İnaSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı 2018 5. Dönemi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından Odamıza gönderilen yazıda;

TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla geliştirilen İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı’nın 2018 yılı Temmuz ayında beşinci döneminin başlayacağı belirtilmektedir.

İlgili yazıda hali hazırda devam eden ve 2018 yılı Kasım ayında bitmesi planlanan program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmaların eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edildiği belirtilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

İnavasyon Odaklı Mentorluk Programı (6 Sayfa)

ZAFER HAVALİMANI 2018 YAZ TARİFESİ DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

Zafer Havalimanı’nın, 24 Mart Cumartesiyi 25 Mart Pazar gününe bağlayan gece başlayacak olan, 2018 Yaz Tarifesine ilişkin bilgilendirme duyurusuna, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

2018 YAZ TARİFESİ

KOSGEB-COSME Kapsamındaki Proje Etkinlikleri Hakkında

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği-COSME Programı’nın (2014-2020) (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) AB tarafından 2,3 milyar Euro bütçe ile KOBİ’lerin yeni pazarlara ve finansmana erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğim teşvik edilmesi hedefleriyle oluşturulmuştur.

Türkiye’nin programa katılımı, ülkemiz ve Birlik arasında imzalanıp 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anlaşma ile gerçekleşmiş, sonrasında ise KOSGEB’in ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, KOSGEB Başkanlığı, ulusal katkı payı ödenmesi, programdan en üst düzeyde yararlanılması için kapasite oluşturması, faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğündeki IPA-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonlarından yararlanılmakta ve bu kapsamda ”COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesi yürütülmektedir.

Çeşitli tanıtım ve eğitim etkinliklerini içeren proje, 5 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Açılış Konferansı ile başlamış ve sonrasında yurdumuzun çeşitli illerinde gerçekleştirilen eğitimler ile faaliyetlerine devam etmiştir. Proje kapsamında Ankara’da gerçekleştirilecek olan tematik eğitimlere aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde, www.cosme.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt yapılarak katılım sağlanacaktır.

Etkinlik Takvimi:

Ankara “Genç Girişimciler için Erasmus” Tematik Eğitimi, 22 Mart 2018

Ankara “Kümelenme” Tematik Eğitimi, 03 Nisan 2018

Kocaeli Co-Matching İkili Görüşme Etkinliği Hakkında

Sayın Üyemiz

Kocaeli Ticaret Odası’ndan, Odamıza gelen yazıda;

Kocaeli Ticaret Odası ve Doğu Marmara ABİGEM işbirliğinde 21-22 Mart 2018 tarihlerinde Co-Matching İkili Görüşme etkinliği düzenleneceği ve söz konusu etkinliğe, Türkiye pazarında stratejik ortak bulma, yatırım ve ticaret ortamını değerlendirmek amacıyla yabancı ülke firma temsilcilerinin katılım sağlayacağı iletilmiştir.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve başvuru işlemleri www.co-matching.com adresinde yer aldığı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

T. C. Zafer Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır. T.C. Zafer Kalkınma Ajansının merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

Kamuoyuna İlânen Duyurulur. (1/03/2018)

İLAN SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

TOBB ve Oda Borsalar Olarak Üyelerimize Sunduğumuz Hizmetlerin Yer Aldığı Özet Kitap

TOBB ve Oda Borsalar olarak üyelerimize Sunduğumuz hizmetlerin yer aldığı özet kitaplara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Özetle TOBB kitapçığının PDF versiyonu

Özetle TOBB kitapçığının E-kitap versiyonu
Özetle TOBB QR Erişim

Ege Bölgesi Savunma Sanayi & Tedarikçi Zirvesi

Son zamanlarda değeri daha iyi anlaşılan Yerli ve Milli bir Savunma Sanayi’nin gelişmesi, yeni tedarikçilerin oluşabilmesi için Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın destekleriyle 15-16 Mart 2018 tarihlerinde, İzmir’de tüm sektörlere açık Ege Bölgesi Savunma Sanayi & Tedarikçi Zirvesi düzenlenecektir. Zirvede istekli firmalar kendilerini, ürünlerini ve proje fikirlerini direkt Savunma Sanayi Firmalarına aktarabileceklerdir. Zirveye Aselsan, Havelsan, Roketsan, TUSAŞ (TEİ), BMC, FNSS, Otosan Savunma Sanayi Firmalarının tedarik uzmanları ve satınalma yetkilileri katılacaklardır.

Sadece B2B İş Görüşmeleri formatında geçecek zirve için, linkte bulunan web sitesi üzerinden zirveye kayıt işlemlerini yapabilirler.  www.savunmasanayizirve.org Kayıt işlemi sonrasında firmalara kayıt belgesi gönderilecek, görüşme gün, saat, firma ve yetkili bilgileri ile hazırlamaları gereken dokümanlar taraflarına bildirilecektir.

Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden, odamıza gönderilen yazıda;

03.08.2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik.

Ilgide kayıtlı yönetmeliğin 18. maddesi gereğince Vali Yardımcısı Sn Kenan ESKİN Başkanlığında 24.01.2018 tarihinde Valiliğimiz Toplantı Salonunda saat:14:00’da Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı yapılmış olup toplantı sonucunda alınan 2018/01 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı aşağıda yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ-MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Gezici İSG Aracı İzin Belge İptali Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden, odamıza gönderilen yazıda;

Kütahya Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Özel Sağlık Hizmetleri inşaat Turizm Limited Şirketine ait Gezici İSG Aracına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 01.11.2017 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen hususlar ilgi (a) 22.11.2017 tarih ve E96696 sayılı yazı ve ilgi (b) 10.01.2018 tarih ve E.739 sayılı yazıyla  Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiştir,

Yapılan inceleme neticesinde; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3. Maddesine ve 2016/7 sayılı Gezici İSG Hizmetleri Genelgesine muhalefet edildiği tespit edildiğinden sadece röntgen hizmeti vermek üzere Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce ruhsatlandırılan 43 DT 114 Plaka Numaralı araca ait Gezici İSG Aracı İzin Belgesi ile Röntgen Teknisyeni İbrahim ÖZER’e ait çalışma belgesi 19.01.2018 tarih ve E.11 sayılı Müdürlük Onayı ile 18.01.2018 tarihinde iptal edildiği bildirilmekte olup konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Satış Belgesi Süre Uzatımı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca süre uzatım işlemine ve 2018 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerine ilişkin yazının ekte gönderildiği belirtilmektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili yazısında;

  • Bilindiği üzere, 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükümlülüğünde Kararname’nin (KHK) ilgili hükümleri doğrultusunda, mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenlenme Kurumu’nun tütün mamulü ve alkollü içki satışı yapanlar adına satış Belgesi düzenlenmesi işlemleri dahil bazı görevlerinin Bakanlıklarına devredildiği,
  • Tütün Mamulleri ve Alkollü içkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi doğrultusunda , 2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2017 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2018 yılı süre uzatım işlemi yapılmasının gerektiği,
  • İlgili mevzuat kapsamında süre uzatım işleminin , tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıların , açık alkollü içki satıcıların ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının ardından Bakanlığın İl/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirileceği,
  • Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı taktirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınmasının mümkün olmayacağı ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünlerin Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmelerinin zorunlu olacağı, Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımının uygulanacağı ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirileceği,
  • Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yetirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygun mesafe şartı dahil ) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekeceği,
  • Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan satış belgelerinin 2018 yılı süre uzatım işleminin yapılması halinde belgelerin 1 Mayıs 2019 tarihine kadar dolaşımda bulunacağı,
  • Süre uzatım işlemi ve yeni belge başvurularının Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından kabul edilmeye devam edilecek olup, 13.01.2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerinin yazı ekinde yer aldığı (Ek)

ifade edilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK:

2018 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

1 Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri
Tüm mahallerde 5.750 TL
2 Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 300 TL
İlçe merkezlerinde 210 TL
Diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 75 TL
3 Açık İçki Satış Belgeleri
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 1.240 TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 480 TL
4 Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 3.035 TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 2.760 TL