ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

Odamıza birikmiş aidat borcu bulunan üyelerimiz, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar, hizmet birimlerimize şahsen başvurarak, yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

 

18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un, 10 ncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, birikmiş aidat borcu bulunan oda üyelerine, borçlarını yapılandırma fırsatı sağlanmıştır.

 

31/03/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş aidat borçlarının tamamının ödenmesi için, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar dilekçe ile müracaat edilmesi halinde,

 

  • Aidat borcundan doğan gecikme zammının silinmesi ve
  • Taksitli olarak ödenmesi imkânı getirilmiştir.

 

Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde, oda kayıtları devam eden üyelerimizin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile fer’i borçların tamamı silinecektir.

 

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 31 TEMMUZ 2018

Üyelerimizin bu fırsattan yararlanabilmeleri için, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar, odamıza başvuru yapmaları gerektiğini, önemle duyururuz.

 

 

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Birliğimiz ve Güney Ural Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 10.00’da, Birliğimiz İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda, Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu gerçekleştirileceği bilgisi paylaşılmaktadır.

Forum kapsamında, Rusya’nın özellikle Chelyabinsk Bölgesi’ndeki yatırım ortamı ve iş yapma fırsatları hakkında sunum yapılacak olup, firmalar arası iş görüşmeleri imkanı olacaktır.

Etkinlik çerçevesinde Türkçe-Rusça simültane çeviri hizmet ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Foruma, Rusya’nın tekstil, inşaat, tahıl, hafif sanayi, ayakkabı, metal kesme aletleri, asansör, danışmanlık, hazır giyim, ayakkabı ve teknoloji sektörlerinden gelen firmaların katılmaları beklenmektedir.

Etkinliğin programı ve Rus tarafı taslak katılımcı listesi ekte yer almaktadır.

Program ve liste düzenli olarak güncellenecektir. (Birliğimizin sayfasından takip edilebilir https://www.tobb.org.tr/UlkeRehberi/Sayfalar/rusyafederasyonu.php)

Etkinliğe katılacak firmalarımızın, ekte yer alan katılım formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak, 18 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize e-posta yoluyla (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Frig Vadisi Turizm Proje İhale İlanı

Sayın Üyemiz,

İhsaniye Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve FRİGKÜM birliği tarafından desteklenen ”Frig Vadisi Turizm Projesi” kapsamında 3.000 yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Frig Vadisi turizme açılıyor.

Proje kapsamında yapımı tamamlanan turizm ofisleri ve alımı tamamlanan frig kayığı, su bisikletleri, dağ bisikletleri, atv ve kano gibi birçok etkinliği içeren hizmetlerin ihalesi 8 Haziran Cuma günü yapılacak. İhale detayları ve proje görselleri ekte mevcut olup, detaylı bilgi için iletişim kanallarını kullanabileceğiniz bildirilmiştir.

EK-ihale ilanı

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Sayın Üyemiz;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

 

Bilgileriniz olduğu üzere, 23 Mayıs 2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazetede 148 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 149 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yayımlanmıştır. Anılan Tebliğler ile dolaşım ve menşe belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar tespit edilmiştir.

 

148 Seri Numaralı Tebliğ’de A.TR Dolaşım Belgelerinin 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, 149 Seri Numaralı Tebliğ’de ise diğer dolaşım ve menşe belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihi esas alınmak kaydı ile elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi uygulamasına başlanacağı kaydedilmiştir.

 

Diğer taraftan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın A.TR Dolaşım Belgeleri ile diğer dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi işlemlerine yönelik planladığı uygulama takvimi hakkında bilgilendirme yapılmıştı. A.TR Dolaşım Belgeleri dışında kalan EUR l/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin söz konusu Bakanlıktan bilahare alınacak talimatın akabinde elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi işlemlerine başlanacağının altı çizilmiştir.

 

Buna ilaveten, söz konusu Tebliğlerin, 5. maddesinin 4. fıkrası b bendine göre Odalar tarafından satılan ve 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler, elektronik sistemde geçersiz statüde yer alacaktır. Firmalar bu belgelerin işlem yapılmama sebeplerini elektronik sistemde açıklamak zorundadır. Aksi durumda yeni belge satışı yapılamayacaktır.

 

Konu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Geçici Koruma Altındaki Yabancı Uyruklu Çocukların Meslek Eğitim Merkezlerine KaydedilmesiGeçici Koruma Altındaki Yabancı Uyruklu Çocukların Meslek Eğitim Merkezlerine Kaydedilmesi

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

6764 sayılı Kanun ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olarak görülmekte olan mesleki ve teknik eğitim sisteminde iyileştirme çalışmaları başlatıldığı, yapılan çalışmaların 65.hükümet programı doğrultusunda paydaşlarla işbirliği içerisinde titizlikle yürütüldüğü, bu kapsamda mesleki eğitim merkezlerinin zorunlu orta öğretim kurumları kapsamına alındığı ve mesleki eğitim merkezinde eğitim gören öğrencilerin mali ve özlük haklarının geliştirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, mesleki eğitim merkezinde öğrenci kayıtları yıl boyunca yapılabilmekte olup, çırak öğrenci istihdam eden işletmelere nakit devlet desteğinin de verildiği, işyerinde çırak öğrenci statüsünde çalışana yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan az olmayacak şekilde ücret ödenmekte ve çırakların iş kazaları ve meslek  hastalıklarına karşı sigorta primlerinin, kayıtlı oldukları Mesleki Eğitim Merkezi tarafından karşılandığı ifade edilmektedir. Ayrıca, 28.Meslek Eğitim Kurulunun 2 nolu kararında, ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine çırak öğrenci olarak kayıtlarında, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 10.maddesinde istenen en az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezun olmak şartının yanı sıra;

-Eğitim durumunu belgelendiremeyenler için, Türkçe Seviye A2 kurs programına kayıt yaptırmaları ve öğrenim durumları için kendi beyanları esas alınarak kurs sonu beklenmeden,

-Eğitim durumunu belgelendirenler için, Okuma-Yazma I.Kademe Seviye Tespit Sınavından başarılı olmaları veya Türkçe Seviye A1 kurs programına kayıtlı olmaları şartı ile kurs sonu beklenmeden, çırak öğrenci olarak kayıt yaptırabilmelerine imkan tanındığı bildirilmektedir.

Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki yabancı uyruklu çocuklardan birçoğunun, ortaokuldan sonra çeşitli sebeplerle bir işte çalışmayı tercih ettikleri görülmektedir. Ortaokuldan sonra herhangi bir orta öğretim kurumuna gitmeyen ve işletmelerde çalışmak durumunda olan geçici koruma altındaki yabancı uyruklu çocukların, mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarının yapılarak, mesleki eğitim yoluyla çocuk ve genç işçi statüsünden çırak öğrenci statüsüne alınması, böylece yüksek yararlarının gözetilmesi ve ülkemizde bir meslek öğrenme süreçlerinin hızlandırılması hususları Milli Eğitim Bakanlığınca önemli görülmekte olup, Geçici Koruma Altındaki Yabancı Uyruklu Çocukların Mesleki Eğitim Merkezlerine Kaydedilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yazısı ekte yer almaktadır.

Bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Tütün Kontrolü Uygulamaları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

İlimizde bağımlıkla mücadele çalışmaları 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri gereği oluşturulan Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve bu kurula bağlı faaliyet göstermekle olan Teknik Çalışma Grupları tarafından yürütülmektedir.
Bağımlılık İle Mücadele Teknik Çalışma Grupları ilk toplantısı 23 Şubat 2018 tarihinde
yapılmış olup toplantıda, Sağlık Bakanlığının 2015/6 Sayılı Tütün Kontrolü Uygulamaları konulu genelgesinin kamu kurumları ile adı geçen tüm alanlarda uygulanmasının sağlanması
için ilgili kurumlara yeniden gönderilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda söz konusu genelge yazı ekinde gönderilmiş olup genelgede belirtilen hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile bağlı birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi gerektiğini bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE REHBERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

İlimizde bağımlık la mücadele çalışmaları 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri gereği oluşturulan Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve bu kurula bağlı faaliyet göstermekte olan Teknik Çalışma Grupları tarafından yürütülmektedir.
Bu kapsamda İl Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı 17 Nisan 2018 Salı günü saat 14:30’da Valilik toplantı salonunda yapılmış olup toplantıda;
-2015 yılında Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı kapsamında kamu kurumlarına ve diğer kullanıcılara (üniversite, sivil toplum kuruluşları medya vb.) yönelik, ülke genelinde dil birliği halinde uyuşturucu ile mücadele konusunda doğru ve etkili mesajların kamuoyuna verilebilmesi amacıyla Başbakanlık Basın Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planına Yönelik İletişim Stratejisi Uygulama Rehberi”nin kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları ve İlimiz yerel medya kuruluşlarına gönderilmesine karar verilmiştir.
Bu çerçevede adı geçen rehber ekte mevcut olup uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılacak çalışmalar sırasında kamuoyuna verilecek mesajlarda, rehberde geçen hususların dikkate alınması gerektiği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK : 2642-UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE REHBERİ-BASIN YAYIN KURULUŞLARI

2642-UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE REHBERİ-KAMU KURUMLARI

Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nin, İhale İlanları

KANALİZASYON VE FOSEPTİK YAPIM İHALESİ

İÇMESUYU YAPIM İHALESİ

İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE YAPIM İHALESİ

İÇMESUYU VE KANALİZASYON YAPIM İHALESİ

Gürcistan ADR Uygulaması Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda,

Ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve her iki yılda bir güncellenen ADR eklerinin ülkemiz ulusal mevzuatına da girdiği belirtilmiştir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin (BMAEK) Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu (WP.15) tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak güncellenmekte olduğu ve taraf ülkelere ilişkin muhtelif bilgiler paylaşıldığı aktarılmıştır.

Bu kapsamda, 15 – 17 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen BMAEK WP.15 toplantısında verilen bilgiye göre ADR Sözleşmesine yakın zamanda taraf olan Gürcistan’da 1 Mayıs 2018 itibariyle uluslararası taşımalarda ADR hükümleri kapsamında yol kenarı denetimlerinin başladığı, 1 Ocak 2019 itibariyle de iç taşımalarda denetimlerin başlayacağı bilgisi iletilmiştir.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği