Türkiye ile Malezya arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan, odamıza gönderilen yazıda;

Türkiye ile Malezya arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın hizmet ticaretini içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla çalışmalara başlandığı bildirilmiştir. Söz konusu müzakerelerde üyelerimizin gündeme getirilmesinde fayda görülen  görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sayfası (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altında bulunan Uluslararası İş Birliği Fırsatları bölümünde yer alan STA Hizmet Müzakereleri bilgi notu dikkate alınmak kaydıyla, görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi en geç 18 Ocak 2018 tarihine kadar Odamıza e-posta: kutso@kutso.org.tr) iletmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği