Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları Proje Teklif Çağrısı KOSGEB

Sayın Üyemiz,

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığından, odamıza gönderilen yazıda;

  • Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında işletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşmasının 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalandığı, KOSGEB’in COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olduğu, ülkemizin COSME Programından daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi için proje teklif çağrılarına ilişkin duyuruların ve izlemelerin yapıldığı,
  • COSME Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” kapsamında “European Incubation Network(s) for Creativity –Driven Innovation-Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısının yayınlandığı

hususları yer almaktadır.

Bu kapsamda; “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları”proje teklif çağrısına başvuruda bulunacak üyelerimizin detaylı bilgiye http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6338/cosme-yaraticilik-odakli-inovasyon-icin-avupa-inkubator-aglari-cagrisi linkinden ulaşabilecekleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği.