IPARD II 3.Başvuru Çağrı İlanı

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kütahya İl Koordinatörlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde IPARD Programı Üçüncü Başvuru Çağrı ilanına çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı ilanı kapsamında
sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırmlar” ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirilme” sektörleri  kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101 Tedbiri) kapsamında Süt Üreten Tarımsal işletmeler, Kırmızı Et üreten Tarımsal işletmeler, Kanadı Eti üreten Tarımsal İşletmeler ve Yumurta Üreten Tarımsal işletmeler desteklenecek olup toplam destek bütçesi 164.706.348 Avro’dur. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve iş Geliştirme (302 Tedbiri) kapsamında Bitkisel. Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürün İşletmeleri, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları desteklenecek olup toplam destek bütçesi 87.239.811 Avro olduğu bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve  Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

IPARD II Üçüncü Başvuru Cagri ilani