Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliğindeki “Türkiye’nin AB Gündemi; Üretim ve Ticaretin Değişen Yüzü” semineri, KUTSO salonunda gerçekleştirildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali Kongu, yaptığı açılış konuşmasında, KUTSO’nun eğitim ve seminerlerinin, üyelerin talepleri doğrultusunda, yeni yılda da devam edeceğini belirterek, katılımcılara ve işbirliğinden dolayı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) yetkililerine teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ve KUTSO kurumsal filminin izlenmesinin ardından sunumlar yapıldı.

Sunumlarda, İKV Genel Sekreteri Doç.Dr.Çiğdem Nas, Türkiye’nin AB Persfektiği, AB Pazarı, Türkiye’nin konumu, Türkiye-AB İlişkilerinin Gelişimi, Gümrük Birliği ve AB ile Ticari İlişkiler, ülkemizin yıllara göre ihracat ve ithalat gelişimi, Gümrük Birliğine ilişkin temel konular, ekonomik etki analizleri ve sonuçları, ülkemizdeki sektörlere etkisi, AB üyeliği kamuoyu araştırmaları hakkında bilgi paylaştı.

İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü M.Gökhan Kilit, Gümrük Birliği’nin Revizyonu ve İş Dünyasına Etkileri, kamu alımları, hizmet sektörleri ve tarım ürünleri alanlarında genişletilmesi, yıllar bazında küresel ticaret verileri,  Gümrük Birliği’nin, ülkemizdeki tarım, hizmet, turizm gibi farklı sektörlere etkileri, AB’de tarım, gıda pazarının yapısı, Türkiye’nin bu alandaki avantajları konularında bilgiler verdi.

İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri ise AB Fon ve Programları ile Türkiye-AB Mali İşbirliği, bu çerçevedeki mali yardım ve fon kaynakları, bu kaynaklardan yararlanabilmek için gerekli olan bilgiye erişim yöntemleri, fon ve mali yardımlardan faydalanma şartları, bu konularda işletmelerin değerlendirebileceği fırsatlara ilişkin bilgiler sundu.

Katılımcıların yönelttiği soruların cevaplandırılmasıyla, program sona erdi.

 

 

Haber: KUTSO Basın