik kaydının yapılması ve terkini,
              • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
             • Hukuki işlem kategorisindeki bilgileri;
              • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
              • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
              • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
              • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Talep / şikayetlerin takibi,
              • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
              • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
              • Diğer Oda ve Ticaret Sicil üyelik kaydının yapılması ve terkini amaçlarıyla
             • Müşteri işlem kategorisindeki bilgileri;
              • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
              • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
              • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
              • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Talep / şikayetlerin takibi,
              • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
              • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
              • Diğer Oda ve Ticaret Sicil üyelik kaydının yapılması ve terkini,
              • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
             • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
              • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
              • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
              • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
              • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
             • Finans kategorisindeki bilgileri;
              • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
              • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
              • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
              • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
              • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
              • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
              • Talep / şikayetlerin takibi,
              • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
              • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
              • Diğer Oda ve Ticaret Sicil üyelik kaydının yapılması ve terkini,
              • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
             • Pazarlama kategorisindeki bilgileri;
              • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
              • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
              • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
              • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
              • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
              • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
              • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
              • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
              • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
              • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
              • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
              • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
              • Diğer oda ve ticaret sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
             • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
              • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
              • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
              • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
              • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
              • Diğer Oda ve Ticaret Sicil üyelik kaydının yapılması ve terkini,
              • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
             • Felsefi inanç, din, mezhep ve Diğer İnançlar kategorisindeki bilgileri;
              • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
              • Diğer Oda ve Ticaret Sicil üyelik kaydının yapılması ve terkini,
              • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
             • Diğer Oda üyesi veya Ticaret Sicile Kayıtlı İşletme Çalışanı
              • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
               • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
               • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
               • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
               • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
               • Talep / şikayetlerin takibi,
               • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
               • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
               • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
              • İletişim kategorisindeki bilgileri;
               • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
               • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
               • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
               • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
               • Talep / şikayetlerin takibi,
               • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
               • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
               • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
              • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
               • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
               • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
               • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
               • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
               • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
               • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
              • Diğer Sigorta Acentesi Sahibi, Ortağı ve Yetkilisi
               • Kimlik kategorisindeki bilgilerini;
                • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
                • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
                • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
                • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Talep / şikayetlerin takibi,
                • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
               • İletişim kategorisindeki bilgilerini;
                • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
                • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
                • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
                • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Talep / şikayetlerin takibi,
                • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
               • Özlük kategorisindeki bilgilerini;
                • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Talep / şikayetlerin takibi,
                • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
               • Müşteri işlem kategorisindeki bilgilerini;
                • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
                • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Talep / şikayetlerin takibi,
                • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
               • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgilerini;
                • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
                • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
               • İşlem güvenliği kategorisindeki bilgilerini;
                • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
                • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Talep / şikayetlerin takibi,
                • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
               • Finans kategorisindeki bilgilerini;
                • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
                • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
                • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Talep / şikayetlerin takibi,
                • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
               • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgilerini;
                • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
                • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Talep / şikayetlerin takibi,
                • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
               • Görsel ve işitsel kayıtlar kategorisindeki bilgilerini;
                • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
                • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
                • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
                • Talep / şikayetlerin takibi,
                • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
               • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar kategorisindeki bilgilerini;
                • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
               • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgilerini;
                • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
               • Diğer İş Makinesi Sahibi Gerçek Kişi ile İş Makinesi Sahibi Şirket Yetkilisi
                • Kimlik kategorisindeki bilgilerini;
                 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
                 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
                 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
                 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Talep / şikayetlerin takibi,
                 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                 • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
                • İletişim kategorisindeki bilgilerini;
                 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
                 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
                 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
                 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Talep / şikayetlerin takibi,
                 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                 • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
                • Hukuki işlem kategorisindeki bilgilerini;
                 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
                 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
                 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Talep / şikayetlerin takibi,
                 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                 • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
                • Müşteri işlem kategorisindeki bilgilerini;
                 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
                 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
                 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
                 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Talep / şikayetlerin takibi,
                 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                 • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
                • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgilerini;
                 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
                 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
                • Finans kategorisindeki bilgilerini;
                 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
                 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
                 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
                 • Talep / şikayetlerin takibi,
                 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                 • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
                • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar kategorisindeki bilgilerini;
                 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                 • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
                • Diğer Denetmen
                 • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
                  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
                  • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
                  • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
                  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                  • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
                  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
                 • İletişim kategorisindeki bilgileri;
                  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
                  • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
                  • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
                  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                  • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
                  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
                 • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
                  • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
                  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                  • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
                  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
                 • Finans kategorisindeki bilgileri;
                  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
                  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
                  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
                  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
                 • Diğer Eğitmen
                  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
                   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
                   • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                   • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
                   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
                   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                   • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
                   • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
                   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
                   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                   • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
                   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
                  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
                   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
                   • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                   • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
                   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
                   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                   • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
                   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
                   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                   • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
                   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
                  • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
                   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
                   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
                   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
                   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
                  • Finans kategorisindeki bilgileri;
                   • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
                   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
                   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
                   • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
                   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
                   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
                   • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
                   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
                  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
   • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
 • Görsel ve İşitsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
  • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
  • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
 • Diğer Oda Meclis Üyeleri
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Hukuki işlem kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • İşlem güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
   • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Talep / şikayetlerin takibi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
   • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Görsel ve İşitsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Felsefi inanç, din, mezhep ve Diğer İnançlar kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,
  • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Diğer Oda üyesi veya Ticaret Sicile Kayıtlı İşletme Sahibinin veya Hizmet Alıcısının Yetkilendirdiği 3. Kişi
   • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
    • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
    • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
    • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
    • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Talep / şikayetlerin takibi,
    • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
    • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
   • İletişim kategorisindeki bilgileri;
    • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
    • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
    • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
    • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Talep / şikayetlerin takibi,
    • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
    • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
   • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
    • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
    • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
    • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
    • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
   • Finans kategorisindeki bilgileri;
    • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
    • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
    • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
    • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
    • Diğer Oda ve Ticaret Sicil üyelik kaydının yapılması ve terkini,
    • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
   • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
    • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
    • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
    • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
    • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
    • Diğer Oda ve Ticaret Sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
   • Diğer Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri
    • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
     • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
     • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
     • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
     • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
     • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
     • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
     • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
     • Ücret politikasının yürütülmesi,
     • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
     • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
     • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
     • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
    • İletişim kategorisindeki bilgileri;
     • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
     • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
     • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
     • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
     • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
     • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
     • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
     • Ücret politikasının yürütülmesi,
     • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
     • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
     • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
     • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
    • Hukuki işlem kategorisindeki bilgileri;
     • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
     • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
     • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
     • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
     • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
     • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
    • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
     • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
     • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
     • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
     • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
    • İşlem güvenliği kategorisindeki bilgileri;
     • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
     • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
     • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
     • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
     • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
    • Finans kategorisindeki bilgileri;
     • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
     • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
     • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
    • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
     • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
     • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
    • Görsel ve İşitsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
     • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
     • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
    • Felsefi inanç, din, mezhep ve Diğer İnançlar kategorisindeki bilgileri;
     • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
     • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
    • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
     • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
     • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
    • Diğer Oda Kurul ve Çalışma Grubu Üyesi
     • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
      • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
      • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
      • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
      • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
      • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
      • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
      • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
      • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
      • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
     • İletişim kategorisindeki bilgileri;
      • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
      • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
      • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
      • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
      • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
      • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
      • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
      • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
      • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
     • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgilerini;
      • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
      • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
      • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
      • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
      • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
     • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
      • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
      • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
      • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
     • Görsel ve İşitsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
      • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
      • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
      • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
     • Felsefi inanç, din, mezhep ve Diğer İnançlar kategorisindeki bilgileri;
      • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
      • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,
     • Diğer Çalışan Yakını
     • Kimlik kategorisindeki bilgilerini;
     • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
     • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
     • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
     • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
     • İletişim kategorisindeki bilgilerini;
     • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
     • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
     • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
     • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
     • Diğer Katılımcı (Etkinlik, Eğitim vb.)
      • Kimlik kategorisindeki bilgilerini;
     • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
     • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
     • Talep / şikayetlerin takibi,
     • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
     • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
     • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
     • Diğer oda ve ticaret sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
      • İletişim kategorisindeki bilgilerini;
       • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
       • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
       • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
       • Talep / şikayetlerin takibi,
       • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
       • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
       • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
       • Diğer oda ve ticaret sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
      • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgilerini;
       • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
       • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
       • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
       • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
       • Talep / şikayetlerin takibi,
       • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
       • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
       • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
       • Diğer oda ve ticaret sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla
      • Görsel ve işitsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
       • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
       • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
       • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
       • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
       • Talep / şikayetlerin takibi,
       • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
       • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
       • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
       • Diğer oda ve ticaret sicil hizmetlerinden faydalandırılması amaçlarıyla

işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla;

 • Kurumun iş ortaklarına, organ üyelerine,
 • 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar Ve Borsalar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Avukatlık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerine, arabuluculara, mali müşavirlere, avukatlara, idari ve yasal mercilere,

Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verileriniz saklama, depolama ve aktarım amacıyla yurtdışında mukim;

 • Bulut tabanlı sunuculara,
 • E-posta sunucularına,
 • Destek hizmet sağlayıcılarına,
 • Hizmet sağlayıcılarına

aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz,

Tamamı veri kayıt sisteminin bir parçası olan otomatik, yarı otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından, kurumumuzun resmi e-posta adresine yapılan başvurular;

Oda personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar, her türlü mevzuat veya sözleşme dâhilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (resmi e-posta kanalı), MERSİS gibi kimlik/adres paylaşım sistemleri, yazılımlar (ERP vb.) ve sair sistemler ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Kurumumuzun hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaat için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması

sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Kurum talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Kanunun 11. Maddesine göre veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 1. Veri Sahibi Başvuru Usulü

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması ZORUNLU olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru formuna https://www.kutso.org.tr/ adresinden erişebilirsiniz.

 • Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olan Kurumumuzun 75.Yıl Mahallesi Bekir Sıtkı Paşa Caddesi No:37 Merkez/Kütahya adresine verebilirsiniz.
 • E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, kutso@kutso.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.
 • KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, kutahyatso@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, kurumumuz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecek olup, kanuni haklarımızı saklı tutarız. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili taleplerinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince; Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kuruma daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup üçüncü kişiler hakkında bilgi verilmeyecektir. Kurumun cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.