Gezici İSG Hizmetleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

İl Sağlık Müdürlüğüne zaman zaman yapılan başvurularda İlimizde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların sağlık taramalarının İlimizde veya İlimize komşu İllerde merkezi bulunmayan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) tarafından gezici İSG araçları ile yapıldığı bildirilmektedir.

Konu hakkında Sağlık Bakanlığı  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kütahya İl Müdürlüğüne göndermiş olduğu 30.07.2017 tarih ve E.3489 sayılı yazısında; İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin beşinci fıkrasında “OSGB ‘ler kurulduktan il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verebilmesi için, bu yönetmelikle belirtilen şartları sağlayarak o illerde  şube açılması zorunludur” hükmü bulunduğu belirtilmektedir.

Bu doğrultuda mezkur yönetmelikle belirtilen OSGB’lerinin İlimizde veya komşu İllerde açılmış olması veya İlimizde şube açılmış olması şartı sağlanarak Gezici İSG Hizmetinin verilebileceği, aksi takdirde bu hizmetlerin verilebilmesinin mümkün olmadığı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği