Dış Ticaret İşlemleri

  • A.TR, Menşe, EUR.I, Form A belgelerinin onaylanması
  • İhracat ile ilgili fatura, anlaşma, vb. belgelerin onaylanması,
  • ATR, Menşe, EUR.I Belgelerinin TOBB’den temin edilerek firmalara dağıtımı,
  • İhracat istatistikleri çıkartmak,
  • Onaylanmış ihracatçı firma verilerini takip etmek,
  • Dış ticaret konusunda üyelerini bilgilendirmek.

Eur.1 Dolaşım Sertifikası Taahhütnamesi

Beyanname

Beyanname (İngilizce)

Basitleştirilmiş Usule Dair A.TR Dolaşım Belgeleri Dönem Raporu

Basitleştirilmiş Usule Dair A.TR Dolaşım Belgeleri Dönem Raporu Teslimi Hakkında Yazı

Basitleştirilmiş Usul A.TR Dolaşım Belgesi Boş Formu Talebi Yazısı

A.TR Dolaşım Belgesinin İkinci Nüsha Olarak Tasdik Yazısı

A.TR Dolaşım Belgesinin Sonradan Verilmiştir Tasdik Yazısı

A.TR Dolaşım Belgesi Tasdik Yazısı

A.TR Dolaşım Belgesi Taahhütnamesi

uzun dönem tedarikçi beyanı

uzun dönem tedarikçi beyanı (İngilizce)

Menşe Şahadetnamesi Tasdiki Yazısı

İhracatçı Beyanı

Form A Tasdiki Yazısı

Form A Belgesinin Sonradan Verilmiştir Tasdik Yazısı

Form A Belgesinin İkinci Nüsha Olarak Tasdik Yazısı

EUR-MED taahhütname

Eur.1 Dolaşım Sertifikasının Sonradan Verilmiştir Tasdik Yazısı

Eur.1 Dolaşım Sertifikasının İkinci Nüsha Olarak Tasdik Yazısı

Eur.1 Dolaşım Sertifikası Tasdiki Yazısı