“ÇOCUĞUM TEKNOLOJİ VE BEN” 27 NİSAN CUMA-20:00

Sayın Üyemiz,

Bahçeşehir Eğitim kurumları işbirliğinde, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgi ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı Sayın Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Samur sunumunda, 27 Nisan Cuma günü saat 20:00’de aşağıda yer alan içerik ve programla, odamızda gerçekleştirilecek, “Çocuğum, Teknoloji ve Ben” ebeveyn seminerine teşrifinizi bekleriz.

Seminerimize katılmak isteyen üyelerimiz, buradan online kayıt yapabilirler.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

Tarih

 

27 Nisan 2018 – Cuma

 

Kayıt

Saat  

Kayıt   : 19:45-20:00

Seminer : 20:00

 

 

Seminere kayıt gereklidir.

Online kayıt buradan yapılabilir.

 

Online Kayıt için son tarih ve saat:

26 Nisan 2018 – Perşembe, Saat:15.00

 

Yer KUTSO 2.Kat salonu
 

Konu

 

Çocuğum, Teknoloji ve Ben

 

Eğitmen

 

Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Samur

 

Bahçeşehir Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Bilgi ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı

 

 

 

 

İÇERİK

Teknolojinin doğru ve verimli kullanımı
Teknolojinin etkileri
Ebeveynlere tavsiyeler
Teknoloji kullanımında çocuk ile ebeveyn çatışmasının giderilmesi

 

 
Bu eğitim, KUTSO tarafından KALİTASYON® sistemi kapsamında yapılmaktadır”

 

Sanayi Sicil Belgesine Sahip Firmalara Yıllık İşletme Cetveli Duyurusu

Sayın Üyemiz,

İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden, odamıza gönderilen yazıda;

Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oran Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli, Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak vermeleri gerekmektedir.

Bugüne kadar yıllık işletme cetvellerinin zamanında verilmesi ve kuruluşunuz üyesi sanayicilerimizin cezai işleme maruz kalmamaları için azami özen gösterilmiş, son başvuru tarihinden önce yıllık işletme cetvellerinin girişleri başarı ile sağlanmıştır.

Sanayicilerimizin 1046.00 TL’lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 2017 yılına ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvellerinin en geç 30 Nisan 2018 gün sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

31 Aralık 2017 tarihinden sonra GTS Rejimi yürürlükteymiş gibi hareket edilip GTS kapsamında yer alan ürünlerin sevkiyatlarında ilgili ithalatçılar tarafından ABD gümrüklerine sunulan ürünün teslim evrakında (CBT Form 7501) “A” işaretinin eklenmeye devam edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 23 Mart 2018 tarihinde Başkan Trump, 01 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 1625 sayılı GSP yeni uzatma yasasını uzatmış bulunduğu, böylece ABD tarafından uygulanmakta olan GSP sistemi 2020 yılına kadar uzatılmış olduğu bildirilmiştir.

Bu bağlamda, 01 Ocak 2018’den GTS’nin yeniden yürürlüğe girdiği tarihe kadar, GSP kapsamında yapılan sevkiyatlara ödenmiş olan gümrük vergilerinin, gerekli prosedürlerin yerine getirmiş olması kaydıyla, ithalatçılara iade edileceği ifade edilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

9.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

” İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ile İş Birliği” ana teması altında proses güvenliği, risk yönetimi, davranış birimleri ve ergonominin de aralarında bulunduğu 31 ana başlıkta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların değerlendirileceği 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 6-9 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Kongreye; birçok ülkeden alanlarında öncü akademisyenler, uzmanlar, konu ile ilgili uluslararası kuruluşlar, üniveriteler, meslek odaları ve benzeri sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan yerli ve yabancı katılımcıların iştiraki beklenmektedir.

Katılım için http://www.tioshconference.gov.tr/adresinde yer alan online kayıt alanından kayıt olması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

TET Ar-Ge Proje Pazarı 2018

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden, odamıza gönderilen yazıda;

Genel Sekreterlik bünyesinde faaliyet gösteren Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğince elektrik, elektronik ve bilişim sektörlerinde yüksek katma değerli üretim yapılabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması ve üniversite-sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 2018 yılı Ekim ayı içerisinde “TET Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin yedincisinin TİM İnovasyon Haftası ile birlikte düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu etkinlikte Akıllı Şehirler teması altında;

-Akıllı Binalar ve Çevre

-Akıllı Enerji

-Akıllı Sağlık ve Medikal

-Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları

-Diğer Akıllı Uygulamalar (Mobilite, sağlık, eğitim, üretim vb.)

olmak üzere beş kategoride proje başvuruları alınacaktır. TET Ar-Ge Proje Pazarı’na başvuran projelerden ön değerlendirmeyi geçecek tüm projelere TİM İnovasyon Haftası’nda projelerini sergileme imkanı verilecek, etkinlik paydaşları arasında yer alan kuluçka merkezleri tarafından uygun görülen projeler kuluçka programına kabul edilecek ve yatırımcı karşısına çıkmaya uygun görülen projeler yatırımcı sunumlarına iştirak edebileceklerdir.

