15 TEMMUZ KALKIŞMASININ EKONOMİK SONUÇLARININ POZİTİFE ÇEVRİLMESİ TOPLANTISI

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kütahya İl Yönetiminden oluşan heyet ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yetkilileri, KUTSO ev sahipliğindeki toplantıda, Kütahya için bir araya geldi.

 

“15 Temmuz Kalkışmasının Ekonomik Sonuçlarının Pozitife Çevrilmesi” temasıyla gerçekleştirilen toplantıya, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Divanı üyeleri, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş ve beraberindeki il yöneticileri katıldı.

 

KUTSO Başkanı Nafi Güral’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, 15 Temmuz kalkışmasının iş dünyasına, sosyal ve ekonomik hayata yansımaları istişare edildi. Kalkışmanın, iş dünyasının ve halkın milli irade gücü sayesinde başarıyla bertaraf edildiği vurgulandı. Hükümet tarafından güven ortamı ve istikrarın sürdürüldüğü, geliştirilen yeni politikalar ve fırsatlar aracılığıyla, ekonominin olumlu göstergelerle ilerlediği ifade edildi. Ayrıca, Kütahya’daki yatırım avantajları dile getirilerek, yatırım ortamının iyileştirilmesine dair konularda müzakere yapıldı.

 

AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına yönelik kanunla, KOBİ’lere ve diğer işletmelere finansman artışı, vergi affı ve varlık barışı konularında iş dünyasına önemli fırsatlar ve kolaylıklar sağlandığını belirtti. Kütahya’nın sosyo-ekonomik gelişimine büyük önem verdiklerini, bu geliştirme çalışmalarında iş dünyası temsilcisi olan KUTSO’nun, en önemli paydaşlarından birisi olduğunu ifade etti.

 

Çetinbaş, AK Parti Kütahya Başkanlığı ve KUTSO yöneticilerinin katılımında yapılan toplantının, Kütahya’nın ortak menfaatlerine yönelik istişare amacıyla gerçekleştiğini ve önümüzdeki dönemlerde de bu tür toplantıların devamının arzu edildiğini söyledi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından, Kütahya için stratejik plan ve 2023 vizyonu çalışmalarının yürütüldüğünü, ekonomik gelişmenin sürdürülebilir hale getirilmesi ve yaşanabilirlik düzeyinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde, KUTSO ile işbirliğine devam edileceğini söyledi. Kütahya’daki yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik görüşlerini dile getiren Çetinbaş, Kütahya’da girişimcilik kültürü eksikliğinin giderilmesi ve yatırımcı dostu il olunmasının önemini vurguladı.

 

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral ise toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin gelişmesi için, halk, sivil toplum kuruluşları, üniversite, yerel yönetimler ve siyaset olmak üzere, beş faktörün işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu beş faktörün, aynı hedefler doğrultusunda işbirliği yapması halinde başarı elde edilebileceğini belirtti. Güral, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, yatırımcıların desteklenerek cesaretlendirilmesi, iş dünyasına öncülük edilerek yönlendirilmesi konularında, KUTSO tarafından yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi. Şehrimizdeki ve ülkemizdeki güncel siyasi ve ekonomik konulardaki gelişmeleri değerlendiren Güral, yatırımların, üretim ve istihdamın artırılması yönünde iş dünyasına tavsiyelerde bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Kütahya’nın marka kent haline getirilmesine dair önerilerinden söz ederek, 15 Temmuz sonrası süreci de, iş dünyası açısından değerlendirdi. 15 Temmuz felaketinin yarattığı psikolojik, sosyolojik, ekonomik şok etkisinin dağılmaya başladığını belirten Güral, iş dünyamızı olumsuz anlamda etkileyebilecek faktörlerin ortadan kalktığını, iş dünyasının azimli direnci sayesinde, 15 Temmuz kalkışması şokunun kolaylıkla atlatıldığını ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcileri olarak, KUTSO’nun, üstlenmek zorunda olduğu sorumlulukların farkında olduğunu, toplumsal ve ekonomik görevlerin canla başla devam ettirildiğini sözlerine ekledi.

 

Kütahya’nın sosyal ve ekonomik yönden geliştirilmesi, marka kent haline getirilmesi, cazip yatırım imkânlarının azami düzeyde değerlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, şehirdeki tüm paydaşların işbirliğinin sağlanması, şehrin ortak menfaatleri doğrultusunda stratejiler geliştirilerek yol haritası belirlenmesi konularında müzakere yapılan toplantı, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve işbirliğinin sürdürülmesinin kararlaştırılmasıyla sona erdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber: KUTSO Basın