Bölgesel İşlbirliği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nünden, Odamıza gönderilen yazıda;

Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 29.09.2017 tarihli 35567 sayılı ilgi yazısında 05.-06 Ekim 2017 tarihinde Çanakkale’de yapılacak olan “Yeni Nesil OSB’lerin Tanıtımı İle OSB ve SS Alanlarının Belirlenmesinde (Yer Seçimi) Karşılaşılan Sorunlar, Coğrafi İşaretler, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)’in İl Müdürlüklerinin İş ve işlemlerinde Kullanılması” konulu toplantı ilk günü tüm katılımcılarının, ikinci günü ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlerin iştiraki ile gerçekleştirileceği, Katılım durumunun,  Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl  Müdürlüğüne bildirilmesi  gerektiği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Mehmet ALBAYRAK

Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü

Tel Sant. : +90 274 223 15 47 – 24301

Tel           : +90 274 224 21 38

E-Mali      : mehmet.albayrak@sanayi.gov.tr