Tarımsal Dış Pazar Stratejileri Tespit Analizi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgi yazısında; ülkemizin tarım alanında dış pazar stratejilerinin belirlenmesini teminen, https://goo.gl/forms/jOTawYOoD0JPmhaE3 adresinde yer alan elektronik anket formunun elektronik ortamda doldurulması talep edilmektedir.

Tarım ürünleri ticareti ve ihracatı ile ilgilenen üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği