Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Türkiye ile Karadağ arasında halihazırda yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’nın hizmet ticaretini içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla müzakerelere başlanılacağı belirtilmiştir.

Türkiye ile Karadağ arasında yürütülecek olan hizmet ticareti müzakerelerinde gündeme getirilmesinde fayda görülen görüş, öneri ve değerlendirmelerin ilişikte bir örneği sunulan bilgi notu dikkate alınmak kaydı ile 19 Ocak 2018  Cuma gününe kadar Odamıza (kutso@kutso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

216-TOBB-TÜRKİYE-KARADAĞ STA