Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimlerine İlişkin Duyuru

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasların 7. Maddesi Gereğince Kesinleşen Listelerde yer alan İl Sigorta Acentelerinden 28 Haziran – 02 Temmuz 2018 tarihleri arasında İl Delegeliğine adaylık başvurusunda bulunan Acenteler aşağıda yer almaktadır.

  • Ali KONGU
  • Bülent ÖZYURT
  • Hüseyin KASAP

Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2017

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda;

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazıda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) işbirliği ile Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2017 ve İİT 5. Helal Expo, Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde 23-25 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2017 kapsamında Helal Gıda, İslami Finans, Helal Turizm, İslami Tekstil, Helal Tıp, Helal Kimya ve Ecza konularının da ele alınacağı ve 57’si İİT üyesi olmak üzere 80’i aşkın ülkeden üst düzey katılımın gerçekleşeceği konferansların düzenleneceği ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2017 ile İTT 5. Helal Expo’nun ülkemizin helal alanındaki lider, kural koyucu ve merkez ülke konumunun güçlendirilmesi, ülkemiz politika ve yaklaşımlarının tüm dünyaya duyurulması, helal ürün ve hizmetlerimizin sergilenmesi ve ülkemizde kurulmakta olan Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) uluslararası tanıtımı açısından bir fırsat oluşturduğunun değerlendirildiği iletilmiştir.

Söz konusu etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye http://www.worldhalalsummit.com.tr adresinden ulaşılabildiği belirtilmiş olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

SGK Prim Borçlarının Peşin Ödeme Süre Uzatımı Hakkında

7020 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılandırmalar da Peşin Ödeme Süresinin Uzatılmasına dair 

Sayın Üyemiz,

Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden, odamıza gönderilen yazıda;

SGK prim borçlarını 7020 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme tercihinde bulunarak yapılandıran ancak; 05/09/2017 tarihine kadar borçlarını ödemeyen işveren ve sigortalılarımız 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma borcunu 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen geç ödeme zammı ile 02/10/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde yapılandırma hükümlerinden faydalandırılacağı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

ODA VE BORSA SEÇİMLERİ ERTELENDİ

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun  84. Maddesi gereği, 2017 yılının Ekim/Kasım aylarında tamamlanması gereken Organ seçimlerinin, 24/09/2017 tarih ve 30190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10828 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2018 yılı Nisan ayında yapılmasına karar verilmiştir.

Tüm üyelerimizin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

TMDGK Yönergesi Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge”nin 18/07/2017 tarih ve 58352 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bahsi geçen Yönerge ekte yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları Proje Teklif Çağrısı KOSGEB

Sayın Üyemiz,

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığından, odamıza gönderilen yazıda;

  • Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında işletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşmasının 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalandığı, KOSGEB’in COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olduğu, ülkemizin COSME Programından daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi için proje teklif çağrılarına ilişkin duyuruların ve izlemelerin yapıldığı,
  • COSME Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” kapsamında “European Incubation Network(s) for Creativity –Driven Innovation-Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısının yayınlandığı

hususları yer almaktadır.

Bu kapsamda; “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları”proje teklif çağrısına başvuruda bulunacak üyelerimizin detaylı bilgiye http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6338/cosme-yaraticilik-odakli-inovasyon-icin-avupa-inkubator-aglari-cagrisi linkinden ulaşabilecekleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği.

7033 Sayılı Kanun Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından TOBB’a gönderilen 12.07.2017 tarihli ve 60716828-010.99E.1678 sayılı yazıda; Kanunun çıkarılış amacına uygun olarak gerekli etki alanın oluşturulması bakımından Kanun maddelerinin ilgili taraflara duyurulması istenmekte ve gerekli ikincil düzenlemelerin zamanında yapılmasının sağlanması için çalışma yapıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla; hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazlar, elektrik tüketiminde TRT payı ve yerli malı ile ilgili 1, 3, 4, 5, 6, 19, 26, 27, 28 ve 74 üncü maddelerinin duyurulması talep edilmektedir.

İlgili kanun ekte yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesini Amaçlayan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameleride Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

</ object>

İşkur İşbaşı Eğitim Programı Duyurusu

Sayın Üyemiz, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda, İşsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı’nın, kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programı […]