İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza gönderilen yazıda;

İhraç ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Haziran ayına ait 17 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; ihracatta kullanılan ahşap malzemelerinin 27.05.2015 tarihli 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmektedir.

Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği