4. Ar-Ge Sanayi Akademi (ASA) Buluşması Kocaeli

Sayın Üyemiz,

TÜBİTAK Marmara Teknokent’den, odamıza gönderilen yazıda;

TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğünde, Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD), Sanayi Gazetesi, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi destekleriyle tüm teknopark yönetici şirketleri ve teknoparklarda faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarının, üniversitelerde görevli akademisyenlerin, Kocaeli Bölgesi’ nde üretimlerini sürdüren sanayiciler ile bir araya geleceği

Ar-Ge – Sanayi – Akademi (ASA) Buluşmasının dördüncüsü  02-05 Kasım 2017 tarihlerinde Kocaeli  TÜYAP 4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji (SANTEK 2017) Fuarı ile birlikte gerçekleşecektir.

Gerçekleştirilecek olan organizasyonda TÜYAP SANTEK 2017 Fuarı içerisinde ayrılan özel alanda Ar-Ge firmaları çalışmalarını sergileyebilecekler sanayiciler ve akademisyenler ile birlikte birebir görüşme olanaklarına sahip olabileceklerdir.  Bu sebeple, organizasyona katılacak firmaların ürün ve görsel getirmeleri zorunludur.

Organizasyona; TÜBİTAK, teknopark yönetici şirketleri, teknoparklarda faaliyet gösteren  Ar-Ge firmaları, ilgili kamu kuruluşları yöneticileri, sanayiciler, akademisyenler ve melek yatırımcılar davetlidir. Etkinlik afişi ekte yer almaktadır.

Referans olması açısından I. Ar-Ge – Sanayi – Akademi Buluşması “Gaziantep”, II. Ar-Ge – Sanayi – Akademi Buluşması “Kayseri” ve III. Ar-Ge – Sanayi – Akademi Buluşması “Adana ” organizasyonları ile ilgili tüm bilgi ve görsellere www.argesanayibulusmasi.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

İlgili web sitesinden linkini inceleyebileceğiniz, içerisinde katılımcı teknopark yönetici şirketlerin ve   Ar-Ge firmalarının bilgilerinin yer aldığı bir katalog hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan katalog için ekte gönderilen

Firma Bilgi Formu’ nun (Ek-1) doldurularak tubitak.teknokent@gmail.com  adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Gerçekleştirilecek olan Organizasyona kesin olarak Katılacak olan Firma Yetkili/Temsilci Bilgilerini en geç 13.10.2017 tarihi saat 14:00 e kadar ekte sunulan formatta (Ek-2) hazırlanarak, Firma Bilgi Formu ile birlikte  tubitak.teknokent@gmail.com adresine gönderilmesi  hususunda yardımlarınızı rica ederiz.

Katılım bildirimleri ve sorularınız için ;

Sevda Alansu 

Tel : 0262 676 22 00/ 0262 676 62 06

NOT:

Organizasyon ile ilgili;

  • Ulaşım ve konaklama ücreti katılımcıya aittir.
  • Konaklama ile ilgili olarak Darıca Elite Otel ile anlaşılmıştır.
    • Single Oda (sabah – akşam yemeği dahil) 110 TL – KDV dahil
    • Double  Oda – Kişi Başı (sabah – akşam yemeği dahil) 85 TL – KDV dahil
  • Program boyunca öğle yemeği organizasyon tarafından karşılanacaktır.
  • Program boyunca Darıca Elite Otel’ den etkinlik alanına transfer organizasyon tarafından karşılanacaktır.
  • 01 Kasım 2017 tarihinde akşam yapılacak olan “Tanışma Yemeği”  ve ” Etkinlik Programı “ ile ilgili detaylı bilgi daha sonra tarafınıza mail ile bildirilecektir.

ELİTE OTEL ADRESCami Mahallesi, Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak  No:16, 41700 Darıca/Kocaeli

TEL: 0262 745 60 60

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK1 için tıklayınız.
EK2 için tıklayınız.

ASA Kocaeli Afişi

Bölgesel İşlbirliği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nünden, Odamıza gönderilen yazıda;

Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 29.09.2017 tarihli 35567 sayılı ilgi yazısında 05.-06 Ekim 2017 tarihinde Çanakkale’de yapılacak olan “Yeni Nesil OSB’lerin Tanıtımı İle OSB ve SS Alanlarının Belirlenmesinde (Yer Seçimi) Karşılaşılan Sorunlar, Coğrafi İşaretler, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)’in İl Müdürlüklerinin İş ve işlemlerinde Kullanılması” konulu toplantı ilk günü tüm katılımcılarının, ikinci günü ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlerin iştiraki ile gerçekleştirileceği, Katılım durumunun,  Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl  Müdürlüğüne bildirilmesi  gerektiği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Mehmet ALBAYRAK

Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü

Tel Sant. : +90 274 223 15 47 – 24301

Tel           : +90 274 224 21 38

E-Mali      : mehmet.albayrak@sanayi.gov.tr

 

 

İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından Odamıza gönderilen yazıda;

TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla geliştirilen İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı’nın 2018 yılı Ocak ayında üçüncü döneminin başlayacağı belirtilmektedir.

