Erkek Berber ve Kuaförleri ile Bayan Kuaför ve Güzellik Salonlarının Çalışma Saatleri

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13’üncü maddesi gereğince İlimiz Merkez İlçede faaliyet gösterenlerle sınırlı olmak üzere, 18.06.2018 tarihinden itibaren erkek berber ve kuaförlerin Pazar günleri 06:00-12:00 saatleri arası açık, bayan kuaför ve güzellik salonlarının ise Salı günleri 06:00-12:00 saatleri arası açık kalmalarının uygun görüldüğü, belirtilen günlerde belirtilen saatlerden sonra ise kapalı tutulmalarının kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Konuya ilişkin, 18.05.2018 tarih ve 2018/34480955 sayılı Valilik kararını, aşağıda bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

18.05.2018 Tarih ve 201834480955 sayılı Karar

KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMI SEMİNER DUYURU

Sayın Üyemiz,

KOSGEB Kütahya Müdürlüğü ve Odamız işbirliğinde, 25 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te, toplantı salonumuzda gerçekleştirilecek, “İmalatçı KOBİ’lere yönelik KOBİGEL Destek Programı” bilgilendirme seminerine teşrifinizi bekleriz. Online kayıt için https://www.kutso.org.tr/egitim-seminer/egitim-kayit-formu/

Seminere katılmak isteyen üyelerimiz, buradan online kayıt yapabilirler.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

Tarih

 

25 Mayıs 2018 –  Cuma   

 

Kayıt

Saat Kayıt: 14.45-15.00

Seminer:  15.00

Seminere kayıt gereklidir.

Online kayıt buradan yapılabilir.

 

Online Kayıt için son tarih ve saat:

24 Mayıs 2018 – Perşembe, Saat:17.00

Yer KUTSO 2.Kat salonu
 

Konu

 

İmalatçı KOBİ’lere yönelik KOBİGEL Destek Programı

 

Sunum

 

KOSGEB Uzmanları

     

 

 

KOSGEB KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI kapsamında 2018-01 numaralı proje teklif çağrısı www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.

 

Proje teklif çağrısına uygun olarak proje başvuruları sistem üzerinden 22.06.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

 

2018-01 Proje teklif çağrısına imalat sektöründe yer alan aşağıdaki sektörler başvuru yapabilecektir.

 

1. NACE 10 Gıda ürünleri imalatı,

2. NACE 13 Tekstil ürünlerinin imalatı,

3. NACE 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalat,

4. NACE 24 Ana metal sanayi,

5. NACE 29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

6. NACE 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

7. NACE 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

8. NACE 30.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı

9. NACE 62 Yazılım sektörü

 

 

 
Bu eğitim, KUTSO tarafından KALİTASYON® sistemi kapsamında yapılmaktadır”

 

Ramazan Ayında Sahura Kadar Açık Olacak İşyerleri

Sayın Üyemiz,

Kütahya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünden, odamıza gönderilen yazıda;

İlimizde faaliyet  gösteren bazı faaliyet kollarındaki iş yerlerinin, Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık kalabileceklerine dair Belediye Encümeni’nin 03/05/2018 tarih ve 2018/796 Sayılı Kararı aşağıda yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

BELEDİYE ENCÜMEN KARARI 03052018

Sanayi Sicil Belgesine Sahip Firmalara Yıllık İşletme Cetveli Duyurusu

Sayın Üyemiz,

İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden, odamıza gönderilen yazıda;

Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oran Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli, Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak vermeleri gerekmektedir.

Bugüne kadar yıllık işletme cetvellerinin zamanında verilmesi ve kuruluşunuz üyesi sanayicilerimizin cezai işleme maruz kalmamaları için azami özen gösterilmiş, son başvuru tarihinden önce yıllık işletme cetvellerinin girişleri başarı ile sağlanmıştır.

Sanayicilerimizin 1046.00 TL’lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 2017 yılına ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvellerinin en geç 30 Nisan 2018 gün sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

TET Ar-Ge Proje Pazarı 2018

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden, odamıza gönderilen yazıda;

Genel Sekreterlik bünyesinde faaliyet gösteren Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğince elektrik, elektronik ve bilişim sektörlerinde yüksek katma değerli üretim yapılabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması ve üniversite-sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 2018 yılı Ekim ayı içerisinde “TET Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin yedincisinin TİM İnovasyon Haftası ile birlikte düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu etkinlikte Akıllı Şehirler teması altında;

-Akıllı Binalar ve Çevre

-Akıllı Enerji

-Akıllı Sağlık ve Medikal

-Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları

-Diğer Akıllı Uygulamalar (Mobilite, sağlık, eğitim, üretim vb.)

olmak üzere beş kategoride proje başvuruları alınacaktır. TET Ar-Ge Proje Pazarı’na başvuran projelerden ön değerlendirmeyi geçecek tüm projelere TİM İnovasyon Haftası’nda projelerini sergileme imkanı verilecek, etkinlik paydaşları arasında yer alan kuluçka merkezleri tarafından uygun görülen projeler kuluçka programına kabul edilecek ve yatırımcı karşısına çıkmaya uygun görülen projeler yatırımcı sunumlarına iştirak edebileceklerdir.

Dereceye giren tüm projelere toplamda 187.500 TL ödül dağıtılacaktır. Etkinliğin son başvuru tarihi 19 Temmuz 2018 olup, proje başvuruları www.tetprojepazari.org adresinden kabul edilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

IX. Saraybosna İş Forumu, 25-26 Nisan 2018, Saraybosna, Bosna Hersek

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda;

24-27 Nisan 2018 tarihlerinde, Saraybosna’da, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Bosna Bank International organizasyonuyla IX. Saraybosna İş Forumu düzenlenecektir.​

Forum kapsamında, 30 farklı ülkeden gelen katılımcılar arasındaki ekonomik bağların ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Birliğimizin Altın Sponsor olarak organizasyonuna destek verdiği Saraybosna Yatırım Forumuna ilişkin detaylı bilgiye ve kayıt koşullarına www.sarajevobusinessforum.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması Hakkında

Sayın Üyemiz,

İstanbul Sanayi Odasından, odamıza gönderilen yazıda;

İstanbul Sanayi Odası tarafından 1968 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasına katılabilme alt sınırının üretimden satışlarda 80 Milyon TL olarak tespit edildiği ve büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satış verilerinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi(E-beyanname)ile tutarlı olması gerektiği bildirilmektedir.

Üretimden satışları 80 Milyon TL’yi aşan ve 2017 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında yer almak isteyen üyelerimizin;

www.iso500.org.tr adresinde yer alan “Anket Kullanıcı Girişi” uygulamasını kullanarak anket bilgilerini doldurmaları ve mali mühür uygulaması ile Kurumlar Vergisi Beyannanmesini(E-beyanname) 3 Mayıs 2018 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir.  Bu tarihe kadar “Anket Kullanıcı Girişi” uygulamasını kullanarak e-beyannamelerini yüklemeyen firmalar değerlendirmeye alınamayacağı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Detaylı bilgi ve sorular için :

İSO Ekonomik Araştırma Şubesi

Tel :  0212 252 29 00 / 187-184

E-Posta : iso500@iso.org.tr

 

 

Rosatom Akademisi Tarafından Sunulacak Olan Tedarikçi Sistemi Eğitimi

Sayın Üyemiz,

Ankara Sanayi Odasından (ASO), odamıza gönderilen yazıda;

Ankara Sanayi Odası koordinatörlüğünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında yürütülen Nükleer Sanayi Kümelenmesi NÜKSAK Projesi çerçevesinde firmalarımızın katılım taleplerine göre Rosatom Akademisi tarafından Tedarikçi Sistemi eğitimi gerçekleşecektir.

Bu kapsamda,

 • Eğitim süresi üç gündür, eğitim ücreti katılımcı firma sayısına göre belirlenecektir.
 • Katılımcı sayısına göre eğitim malzemeleri Türkçe hazırlanabilecektir.
 • Eğitimler Rosatom eğitimcileri tarafından verilecektir.
 • Firma bazında en çok 2 kişi katılım sağlayabilir.
 • Eğitim sonunda katılımcılara Rosatom Akademi tarafından eğitim sertifikası verilecektir.
 • Eğitim içeriği ekte paylaşılmaktadır.
 • Tahmini eğitim tarihi Mayıs 2018 olarak öngörülmektedir.

Eğitime katılmak isteyen firmaların ön kayıt bilgilerini 31 Mart 2018 tarihine kadar

Ankara Sanayi Odası Araştırma Yönlendirme Müdürlüğü’nden Merve Demir’e (merve.demir@aso.org.tr) e-posta ile ulaştırması gerekmektedir.

Eğitim ücreti, katılımcı firma ve kişi sayısına göre belirlenecek olup, NÜKSAK’a üye firmaların kümelenme desteğinden faydalanabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Rosatom Akademisi tarafından sunulacak olan “Tedarikçi Sistemi Eğitimi” konuları;

Modüller Toplam Saat,
Uygulama Alanı 6
·      Rosatom Satınalma Standardına göre tedarik yöntemleri uygulama ve uygulama süreçleri için koşullar

·         Şartların belirlenmesi: ürünlere, sözleşmeye, tedarik prosedürüne katılanlara

·         Seçim ve Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulması

·      Katılım başvurusunu ve sözleşmenin yürürlüğe konmasını sağlamak, başvuru süreci, uygulamaların sırasının sıralanması, uygulamaların değerlendirilmesi ve karşılaştırılması

1
2 İhale Prosedürleri Sonucu Sözleşmenin Sonuçlandırılması ve Yürütülmesi 6
·         Genel Hükümler; sözleşme öncesi müzakereler

·         Müşteriyi rekabetçi tedarik prosedürlerinden reddetme gerekçesi

·         Sözleşme performansının izlenmesi

·         Katılımcının sözleşmeden çekilmesi, sözleşmenin feshi, sonuçlandırma

Tedarik Kontrolü ve Temyiz 6
·      Kontrol sistemleri tedarikinin amaçları ve işlevleri

·      Rosatom State Corporation’daki satın almalar ve endüstrideki kuruluşların denetim organları

·      Müzayede Organizatörünün yasadışı eylemlerine karşı nereye bir şikayette bulunulur?

·      Tedarik prosedürlerinin katılımcılarının şikayetlerinin sunulması ve değerlendirilmesi.

·      Sözleşmede değişikliklerin onaylanması için prosedür

3
Final Sınavı – Sertifikalandırma 2

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ DUYURUSU

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik Uyarınca, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri Yargı Gözetiminde yapılacaktır.

Yargı Gözetiminde yapılacak Organ Seçimleri, 03 Nisan 2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen yer ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

1) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi

Tarih ve Yer: 03 Nisan 2018 Salı günü saat 09.00’dan 17.00’ye kadar, oda Hizmet Binası.

2) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri Seçimi

Tarih ve Yer: 10 Nisan 2018 Salı günü saat 09.00’dan 17.00’ye kadar oda Hizmet Binası.

Seçme Yeterlilikleri

Madde 5- Oda ve borsa organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;

 1. a) Oda ve borsaya kayıtlı olmak,
 2. b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,
 3. c) (Değişik:RG-24/4/2013-28627) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,
 4. d) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
 5. e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir.

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Seçme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;

 1. a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 2. b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 3. c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

(Mülga fıkra:RG-9/4/2011-27900)

(Mülga fıkra :RG-24/4/2013-28627)

(Değişik:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz.

Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

Seçilme Yeterlilikleri

Madde 6- Oda ve borsa organlarına seçilebilmek için;

 1. a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,
 2. b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,
 3. c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,
 4. d) (Değişik:RG-9/4/2011-27900) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
 5. e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,
 6. f) (Mülga:RG-9/4/2011-27900)
 7. g) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen iki yıllık süre, Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grupları ve seçmen listelerinden silinen üyelerden Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle yeniden meslek grubuna ve seçmen listelerine dâhil edilen üyeler için aranmaz.

Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenlerin oda, borsa ve Birlik organlarındaki üyeliği bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Seçilme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;

 1. a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 2. b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 3. c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması, şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

(Mülga fıkra:RG-9/4/2011-27900)

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.

(Değişik fıkra:RG-2/3/2005/25743) Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli iken milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri, seçildikleri milletvekili veya mahalli idare seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erer.

(Değişik fıkra:RG-2/3/2005/25743) Milletvekili veya belediye başkanları oda, borsa ve Birlik organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün içinde milletvekilliği veya belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez.

Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

Adli Sicil Belgesi

Madde 7- Oda ve borsa meslek komitesi, meclis ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler, seçimlerin kesinleşmesini müteakip on beş (15) gün içinde oda veya borsa genel sekreterliğince yapılacak tebligat üzerine, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen hususu tevsik eden adli sicil belgesini tebellüğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde oda veya borsa ge­nel sekreterliğine imza karşılığında veya evrak kayıt numarası almak suretiyle tes­lim etmek zorundadır. Tüzel kişilerde bu zorunluluk, gerçek kişi temsilcileri tarafından yerine getirilir. Adli sicil belgesinin süresi içinde teslim edilmemesi halinde üyenin oda ve borsa organlarında­ki görevi kendiliğinden sona erer.

Herhangi bir nedenle asil üyeliklerde boşalma sonucu göreve çağırılan yedek üyeler, oda veya borsa genel sekreterliğinin göreve davete ilişkin tebligatının tebellüğünden itibaren otuz (30) gün içinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d)  bendinde belirtilen hususu tevsik eden adli sicil belgesini ibraz etmek zorundadır. Bu belgenin süresi içinde ibraz edilmemesi halinde üyenin oda ve borsa organlarında­ki görevi kendiliğinden sona erer.

Tüzel kişilerin, seçildikleri organlardaki görevleri devam ederken gerçek kişi temsilcilerini değiştirmeleri halinde, adli sicil belgesinin ibrazına ilişkin otuz (30) günlük süre, tüzel kişiliğin yeni temsilcisini gösterir temsil belgesinin oda veya borsaya tevdi tarihinde başlar.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasına göre üyelere yapılacak tebligatta, adli sicil belgesinin süresinde teslim edilmemesi halinde üyenin oda ve borsa organlarındaki görevinin kendiliğinden sona ereceği belirtilir.

Oda ve borsa meslek komitesi, meclis ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler, bu üyeliklerde boşalma sonucu göreve çağırılanlar ve bu organlarda üye olan tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerini değiştirmeleri halinde yeni temsilciler tarafından ibraz edilen adli sicil belgelerinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi çerçevesinde oda ve borsa genel sekreterliğince incelenmesi ve bu bentte sayılan suçlardan hüküm giymiş olanların yerine yedek üyelerin çağrılması zorunludur.

Bu maddenin uygulanmasından yönetim kurulu sorumludur.

Oy Verme İşlemi

Madde 18- Oda, borsa ve Birlik organ seçimlerinde, oy verme işleminin devam edeceği saatler ilçe seçim kurulu hâkimi tarafından belirlenir. Oy verme işlemleri, toplantı yeter sayısı aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üye veya delegeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

(Ek fıkra:RG-24/4/2013-28627)(1) Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcisi için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir;

 1. a) Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır.
 2. b) Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.
 3. c) Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.

ç) Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.

 1. d) Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesinin zayi olması halinde, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenir. Zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm temsilciler tarafından imzalanması zorunludur.
 2. e) Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri ile adi ortaklık adına organ seçimlerinde kullanılmak üzere yetki belgesi düzenlenmez.

(Ek fıkra:RG-24/4/2013-28627)(1) Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcilerinin imza sirküleri ile oy kullanması aşağıdaki usullere uygun olarak yapılır;

 1. a) Tüzel kişi ve bunların şubelerinin gerçek kişi temsilcisi tarafından oy kullanma işlemi sırasında, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti seçim sandık kurulu başkanına ibraz edilerek fotokopisi seçim sandık kurulu başkanına verilir.
 2. b) İmza sirkülerinde münferiden yetkili kılınanlardan ilk başvurana oy kullandırılır.
 3. c) İmza sirkülerinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, müştereken yetkilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarından oy kullanacak temsilciyi gösterir dilekçe sandık kurulu başkanına verilir.

ç) Müştereken yetkilendirilen temsilcilerin imza örneklerinin aynı sirkülerde yer almaması halinde, dilekçeyi imzalayan diğer temsilcilerin imza sirkülerinin fotokopileri de sandık kurulu başkanına verilir.

 1. d) Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri oy kullanamazlar.

Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır. En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclis üye seçimi mühürlü tek tip zarflarla yapılır.

Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır.

Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulala­rını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.

Oy pusulalarında asil ve yedek üyeliğe seçilecek olanlar ayrı ayrı gösterilir. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, du­rum tutanakla tespit olunur.

Seçim sandık kurulunun seçme yeterliliği taşıyan üyeleri mensubu bulundukları meslek grupları sandıklarında oylarını kullanır.

Seçimlerde Gerçek ve Tüzel Kişilerle İlgili Olarak Uygulanacak Esaslar

Madde 41- Seçimlerde gerçek ve tüzel kişilerin temsili konusunda uygulanacak esaslar şunlardır;

 1. a) Tüzel kişiler meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerine tüzel kişi olarak katılır.
 2. b) Meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri hariç yapılacak diğer seçimlerde seçilen tüzel kişi değil, tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişidir. Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçiminde oy pusulalarına tüzel kişinin unvanı, diğer seçimlerde ise oy pusulasına tüzelkişilerin gerçek kişi temsilcisinin adı yazılır.
 3. c) En az yedi meslek grubu kurulamaması nedeniyle meclis üyelerinin doğrudan seçildiği borsalarda meclise seçilen tüzel kişiliktir. Meclis üyeliği seçimi hariç diğer seçimlerde ve görev bölümünde oylar tüzel kişiliğe değil, onun temsilcisi gerçek kişiye verilir ve bu maddenin (a) ve (b) bendindeki esaslar aynen uygulanır.
 4. d) (Mülga:RG-24/4/2013-28627)
 5. e) (Mülga:RG-24/4/2013-28627)
 6. f) Aynı gerçek kişi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yeterlilikleri taşıması halinde meslek komiteleri üyeliği seçimlerinde aynı veya değişik meslek gruplarında birden çok tü­zel kişilik adına oy kullanabilir.
 7. g) (Değişik:RG-24/4/2013-28627) Gerçek kişiler seçimlere bizzat iştirak ederler. Bu kişiler, seçme ve seçilme haklarını vekâleten kullandıramazlar.
 8. h) Birden fazla firma sahibi gerçek kişiler, kayıtlı oldukları bütün meslek gruplarında meslek komitesi seçimlerine iştirak edebilir. Ancak, birden fazla firma sahibi gerçek kişi mecliste birden fazla firmasını temsilen bulunamaz.

ı) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca, seçmen listelerinden silinenlerin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevi de kendiliğinden sona erer. Bu üyeler, Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmiş olsalar dahi tekrar organ üyeliğine dönemez.

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Organlarda Temsili (Değişik başlık:RG-24/4/2013-28627)

Madde 42- Tüzel kişilerin organlarda temsili ile ilgili esaslar şunlardır:

 1. a) Tüzel kişileri meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde temsil edecek gerçek kişinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenen seçme yeterliliğini, meslek komitesi ve mecliste temsil edecek gerçek kişinin ise bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde düzenlenen seçilme yeterliliğini taşıması zorunludur.
 2. b) Meslek komitesi ve meclise seçilen tüzel kişileri, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde oy kullanan gerçek kişi temsilcileri temsil edebileceği gibi, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde düzenlenen seçilme yeterliliğini taşıyan başka gerçek kişiler de temsil edebilir.
 3. c) Meslek komitesi veya meclise yedek üye olarak seçilen tüzel kişinin, organ üyeliklerindeki boşalma nedeniyle asil üyeliğe çağrılması halinde, bu tüzel kişiyi meslek komitesi ve mecliste temsil edecek gerçek kişi, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hususu tevsik eden belgeyi üyeliğe davet yazısının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde oda ve borsaya ibraz etmek zorundadır. Süresi içinde bu belgenin ibraz edilmemesi durumunda, diğer yedek üyeler sırası ile meslek komitesi veya meclis asil üyeliğine çağrılır.
 4. d) Bir gerçek kişinin, ana sözleşme uyarınca tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kılınmadan, yalnızca oda veya borsa seçimlerinde oy kullanması veya organlarda tüzel kişiyi temsil etmesi mümkün değildir.
 5. e) Bir tüzel kişinin hem meslek komitesine hem de meclis üyeliğine seçilmesi halinde, tüzel kişiyi meslek komitesinde ve mecliste aynı gerçek kişi temsil eder.
 6. f) Aynı gerçek kişi kendi adına bir meslek komitesine, tüzel kişi temsilcisi olarak bir başka meslek komitesine seçilebilir veya değişik meslek komitelerinde değişik tüzel kişileri temsil edebilir. Ancak, aynı gerçek kişi aynı meslek komitesinde veya aynı mecliste birden fazla gerçek ve tüzel kişiyi temsil edemez.
 7. g) (Değişik:RG-24/4/2013-28627) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcisinin temsil yetkisini kaybettiğinin öğrenildiği, tüzel kişinin temsilcisini değiştirme iradesinin odaya ve borsaya yazılı olarak bildirildiği hallerde temsilcinin, seçilmiş olduğu yönetim kurulu başkan ve üyeliği, disiplin kurulu üyeliği, Genel Kurul delegeliği ile meclis başkan ve yardımcılığı, meclis katipliği, meslek komitesi başkan ve yardımcılığı görevi son bulur. Ancak, tüzel kişilik meslek komitesi ve meclis üyeliğini muhafaza eder.

