Perakende İşletmelerce Üretici ve Tedarikçiye Yapılacak Ödemeler Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

28.09.2018 tarih ve 30549 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/C maddesi eklenmiştir:

Perakende işletmelerce üretici ve tedarikçiye yapılacak ödemeler”

MADDE 12/C – (1) Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, 5362 sayılı Kanunun 62’nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12’nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden az olamaz.”

Konuyu bilgilerinize sunar,

Gereğinin yapılması hususunda hassasiyetlerinizi bekleriz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

3.AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ VE KONGRESİ

Sayın Üyemiz,

Mimar ve Mühendisler Grubundan (MMG) odamıza intikal eden yazıda,

AR-GE Merkezleri, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Teknoparklar ve Organize Sanayi Bölgelerinde geliştirilen inovatif projeleri aynı platformda buluşturarak, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturmayı, projelerin yatırıma dönüşmesine ve ticarileştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemek amacıyla, 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde, “MMG 3.AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ ve SERGİSİ” etkinliği düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, iki gün sürecek organizasyonda sergi alanı yanında çok çeşitli başlıklarda düzenlenecek oturumlarda, konunun uzmanları, iş ve sanayi dünyası temsilcileri, akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin, ziyaretçiler ile bir araya geleceği belirtilmektedir.

Bahse konu etkinliğe ilişkin detaylı bilgiye, http://www.argezirvesi.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nin, İhale İlanları

MERKEZ KOZLUCA KÖYÜ KAPTAJ-DRENAJ YAPIM İŞİ İHALE İLANI

MERKEZ DEMİRCİÖREN KÖYÜ İÇMESUYU FİZİKSEL ARITMA TESİSİ MALZEME ALIMI VE MONTAJI İŞİ İHALE İLANI

Enflasyonla Mücadele Programı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Hükumetimiz tarafından enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde İndirim Kampanyasıbaşlatılmıştır.  81 il, 160 ilçede yer alan 365 Oda/Borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan Oda/Borsa üyelerimizin İndirim Kampanyasına katkıda bulunması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, ekteki listedeki (ek-1) tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az %10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi tavsiye edilmektedir.

İndirim yapan üyelerinizin tespit edilmesini ve söz konusu üyelere ilişkin ilişikte (ek-2) yer alan formun doldurarak 22 Ekim 2018 tarihine kadar Odamız gönderilmesini rica eder, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK

1- Ürün ve Hizmet Listesi

2 – Bilgi Formu

2. Uluslararası Üniversite-Sanayi İşbirliği AR-­GE ve İnovasyon Kongresi 14-15 Kasım 2018 Manisa

Sayın Üyemiz;

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Araştırma Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Araştırma Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü tarafından 14-15 Kasım 2018 tarihleri arasında, “2. Uluslararası Üniversite-Sanayi İşbirliği AR­GE ve İnovasyon Kongresi” düzenleneceği bilgisi verilmektedir. İlki 18-19 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen Kongrede; 52 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi katılımı, 400 ün üzerinde araştırmacı kaydı, 140 sözlü bildiri ve poster sunumu, 3 panel ve 12 proje bazlı işbirliği görüşmesi gerçekleştirilmiş olduğu bilgisi verilmektedir. Bu yıl da, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, teknoloji şirketleri, girişimciler, üniversiteler, teknopark ve teknoloji transfer ofisleri katılımcı olarak bilimsel çalışmalarını sunacaklar, akademisyenler ise ticarileşebilir proje, bilimsel çalışma, yüksek lisans ve doktora tezi, vb. ait sonuçlan paylaşma fırsatı bulacakları vurgulanmaktadır.

Kongrede, Manisa ve Ege bölgesi başta olmak üzere Ülkemizdeki Ar-Ge ve yenilik projeleri gerçekleştiren işletme ve girişimciler için işbirliği mekanizmaları ve platformları oluşturmak, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri, Ar-Ge şirketleri ve akademisyenleri bir araya getirerek sanayi-sanayi ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarında ara yüz faaliyetleri yürütmek, Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisleri ile ortaklıklar kurarak araştırmacı ağını oluşturmak hedeflenmiş olduğu ifade edilmektedir. Ülke politikalarına uygun olarak; ürün yerlileştirme çalışmaları ve savunma sanayi kapsamında çeşitli panellerin düzenleneceği bilgisi verilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

EK

AR-GE ve İnovasyon Kongresi Görseli

Kongre Davetiyesi

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Enerji Kooperatifleri Çalıştayı

Sayın Üyemiz,

Kütahya Ticaret İl Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

ilgide kayıtlı 19.09 2018 tarihli ve 94357554-051.08/00037318906 sayılı yazı ile yenilenebilir enerji kooperatiflerinin finansmanına erişimine ilişkin karşılaşılan sorunlarının tespiti ve yol haritası belirlenmesi amacıyla 28 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilen “Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Çalıştayı ve Tesis Açılış Organizasyonu” Ekim ayında yapılmak üzere ertelendiği bildirilmişti. Söz konusu çalıştay ve organizasyon 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde düzenleneceği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genele Sekreterliği

Ek: Ek Taslak Çalıştay Programı (2 Sayfa)