İlgili yazıda hali hazırda devam eden ve 2017 yılı Kasım ayında bitmesi planlanan program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmaların eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edildiği belirtilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı (6 Sayfa)

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

Sayın Üyemiz;

KOSGEB (Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından “Üretim Ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Ve Kobi’lerin Payının Arttırılması” proje teklif çağrısı yayınlandı.

İşletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL‘ye kadar destek verilebilecektir.

NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvuru yapabilecektir.

İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek olup, proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000 TL’dir.

1.Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

2.Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

3.Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

4.Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

5.Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

6.Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

7.Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

8.Konu: Yeşil üretime geçiş

Aşağıdaki link ile Proje Teklif Çağrısına erişilebilecektir.  Başvuru Kılavuzu ve programın Uygulama Esasları, www.kosgeb.gov.tradresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsü seçilerek incelenebilecektir.

Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.

KOSGEB Kütahya İl Müdürlüğü tarafından 26 Eylül Salı günü Saat 10:00 da Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası 2.kat Toplantı salonunda, Proje teklif çağrısıyla ilgili detaylı bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

……..Proje Teklif Çağrısı için tıklayınız…

Destek Programı detayları ve başvuru formlarına buradan ulaşabilirsiniz…

 

Devlet Malzeme Ofisi’nin, Katalog Başvuru Dönemlerinin Kaldırıldığına Dair Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

Devlet Malzeme Ofisi katalog uygulamaları içinde yer alan, Genel Katalog ve KOBİ Kataloğuna ilk defa başvuruda bulunacak olan firmalar için, Şubat-Nisan-Temmuz-Ekim ayları ile sınırlı olan “Dönemsel Başvuru” uygulamasının kaldırıldığı, katalogda yer almak isteyen firmalara, yılın her ayında başvuru yapabilme imkanı getirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bu uygulama ile firmalar için Ofis kataloğuna başvuru süreçlerinin kolaylaştırıldığı, katalogda yer alan tedarikçi sayısının arttırılarak kamu alımlarında daha rekabetçi bir ortamın sağlanmasının amaçlandığı belirtilmekte olup, genel kataloğa başvuruların Genel Müdürlük Katalog Daire Başkanlığına, KOBİ Kataloğuna başvuruların ise, Genel Müdürlük Katalog Daire Başkanlığı ya da ilgili taşra teşkilatı birimlerine yapılabileceği ifade edilmektedir.

Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelere;

– Genel Katalog için : https://www.dmo.gov.tr/ESatis/Kurumsal/KatalogIlani.aspx
– KOBİ Kataloğu için: https://www.dmo.gov.tr/ESatis/Kurumsal/KobiKatalog.aspx adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

Türkiye – Afrika Arasında Ekonomik İşbirliği Konferansı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu’ndan (SANKON) Odamıza intikal eden yazıda;

16-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara Gren Park Hotel’de “Türkiye ve Afrika Arasında Ekonomik İşbirliği Konferansı” düzenleneceği bildirilmiştir. Yazıda devamla, Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik, ticari, ihracat ve ithalat ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla Yatırım Ajansları, Ticaret ve Sanayi Odaları, İş Kadınları ve İş Adamları, Yatırımcılar, farklı Afrika Ülkeleri ve Türkiye’den Uluslararası Girişimcilerin katılımıyla yapılacak bu konferansa, katılmak isteyenüyelerimizn  aşağıdaki iletişim numaralarından detaylı bilgi alabileceği ve Konferansa katılımcı şirketlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Katılımcı 54 Afrika Ülkesi;

Angola Cumhuriyeti, Benin Cumhuriyeti, Bostvana Cumhuriyeti, Burkina Faso, Burundi Cumhuriyeti, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Çad Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Eritre Devleti, Etiyopya Federal Demoktarik Cumhuriyeti, Fas Krallığı, Fildişi Sahili Cumhuriyeti, Gabon Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti, Gana Cumhuriyeti, Gine Bissau Cumhuriyeti, Gine Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan Cumhuriyeti, Kamerun Cumhuriyeti, Kenya Cumhuriyeti, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho Krallığı, Liberya Cumhuriyeti, Libya Devleti, Madagaskar Cumhuriyeti, Malavi Cumhuriyeti, Mali Cumhuriyeti, Mauritius Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Mozambik Cumhuriyeti, Namibya Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe Senegal Cumhuriyeti, Seyşeller Cumhuriyeti, Sierra Leone Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Swaziland Krallığı, Tanzanya Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Tunus Cumhuriyeti, Uganda Cumhuriyeti, Yeşil Burun Adaları Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti ve Zimbabve Cumhuriyeti.