Dereceye giren tüm projelere toplamda 187.500 TL ödül dağıtılacaktır. Etkinliğin son başvuru tarihi 19 Temmuz 2018 olup, proje başvuruları www.tetprojepazari.org adresinden kabul edilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

7103 Sayılı Kanun Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinden, odamıza gönderilen yazıda;

İlgi kayıtlı yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Şubat 2017’de TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda “İstihdam Seferberliği” başlatılmıştır. Türk özel sektörünün üstün gayretleri ile 2017 sonunda dünyada eşi-benzeri görülmemiş bir başarıya imza atılmış ve 1,5 milyon insanımıza iş, ailelerine aş imkânı sağlanmıştır. İş aleminin istihdamın artırılması için gösterdiği başarı, 14 Aralık 2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği Ödül Töreninde en çok istihdam sağlayan illerimize, sektörlerimize ve firmalarımıza verilen ödüllerle taçlandırılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, burada 2018’de uygulanacak istihdam teşviklerini açıklarken Türk iş dünyasına yeni bir çağrıda bulunarak 2017’de 1,5 milyon ilave istihdam sağlayan Türk özel sektörüne yeni bir hedef göstermiştir. Bu hedefe ulaşmak için, iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu yeni istihdam teşvikleriyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda iş dünyası olarak ihtiyaç duyduğumuz istihdam teşviklerine ilişkin yasal düzenlemeleri de içeren 7103 sayılı Kanun TBMM’de kabul edilmiş ve 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni istihdam teşvikleri 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 arasında 3 yıl süreyle uygulanacaktır. Kanun ile ayrıca 1 Nisan 2018 tarihinden önceki dönemde tüm şartları taşıdığı halde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan istihdam prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış üyelerimizin en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurmaları halinde bu Kanunlar ile getirilmiş teşviklerden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK : 7103 Sayılı Kanun Hk. Bilgilendirme Notu için tıklayınız.

7. Blue Sea Land Fuarı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden, odamıza gönderilen yazıda;

İtalyan “Balıkçılığın Geliştirilmesi için Sicilya Konsorsiyumu” (COSVAP) adlı kuruluş tarafından her yıl ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen “Akdeniz, Afrika ve Orta Doğu Blue Sea Land” fuarının yedincisinin 4-7 Ekim 2018 tarihlerinde Sieilya’nın Manzara Del Vallo kentinde düzenleneceği bildirilmekte ve Fuara ilişkin ayrıntılı bilgiye www.bluesealand.eu İnternet sitesinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Fuara. 2014 yılında İtalya eski Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitana tarafından temsil madalyası ve 2016 yılında Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından Cumhurbaşkanlığı plaketi tevdi edildiği bildirilmekte, fuarın tarım-gıda zinciri, toprak kaynaklarının iyileştirilmesi, halklar arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesini amaçladığı belirtilmektedir.

Ayrıca. 2017 yılında gerçekleştirilen Fuara. 58 ülkeden Bakan, Bakan Yardımcısı, Bakanlık Yetkilileri, Büyük elçiler, iş adamları ve tüccarların iştirak ettiği; bu kapsamda 30 farklı sektörden temsilcilerin katıldığı fuarda tarım alanında faaliyet gösteren 600 şirketin de temsil edildiği, iş insanları arasında (500den fazla yüz yüze görüşme ve 39 çalıştay gerçekleştirildiği, fuarın 150 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiği iletilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

IX. Saraybosna İş Forumu, 25-26 Nisan 2018, Saraybosna, Bosna Hersek

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda;

24-27 Nisan 2018 tarihlerinde, Saraybosna’da, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Bosna Bank International organizasyonuyla IX. Saraybosna İş Forumu düzenlenecektir.​

Forum kapsamında, 30 farklı ülkeden gelen katılımcılar arasındaki ekonomik bağların ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Birliğimizin Altın Sponsor olarak organizasyonuna destek verdiği Saraybosna Yatırım Forumuna ilişkin detaylı bilgiye ve kayıt koşullarına www.sarajevobusinessforum.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği