CHICAGO, LAS VEGAS, SAN FRANCISCO (Silikon Vadisi), ABD TİCARET HEYETİ ORGANİZASYONU

Sayın Üyemiz,

TÜBİTAK Marmara Teknokent tarafından Odamıza gönderilen yazıda,

TÜBİTAK Marmara Teknokent tarafından 08 – 18  Ocak  2018 tarihleri arasında CHICAGO, LAS VEGAS, SAN FRANCISCO (Silikon Vadisi), ABD Ticaret Heyeti organizasyonu düzenleneceği belirtilmektedir.

KOSGEB Uluslararası Hızlandırıcı Programı ile TUBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) Koordinatörlüğümde, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Chicago Türk Ticaret Merkezi iş birliği ile, Türk firmaları için ihracata yönelik aksiyonlar olmak üzere ticaret ve iş birliği geliştirme gezisi düzenlenecektir. Gezi kapsamında Silikon Vadisi (San Francisco), Dünyanın en büyük elektronik fuarı CES2019 (Las Vegas) ve Chicago TTC ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Dünyanın en önemli kuluçka ve iş merkezleri, fon kuruluşları ve binlerce teknoloji firması ile görüşme imkanı olacaktır. İsteyen firmalarımız ABD’de 1 yıl ücretsiz ofis sahibi olacak ve kendi şirketlerini kurma imkanı elde edeceklerdir.

 

KOSGEB Desteği için:

1-     Yazılım alanında çalışan bir firma olmak.

2-     ÜDS, YDS ve KPDS veya dengi bir sınavdan 60 puan almış olmak. Ya da İngilizce eğitim verilen bir bölümden mezun olmak.

3-     Firmanın sahibi veya ortağı olmak.

4-     İşletme Bilgi Formunun ( imza ve kaşe) doldurulması.

5-     Başvuru sahiplerine ait Ticaret Sicil Gazetesi gerekmektedir.

 

Not: KOSGEB Desteği sadece yazılım sektöründe çalışan firmaları (yukarıda yer alan şartları sağlamaları halinde) geçerlidir.

 

KİMLER KATILABİLİR?

Bilişim Firmaları, Teknoloji Geliştirme Firmaları, AR-GE ve İnovasyon Firmaları, Yazılım Firmaları, Elektronik Ürün Üretici ve Satıcıları, Start-Up Firmaları, Ürün Geliştirme Firmaları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri yönetici şirketleri.

 

VİZE: Vize işlemleri katılımcının sorumluluğundadır.

ABD vize davet mektubu organizasyon tarafından temin edilecektir. Vize işlemleri için davet mektubu isteyen katılımcıların T.C. Kimlik numaraları ve pasaport ön   yüzü ile aşağıda belirtilen mail adresine geri dönüş yapmaları gerekmektedir.

 

Son başvuru tarihi 3 Aralık 2018 Pazartesi olan organizasyon için, iletişim bilgileri aşağıda yer alan ilgili kişiden, İşletme Bilgi Formunun (imza ve kaşe) temin edilip, doldurulabilir ve diğer belgelerle birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

 

Heyet programı ekte yer almaktadır.

 

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜBİTAK Marmara Teknokent

Teknoloji Transfer Ofisi

 

İlgili Kişi:

Emre KAYACI

ekayaci@marmarateknokent.com.tr

Tel: 0 538 246 77 85

 

Üniversite Sanayi İşbirliği Toplantısı Daveti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Odamız işbirliğinde, DPÜ GSF konferans salonunda düzenlenecek, üniversite sanayi işbirliği toplantısı davetiyesini ekte sunar, teşrifinizi bekleriz.

KUTSO – DPÜ Davetiye

</ object>

Tercüman Listesi (Ceza)

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 15.10.2018 gün ve 2018/5733 sayılı yazısına atfen, tercüman olarak görev almak isteyenlerin başvurularını 31 Ekim 2018 tarihine kadar Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yapmaları gerektiğini bildirmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK

  1. YAZI (1 SAYFA)
  2. İLAN METNİ (1 SAYFA)
  3. BAŞVURU FORMU (1 SAYFA)

 

Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2018 ve 6. İİT Helal Expo

Sayın Üyemiz,

Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2018 ile 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek himayelerinde, 29 Kasım – 2 Aralık 2018 tarihlerinde, 34. Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Bakanlar Toplantısı ile eşzamanlı olarak, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenecektir. 250’nin üzerinde uluslararası firmanın katılımıyla gerçekleşmesi beklenen organizasyonun dünyanın en  büyük ve etkili helal fuarı olması hedeflenmektedir.

Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2018 ile 6. İİT Helal Expo’nun helal standartları, belgelendirmesi ve akreditasyonu konusundaki ülkemiz politika ve  yaklaşımlarının tüm dünyaya duyurulması, helal ürün ve hizmetlerimizin uluslararası alanda tanıtılması, ayrıca ülkemizin helal alanındaki lider, kural koyucu ve merkez ülke konumunun güçlendirilmesi açısından bir fırsat oluşturduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2018 ile 6. İİT Helal Expo’nun ülkemiz tarafından desteklenmesi ve ticaret diplomasisinin boyutuyla ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağı mütalaa edilmekte olup mezkûr etkinlik ile ilgili dokümanlar Ek’te bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EKLER:

  1. Türkçe Katalog (4 Sayfa)
  2. İngilizce Katalog (4 Sayfa)
  3. Duyuru Metni ( 1 Sayfa)
  4. İngilizce Genel Tanıtım Mektubu ( 1 Sayfa)

ICC TÜRKİYE-ICC ENSTİTÜSÜ ÖDÜLÜ 2019 DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

“ICC-TR’den alınan 15.10.2018 tarihli e-posta mesajına atfen;

ICC Dünya İş Hukuku Enstitüsü tarafından ICC Enstitüsü Ödülünün 7.sinin 2019’da verileceği bildirilmektedir.

Söz konusu ödülün, tahkimi de içeren uluslararası ticaret hukuku ile ilgili en başarılı tez için verileceği ifade edilmektedir. Tahkim dahil olmak üzere uluslararası ticaret hukuku konusunda Fransızca veya İngilizce olarak hazırlanmış bir doktora tezi veya uzun bir makale (en az 150 sayfa) sunan 40 yaş veya altı herkese açık olduğu belirtilen yarışmanın başvuru süresinin 5 Nisan 2019 tarihi itibariyle sona ereceği bildirilmektedir.

Detaylı bilgi için https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/professional-development/institute-world-business-law/institute-of-world-business-law-prize/ internet adresinin incelenebileceği belirtilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK:ICC Enstitusu Odulu 2019

Perakende İşletmelerce Üretici ve Tedarikçiye Yapılacak Ödemeler Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

28.09.2018 tarih ve 30549 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/C maddesi eklenmiştir:

Perakende işletmelerce üretici ve tedarikçiye yapılacak ödemeler”

MADDE 12/C – (1) Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, 5362 sayılı Kanunun 62’nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12’nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden az olamaz.”

Konuyu bilgilerinize sunar,

Gereğinin yapılması hususunda hassasiyetlerinizi bekleriz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

3.AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ VE KONGRESİ

Sayın Üyemiz,

Mimar ve Mühendisler Grubundan (MMG) odamıza intikal eden yazıda,

AR-GE Merkezleri, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Teknoparklar ve Organize Sanayi Bölgelerinde geliştirilen inovatif projeleri aynı platformda buluşturarak, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturmayı, projelerin yatırıma dönüşmesine ve ticarileştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemek amacıyla, 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde, “MMG 3.AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ ve SERGİSİ” etkinliği düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, iki gün sürecek organizasyonda sergi alanı yanında çok çeşitli başlıklarda düzenlenecek oturumlarda, konunun uzmanları, iş ve sanayi dünyası temsilcileri, akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin, ziyaretçiler ile bir araya geleceği belirtilmektedir.

Bahse konu etkinliğe ilişkin detaylı bilgiye, http://www.argezirvesi.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

2. Uluslararası Üniversite-Sanayi İşbirliği AR-­GE ve İnovasyon Kongresi 14-15 Kasım 2018 Manisa

Sayın Üyemiz;

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Araştırma Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Araştırma Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü tarafından 14-15 Kasım 2018 tarihleri arasında, “2. Uluslararası Üniversite-Sanayi İşbirliği AR­GE ve İnovasyon Kongresi” düzenleneceği bilgisi verilmektedir. İlki 18-19 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen Kongrede; 52 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi katılımı, 400 ün üzerinde araştırmacı kaydı, 140 sözlü bildiri ve poster sunumu, 3 panel ve 12 proje bazlı işbirliği görüşmesi gerçekleştirilmiş olduğu bilgisi verilmektedir. Bu yıl da, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, teknoloji şirketleri, girişimciler, üniversiteler, teknopark ve teknoloji transfer ofisleri katılımcı olarak bilimsel çalışmalarını sunacaklar, akademisyenler ise ticarileşebilir proje, bilimsel çalışma, yüksek lisans ve doktora tezi, vb. ait sonuçlan paylaşma fırsatı bulacakları vurgulanmaktadır.

Kongrede, Manisa ve Ege bölgesi başta olmak üzere Ülkemizdeki Ar-Ge ve yenilik projeleri gerçekleştiren işletme ve girişimciler için işbirliği mekanizmaları ve platformları oluşturmak, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri, Ar-Ge şirketleri ve akademisyenleri bir araya getirerek sanayi-sanayi ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarında ara yüz faaliyetleri yürütmek, Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisleri ile ortaklıklar kurarak araştırmacı ağını oluşturmak hedeflenmiş olduğu ifade edilmektedir. Ülke politikalarına uygun olarak; ürün yerlileştirme çalışmaları ve savunma sanayi kapsamında çeşitli panellerin düzenleneceği bilgisi verilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

EK

AR-GE ve İnovasyon Kongresi Görseli

Kongre Davetiyesi

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Enerji Kooperatifleri Çalıştayı

Sayın Üyemiz,

Kütahya Ticaret İl Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

ilgide kayıtlı 19.09 2018 tarihli ve 94357554-051.08/00037318906 sayılı yazı ile yenilenebilir enerji kooperatiflerinin finansmanına erişimine ilişkin karşılaşılan sorunlarının tespiti ve yol haritası belirlenmesi amacıyla 28 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilen “Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Çalıştayı ve Tesis Açılış Organizasyonu” Ekim ayında yapılmak üzere ertelendiği bildirilmişti. Söz konusu çalıştay ve organizasyon 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde düzenleneceği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genele Sekreterliği

Ek: Ek Taslak Çalıştay Programı (2 Sayfa)

FİYAT ETİKETLERİNDE “YERLİ ÜRETİM” LOGOSU KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sayın Üyemiz

Etiket, tarife ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu hususlar, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesi zorunludur.
18/9/2018 tarihli ve 30539 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 3/10/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme ile anılan Yönetmelik maddesinde değişikliğe gidilerek etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere;
“ d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,
e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.” hususları eklenmiştir.
Bu doğrultuda tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte “YERLİ ÜRETİM” logosu hazırlanmıştır.
Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu “YERLİ ÜRETİM” logosunun Bakanlıkça belirlenmiş şekline ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda yer verilmiştir.

  1. “YERLİ ÜRETİM” logosunun Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunludur.
  2.  Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilmelidir.

  1.  Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda “YERLİ ÜRETİM” Logosu Kurumsal Kimlik Kılavuzunda yer alan oranlara uyulmalıdır.

 

Saygılarımızla

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK Bilgi