İŞVERENLERE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ E-SERTİFİKA FIRSATI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na (KUTSO) ulaşan bilgiye göre; işveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak, iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları ile eğitim sonunda yapılacak sınavın düzenli ve etkin biçimde uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında, 9 Ekim 2015 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalandığı belirtilmektedir.

 

Bu işbirliği kapsamında, Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülecek olan ilk              e-sertifika eğitim programına ilişkin başvuru müracaatları, 28 Aralık 2015’te başlamış olup, 15 Ocak 2016 tarihine kadar devam edecektir.

 

Müracaatlar, http://esertifika.anadolu.edu.tr  internet adresinden yapılabilecek olup, eğitim programına dair bilgileri, üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz.

 

 

Eğitimin Hedefi:

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmeliğe dayanmaktadır.

Söz konusu Yönetmelikle; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır.

Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.

 

Kimler Katılabilir:

Sertifika programının temel hedef kitlesi halihazırda ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekilleridir.

Ancak gelecekte bu konumda olabilecek kişiler de programa katılarak sertifika alabilecek ve daha sonra belirtilen kapsamdaki işyerlerinde işveren veya işveren vekili olma durumlarında işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.

Ayrıca bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programımıza katılarak eğitim alabilir.

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir.

Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın programa 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir.

Başvuru Tarihi ve Kayıt Bedeli

Başvuru işlemleri 28 Aralık 2015 – 15 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaşadığınız ildeki Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bürolarından başvuru işlemleriyle ilgili bilgi alınabilir.

Kayıt bedeli 250 TL.’dir.

Kitap

Sertifika programı kapsamında bir ders kitabı hazırlanmış olup, 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren 81 ildeki Açıköğretim Fakültesi Bürolarından temin edilecektir.

e-Öğrenme Hizmetleri

Katılımcılar ders kitabının yanı sıra, 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren e-Sertifika Programları Portalında, kullanıcı adı ve parolalarını yazarak oturum açtıklarında, tüm e-Öğrenme hizmetlerine ulaşabilirler.

Sınav

Sınav, 7 Mayıs 2016 tarihinde belirli merkezlerde tek oturumda yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylar sınav merkezini tercih edebilirler.

Başarı Ölçütleri ve Tamamlama Belgesi 

Katılımcıların başarılı olabilmesi için, sınavdan 100 tam puan üzerinden, 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

Sınavdan 15 gün sonra adayların başarı durumunu gösteren “Sınav Sonuç Belgesi” internette yayınlanacaktır.

Sınav sonuçları ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilecektir.

İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri, İSG-KÂTİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.

İletişim ve bilgi için:

Her ildeki, AÖF bürolarından başvuru işlemleriyle ilgili bilgi alınabilmektedir.

Web: http://esertifika.anadolu.edu.tr/

e-posta: esertifika@anadolu.edu.tr

Facebook: /AUesertifika

AÖF Büroları: https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-iletisim/buro-adresleri

 

 

 

 

 

Haber: KUTSO Basın

Kaynak: Anadolu Üniversitesi