DEĞERLERİMİZ

  • Liderlik (Rol Modellik)
  • Yaratıcılık Ve Yenilikçilik
  • Sonuç Odaklılık (Operasyonel Mükemmellik)
  • Ortak Akıl (Birlikte Çalışma Kültürü)
  • Şeffaf/Hesap Verebilir
  • Kapsayıcılık (Toplumsal Duyarlılık, Liyakat)
  • Üye Memnuniyeti