Dış Ticaret Eğitimi ve Yeni Nesil Satış ve Pazarlama Eğitimine Katılmaya Hak Kazananlar için Tıklayınız..

 

 

DPÜ, Kütahya İŞKUR, Zafer Kalkınma Ajansı ve KUTSO tarafından imzalanan protokol ile uygulamaya konulan “Nitelikli İş Gücü Geliştirme ve Destekleme Projesi (NİGDEP)”, Kütahya’da beceri temelli bir yaklaşımla iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikte iş gücü-iş eşleşmesine destek sunmayı, işverenlerin uygun adayları bulmasını kolaylaştırmayı ve iş arayanlara kariyer gelişim fırsatları sunmayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında, Kütahya’nın konjonktürel ihtiyaçları doğrultusunda istihdam yaratma kapasitesi açısından değerlendirilen “Dış Ticaret” ve “Yeni Nesil Satış ve Pazarlama” alanlarında, fakültelerin 4 yıllık bölümlerinden lisans mezunu olan ve 35 yaşın altındaki işsiz gençlere 120 saat uzmanlık eğitimi verilecek olup, eğitimi başarı ile tamamlayanlara başarı veya katılım belgesi düzenlenecektir. Ayrıca, eğitimler sonunda başarılı olan adayların Kütahya’da staj/iş yerinde eğitim olanakları için desteklenmesi ve Kütahya’da hizmet veren ve projeyi destekleyen firmalarda istihdam edilmeleri konusunda yönlendirilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim içerikleri ve eğitim takvimi hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.

Başvuru Tarihi: Başvurular 01.04.2024 tarihinde başlayacak olup 14.04.2024 Pazar günü saat 23.59’a kadar devam edecektir.

Başvuru Yeri ve Şekli: Adaylar başvuru tarihleri içerisinde istenilen belgeleri de ekledikleri PDF formatındaki özgeçmişlerini ik@kutso.org.tr adresine e-posta yoluyla ya da Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasına elden teslim edeceklerdir.

Adres: 75. Yıl, Bekir Sıtkı Paşa Cd. No:37, 43100 Kütahya Merkez/Kütahya

Telefon: (0274) 228 00 28

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 • E-Devletten alınmış mezuniyet belgesi,
 • T.C. Kimlik belgesinin fotokopisi,
 • E-Devletten alınmış ikametgâh belgesi,
 • E-Devletten alınmış SGK Hizmet Döküm Belgesi,
 • Özgeçmiş (Özgeçmişlere fotoğraf eklenecektir).

 

BAŞVURU ŞARTLARI                                                                                                                                

Dış Ticaret Eğitimi İçin Başvuru Şartları:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Türkiye’de eğitim veren veya YÖK ile denkliği olan Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak,
 • Herhangi bir yabancı dili iyi derecede biliyor olmak,
 • 01.04.2024 tarihi itibariyle herhangi bir kurumda çalışmıyor olmak ve herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü olmamak,
 • Kütahya’da ikamet ediyor olmak.

 

Yeni Nesil Satış ve Pazarlama Eğitimi İçin Başvuru Şartları:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Türkiye’de eğitim veren veya YÖK ile denkliği olan Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak,
 • 01.04.2024 tarihi itibariyle herhangi bir kurumda çalışmıyor olmak ve herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü olmamak,
 • Kütahya’da ikamet ediyor olmak.

 

DEĞERLENDİRME

Başvuru sürecinde programa başvuru yapan adaylardan proje kapsamında oluşturulan komisyon tarafından eğitime uygun görülenler mülakata alınacaktır. Mülakat, iletişim ve kendini ifade, konuya ilgi ve hakimiyet, genel kültür düzeyi konularında değerlendirme yapmak üzere sözlü ve yüz yüze olacaktır. Mülakatlar, 17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup adaylara en az 2 gün öncesinden haber verilecektir.

 

EĞİTİM SÜRECİ

Mülakatta başarılı olan adaylar 29 Nisan-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde başvurdukları alanlarda düzenlenecek olan 120 saatlik eğitimlere katılacaktır. Eğitimler sonunda en az %80 devam şartını sağlayan katılımcılar “katılım belgesi” ve buna ek olarak eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılar ise “başarı belgesi” almaya hak kazanacaktır. Eğitimler mülakatlarda başarılı olan adaylara ücretsiz verilecek olup, ulaşım ve yemek giderleri adayların kendisi tarafından karşılanacaktır.