Hotel İletişim:
Gren Park Hotel
Kızılırmak Mh.1443 Çankaya/Ankara
Tel : 0 (312) 258 00 00

SANKON İletişim:
Tel : 0 (312) 212 06 00
Faks : 0 (312) 212 06 60
info@sankon.org.tr

Organizasyon İletişim:
+90 507 146 98 84
+90 553 606 55 77

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Sayın Üyemiz,

Zafer Kalkınma Ajansından, odamıza gönderilen yazıda;

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında imzalanan protokol kapsamında 2017 Yılı İkinci dönem Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (2017UGE-02) başvuruya açılmıştır.

2017UGE-02 kapsamında Afyonkarahisar’da 7 Kütahya’da 7 Manisa’da 10 ve Uşak’da 8 olmak üzere 32 kurs açılacak olup kurs başına 30 kişilik kontenjan bulunmaktadır.

Kurslar hakkındaki bilgi notu Zafer Kalkınma ajansı web sitesi http://zafer.org.tr/downloads/2017uge02.pdf adresinde ve aşağıda yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

960 Girişimci Arıyoruz

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında imzalanan protokol kapsamında 2017
Yılı İkinci Dönem Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (2017UGE-02) başvuruya açılmıştır.
2017UGE-02 kapsamında Afyonkarahisar’da 7, Kütahya’da 7, Manisa’da 10 ve Uşak’ta 8
kurs açılacaktır. Her bir kursa azami 30 kişi kabul edilecek olup açılacak olan 32 kurs
kapsamında toplam 960 kişiye eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

50.000 TL Hibe Almak İçin Ön Şart: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

KOSGEB 150 bin liraya kadar destek vermektedir. Yeni kurulacak iş yerinin kuruluş
giderleri, makine teçhizat giderleri ve işletme giderleri “KOSGEB Yeni Girişimci Desteği”
ile 50.000 TL hibe 100.000 TL faizsiz kredi şeklinde destekleniyor. Ancak bu destek
mekanizmasından faydalanmak için belli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. KOSGEB’in
“Yeni Girişimci Desteği”nden faydalanmak için yapmanız gereken ilk şey uygulamalı
girişimcilik eğitimini tamamlamanız ve sertifikanızı almış olmaktır.
Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğiniz iş fikriniz konusunda sizleri cesaretlendirmesi ve
işinizi kurabilmek için gerekli mali kaynağa ulaşabilmenizi sağlaması bu eğitimin en önemli
faydalarındandır. Uygulamalı girişimcilik eğitimi alan sertifika sahibi girişimciler kabul
ettirdikleri iş projeleriyle bugüne kadar gıdadan giyime, tekstilden elektroniğe kadar birçok
alanda destek almayı başarmıştır. KOSGEB Yeni Girişimci Desteği kapsamında sağlanacak
desteklerin oranı, birinci ve ikinci bölgeler için %60; üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı
bölgeler için %70 olup girişimcinin kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli
olması halinde bu oranlara %20 ilave edilmektedir. Afyonkarahisar ve Kütahya dördüncü
bölgede, Manisa ve Uşak ise üçüncü bölgede yer almaktadır.

Kimler Başvurabilir, Başvuru Nasıl Yapılır?

18 yaşını doldurmuş ve Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak veya Manisa illerinde ikamet
etmekte ya da çalışmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilir.
Katılımcıların seçiminde şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, kadınlara ve gençlere (18-
29 yaş) öncelik verilecektir. Başvurular Ajans internet sitesi aracılığıyla yapılabilecektir.
Başvuru yapmak ve süreç hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:
http://www.zafer.org.tr/

T. C. Zafer Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 9 (dokuz) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır. T.C. Zafer Kalkınma Ajansının merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

Personel Alım İlanı

EK 1 İş Talep Formu

EK-2-Özgeçmiş

Gezici İSG Hizmetleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

İl Sağlık Müdürlüğüne zaman zaman yapılan başvurularda İlimizde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların sağlık taramalarının İlimizde veya İlimize komşu İllerde merkezi bulunmayan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) tarafından gezici İSG araçları ile yapıldığı bildirilmektedir.

Konu hakkında Sağlık Bakanlığı  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kütahya İl Müdürlüğüne göndermiş olduğu 30.07.2017 tarih ve E.3489 sayılı yazısında; İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin beşinci fıkrasında “OSGB ‘ler kurulduktan il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verebilmesi için, bu yönetmelikle belirtilen şartları sağlayarak o illerde  şube açılması zorunludur” hükmü bulunduğu belirtilmektedir.

Bu doğrultuda mezkur yönetmelikle belirtilen OSGB’lerinin İlimizde veya komşu İllerde açılmış olması veya İlimizde şube açılmış olması şartı sağlanarak Gezici İSG Hizmetinin verilebileceği, aksi takdirde bu hizmetlerin verilebilmesinin mümkün olmadığı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

T.C. Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından odamıza intikal eden yazıda,

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programının, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alımına başlayacağı bildirilmektedir.

Programa ilişkin başvuru koşullarına, http://fbe.dpu.edu.tr/index/duyuru/5835/fen-bilimleri-enstitusu-is-sagligi-ve-guvenligi-ogrenci-alim-ilani adresinden ulaşılabilmekte olup, ilgilenen üyelerimizin bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği