S.No Proje Adı Süre Projedeki Rolü
1 Kütahya Çini ve Seramik İhracatını Geliştirme URGE Projesi

– Ticaret Bakanlığı

2018-2022 Yürütücü
2 TEBD – 077 -Mediterranean Business Dialogue for SME Coachingand International Trade 2019-2021 Ortak
3 Improving Digitalization and Creativity Ecosystem in

Kütahya as a member of UNESCO Creative Cities Network –

Rekabetçi Sektörler Programı

2021-

devam ediyor

Ortak
4 Kütahya TEKNOSOP Kurumsal Performans Yönetimi Teknik

Desteği

2021 Yürütücü
5 Kütahya KENSOP Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi 2019-2020 Yürütücü
6 Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

(MEGDEP)

KUTSO ile Mesleki ve Teknik Eğitimde Sonuç Odaklı İş Birliği

2021-2022 Yürütücü
7 Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

(MEGDEP)

İşgücü Talebine Duyarlı Mesleki Eğitime Hazırlanıyoruz

2021-2022 Ortak
8 Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

(MEGDEP)

EMEK- Endüstri 4.0 ın Mesleki Eğitime Katkısı

2021-2022 İştirakçi
9 Hezarfen Marka, Patent Projesi 2021 Ortak
10 Erasmus Plus Programı – Dumlupınar Staj Konsorsiyumu 2022-

devam

ediyor

Ortak
11 Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) 2021 Ortak
12 Kütahya Dijital Dönüşüm Teknik Destek Projesi 2022 Yürütücü
13 Kütahya Sanayi Envanteri Projesi (portalkutahya.org) Teknik

Destek Projesi

2022 Yürütücü
14 Uşak ve Kütahya KVKK Öğreniyor Teknik Destek Projesi 2022 Yürütücü
15 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mentorluk Projesi 2022 Ortak
16 Sanayi’de Kadın Eli (Kadın İstihdam Projesi) Pilot il

uygulaması

2021 Yürütücü