Bu şekilde boşalan delege ve üyeliklerin yerine geri kalan süreyi tamamlamak üzere yedek delege ve üyeler çağrılır.

Meslek komitesi ile meclis üyeliğini muhafaza eden tüzel kişiler bir ay içinde kendilerini temsil edecek gerçek kişinin ismini yazılı olarak oda ve borsaya bildirir. Yazı ekinde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki hususları tevsik eden ticaret sicili müdürlüğünden alınmış yetki belgesi de verilir. Bu süre içerisinde bu belgelerin ibraz edilmemesi durumunda, diğer yedek üyeler sırası ile meslek komitesi veya meclis asil üyeliğine çağrılır.

 1. h) Tüzel kişi seçilme yeterliliğini kaybettiği takdirde, bu tüzel kişi meslek komitesi ve meclis üyeliğinden, en az yedi meslek grubu teşkil edilemeyen borsalarda ise meclis üyeliğinden düşer. Temsilcisi olan gerçek kişinin de seçilmiş olduğu oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri sona erer ve yerlerine yedek üyeler çağrılır.

ı) Tüzel kişileri temsile yetkili olanlar birden fazla ise, temsil yetkisini muhafaza ettiği sürece meslek komitesi ve meclis toplantılarında ve yönetim kurulu başkan ve üyeliği, disiplin kurulu üyeliği ile Genel Kurul delegeliği seçimlerinde aynı gerçek kişi temsil eder.

 1. j) Gerçek ve tüzel kişilerin varsa şubelerini veya fabrikalarını bu şube veya fabrika namına ilzama yetkili olanlar temsil ederler. Şube veya fabrika temsilcilerinin bu Yönetmeliğinin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen nitelikleri tevsik eden belgelere sahip olmaları şarttır.
 2. k) (Ek:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması, şirketin veya işletmenin işyerini veya merkez kaydını başka bir oda ya da borsanın çalışma alanına taşıması halinde, üyelik ile birlikte seçilmiş olduğu oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevi kendiliğinden sona erer.

 

 

Belgesiz Seyahat Acenteliği ve Kaçak Tur Faaliyetleri

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, seyahat acentelerinin belgelendirilmesi ve mevzuat kapsamında faaliyetleri denetlerken, en önemli görevlerinden birinin de haksız rekabete neden olan ve kayıt dışı ekonomi oluşturan belgesiz faaliyetlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, işletme belgeli seyahat acentelerinin, mevzuata uygun faaliyet göstermelerini, eğitim kurumları (okullar, üniversiteler vb.), meslek odaları, dernekler, vakıflar, belediyeler ve kamu kuruluşlarının, 1618 sayılı Kanun ve Seyahat Acenteleri Yönetmeliğinde tanımlanan tur ve transfer kapsamına giren veya münhasır hizmet olarak belirlenen faaliyetlerden herhangi birisini yürütmelerinin mümkün olmadığı, bu tür hizmetlerin yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli seyahat acentelerince yerine getirilebileceği, belgesiz seyahat acenteliği ve kaçak tur faaliyeti gerçekleştirenler hakkında cezai işlem uygulanacağı ifade edilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin genelgesine aşağıdaki linkten ulaşılabilmekte olup, üyelerimizin cezai işlem ile karşılaşmamaları adına, önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Genelge