Muğla Mermer ve Çevre Çalıştayı Daveti Hakkında

Sayın Üyemiz,

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO)’dan, odamıza gönderilen yazıda;

19 Ocak 2018 tarihinde Muğla Valiliği öncülüğünde; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla Mermerciler Derneği tarafınca ‘Mermer ve Çevre Çalıştayı düzenlenecektir.  Çalıştay programında da yer aldığı üzere çalıştayın amaçları genel olarak aşağıda sunulmuştur.

  • Çevreci yaklaşımlarla en az atik açığa çıkaracak şekilde mermer üretiminde verimliliği iyileştirmeye yönelik yöntem ve gelişmelerin paylaşılması,
  • Ocak ve mermer işleme tesisi atıkların çevreye zararsız hale getirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik yöntem ve gelişmelerin paylaşılması,
  • Sektör temsilcileri ile ilgili konuların uzmanı bilim insanlarının aynı ortamda buluşturarak, en az atik ile mermer zenginliğimizin çevre dostu yaklaşımlarla verimli bir şekilde ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulamaya dönük projelerin oluşturulmasına olanak sağlanması hedeflenmektedir.

Söz konusu çalıştay ile ilgili ayrıntılı bilgi ve taslak programa aşağıdan yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK: Çalistay Program Son