On Birinci Kalkınma Planı Çalışmaları Hakkında

Sayın Üyemiz,
Zafer Kalkınma Ajansından (ZEKA), Odamıza gönderilen yazıda;
Kalkınma Bakanlığı tarafından On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında ajansların koordinasyonunda 81 ilde çalışmalar yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bu çalışmalardan bir tanesi de vatandaşlarımıza yönelik bir anket çalışmasıdır. Anketin amacı On Birinci Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin kalkınmasıyla ilgili yapılması öngörülen temel tercihler konusunda en geniş şekilde yereldeki vatandaşlarımızdan talep ve beklentilerini alarak plan çalışmalarının yurt sathına yayılmasıdır.

Bu bağlamda oluşturulan Anket 28 Şubat 2018 tarihine kadar aktif olacak ve bu süre zarfında vatandaşlarımızca internet  üzerinden ankete katılım sağlanabileceği belirtilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği