• Dürüstlük ve tarafsızlık; Gerçekleştirilen iş ve hizmetlerde dürüst ve tarafsız davranılır.
  • Karşılıklı saygı ve güven; Üyeler, iç ve dış paydaşlar ile saygı ve güven ilkeleri içerisinde iletişim ve ilişkiler sürdürülür.
  • Üye menfaati; Mesleki ahlakı, disiplini, dayanışmayı koruyarak, üye menfaati yönünde araç edinilmesi için çalışılır.
  • Tasarruf; Tüm kaynakların doğru ve etkin kullanılması için farkındalık oluşturulur.
  • Sorumluluk bilinci; Odamız paydaşlarına, Kütahya’ya ve topluma yönelik sorumluluk bilinci ile hareket edilerek, gerekli işbirlikleri yürütülür.
  • Fırsat eşitliği; Çalışanlara ve üyelere karşı fırsat eşitliği ilkesi gözetilir.
  • Olumlu yaklaşım; Görev ve hizmetlerde olumlu yaklaşım gösterilerek, yeni fikirler ve sorunlara çözüm üretilir.
  • Gizlilik; Odamıza özel tüm belge ve bilgilerde gizlilik esas alınır.
  • Aidiyet, politika ve değerlere bağlılık; Çalışanlarımıza ve üyelerimize, aidiyet kültürü, politika ve değerlere bağlılık konusunda farkındalık sağlanır. Bu politika ve değerlere uygun çalışma biçimleri kazandırılır.
  • Memnuniyet; Çalışanlarımız, üyelerimiz ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti esas alınır.
  • Öncü olma; İnovasyon, yönetim sistemleri, ilin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak üzere paydaşlara öncülük edilir.

Nafi GÜRAL

Yönetim Kurulu Başkanı