İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından Odamıza gönderilen yazıda;

TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla geliştirilen İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı’nın 2018 yılı Ocak ayında üçüncü döneminin başlayacağı belirtilmektedir.

İlgili yazıda hali hazırda devam eden ve 2017 yılı Kasım ayında bitmesi planlanan program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmaların eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edildiği belirtilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı (6 Sayfa)